Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kontakty

Kontakty

Vedoucí ateliéru

MgA. Irena Kocí, Ph.D.

odborná asistentka TEL:+420 576 034 118 Mobil:+420 777 586 895 E-mail: koci@utb.cz Kancelář:U41/302

Zástupce vedoucí ateliéru

doc. MgA. Jana Janíková, ArtD.

Docentka TEL:+420 576 034 132 Mobil:+420 606 777 206 E-mail: janikova@utb.cz Kancelář:U41/302

Sekretariát

Asistentka vedoucí ateliéru Audiovizuální tvorba TEL:+420 576 034 259 E-mail: audiovize@fmk.utb.cz Kancelář:U41/302

Výroba a technika

Produkční ateliéru Audiovizuální tvorba TEL:+420 576 034 320 E-mail: produkce@fmk.utb.cz Kancelář:U41/303

Technik ateliéru Audiovizuální tvorba TEL:+420 576 034 315 E-mail: technik-audiovize@fmk.utb.cz Kancelář:U61/105 (UTB Fénix)

Interní pedagogové

Mgr. Jana Bébarová

asistentka TEL:+420 576 034 303 E-mail: bebarova@utb.cz Kancelář:U41/303

doc. Mgr.MgA. Jan Gogola

docent TEL:+420 576 034 135 E-mail: gogola@utb.cz Kancelář:U41/304A

prof. Ing. Ján Grečnár, ArtD.

profesor TEL:+420 576 034 135 E-mail: grecnar@utb.cz Kancelář:U41/304A

MgA. Pavel Hruda

Asistent Mobil:+420 731 877 297 E-mail: hruda@utb.cz Kancelář:U41/315

doc. MgA. Jana Janíková, ArtD.

Docentka TEL:+420 576 034 132 Mobil:+420 606 777 206 E-mail: janikova@utb.cz Kancelář:U41/302

MgA. Irena Kocí, Ph.D.

odborná asistentka TEL:+420 576 034 118 Mobil:+420 777 586 895 E-mail: koci@utb.cz Kancelář:U41/302

MgA. Lubomír Konečný

asistent TEL:+420 576 034 303 Mobil:+420 775 077 575 E-mail: lkonecny@utb.cz Kancelář:U41/303

Mgr. art. Július Liebenberger, ArtD.

odborný asistent TEL:+420 576 034 135 Mobil:+421 905 618 547 E-mail: liebenberger@utb.cz Kancelář:U41/304A

doc. MgA. Libor Nemeškal, Ph.D.

docent TEL:+420 576 034 302 Mobil:+420 733 500 674 E-mail: nemeskal@utb.cz Kancelář:U44/119

Externí pedagogové

Pedagogové Fakulty multimediálních komunikací

Mgr. Markéta Dvořáčková

odborná asistentka TEL:+420 576 034 001 E-mail: mdvorackova@utb.cz Kancelář:U42/259

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Zavřít
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně