Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Akademický senát

Volby

Doplňující volby zástupce FMK do studentské komory AS UTB (prosinec 2023)

Organizace voleb

Volby do Akademického senátu Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro funkční období 2023–2026

Výsledky voleb do Akademického senátu FMK pro funkční období 2023—2026

Organizace voleb

Volby zástupců FMK v Akademickém senátu UTB ve Zlíně pro funkční období 2022–2025

Složení volební komise

  • Ing. Helena Slavíková – předsedkyně volební komise
  • Lenka Čecháková
  • Mgr. Pavel Krutil
  • BcA. Marie Zdráhalová

Oprávnění voliči

Kandidátní listiny
Kandidátní listiny budou zveřejněny 3. 2. 2022 ve 13.00
Výsledky

Volby kandidáta na jmenování děkanem 2021

Volby do Akademického senátu Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro funkční období 2020–2023

Výsledky voleb do Akademického senátu FMK pro funkční období 2020—2023

Organizace voleb

Oprávnění voliči

Volby zástupců FMK v Akademickém senátu UTB ve Zlíně pro funkční období 2019–2022

Složení volební komise

  • Mgr. Eliška Káčerková, Ph.D. – předsedkyně volební komise
  • Ing. Lenka Harantová, Ph.D.
  • Mgr. Kateřina Králíková
  • Bc. Petra Lamborová

Oprávnění voliči

Kandidátní listiny

Výsledky

Volby do Akademického senátu FMK

Volby do Akademického senátu FMK

Volby zástupců FMK v Akademickém senátu UTB ve Zlíně pro funkční období 2016–2019

Fakulty a součásti

Zavřít