UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Habilitační a jmenovací řízení

Akreditované obory

Fakulta multimediálních komunikací má akreditováno habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Multimédia a design od 7. 3. 2016 do 31. 3. 2020.

Zavřít

Fakulty a součásti