UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Podat přihlášku

Studium v českém jazyce

Přihlášku můžete podat online prostřednictvím  e-přihlášky na Portálu UTB.

Studium v anglickém jazyce

Pro podání přihlášky do placených studijních programů, ve kterých probíhá výuka v angličtině, prosím přejděte na portál apply.utb.cz.

 

Zavřít

Fakulty a součásti