Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Časový plán výuky

Časový plán výuky 2023/2024 pro doktorské studijní programy

Výtvarná umění, obor Multimédia a design

Multimédia a design

Termín
do 30. 7. 2023 Odevzdání Individuálního studijního plánu prvního ročníku
do 3. 8. 2023 Mezní termín pro uskutečnění interních obhajob pro podzimní termín obhajoby disertační práce
do 16. 8. 2023 Odevzdání přihlášek k obhajobě disertační práce (podzimní termín)
23. 8. – 30. 8. 2023 Předzápis pro zimní semestr akademického roku 2023/2024
18. 9. – 22. 12. 2023 Výuka v zimním semestru akademického roku 2023/2024
16. – 17. 10. 2023 Obhajoba disertační práce (podzimní termín)
do 13. 11. 2023 Odevzdání podkladů k Vědeckému kolokviu III (zimní termín)
4. 12. 2023 Vědecké kolokvium III (zimní termín)
do 8. 12. 2023 Odevzdání přihlášek ke Státní doktorské zkoušce (zimní termín)
23. 12. 2023 – 1. 1. 2024 Vánoční prázdniny
2. 1. – 1. 2. 2024 Zkouškové období (zimní semestr)
do 2. 1. 2024 Odevzdání pojednání ke Státní doktorské zkoušce (zimní termín)
12. 1. – 17. 1. 2024 Předzápis pro letní semestr akademického roku 2023/2024
29. 1. 2024 Státní doktorská zkouška (zimní termín)
do 31. 1. 2024 Odevzdání žádostí a podkladů pro zasedání oborové rady
5. – 16. 2. 2024 Zkouškové období pro opravné zkoušky (zimní semestr)
27. 2. 2024 Zasedání oborové rady k hodnocení studia (od 9:00, 42/256)
5. 2. – 10. 5. 2024 Výuka v letním semestru akademického roku 2023/2024
do 15. 3. 2024 Mezní termín pro uskutečnění interních obhajob pro letní termín obhajoby disertační práce
do 12. 4. 2024 Odevzdání přihlášek k obhajobě disertační práce (letní termín)
do 12. 4. 2024 Odevzdání přihlášek ke Státní doktorské zkoušce (letní termín)
do 28. 4. 2024 Odevzdání podkladů k Doktorandskému kolokviu I, II, III
13. 5. – 15. 6. 2024 Zkouškové období (letní semestr)
17. – 28. 6. 2024 Zkouškové období pro opravné zkoušky (letní semestr)
16. – 17. 5. 2024 Doktorandské kolokvium I, II, III
do 27. 5. 2024 Odevzdání pojednání ke Státní doktorské zkoušce (letní termín)
do 31. 5. 2024 Odevzdání přihlášek pro přijímací řízení na akademický rok 2024/2025
do 14. 6. 2024 Odevzdání žádostí a podkladů pro zasedání oborové rady
17. 6. 2024 Státní doktorská zkouška (letní termín)
17. – 18. 6. 2024 Obhajoba disertační práce (letní termín)
24. 6. 2024 Přijímací zkoušky pro studium v akademickém roce 2024/2025
25. 6. 2024 Zasedání oborové rady k ročnímu hodnocení studia

Fakulty a součásti

Zavřít