Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Časový plán výuky

Rozhodnutí děkana RD/05/2024
Časový plán akademického roku 2024/2025 pro doktorské studijní programy na Fakultě multimediálních komunikací

Časový plán výuky 2024/2025 pro doktorské studijní programy

Výtvarná umění, obor Multimédia a design

Multimédia a design

    Kompletní časový plán pro doktorské studijní programy
do 31. 7. 2024 Přihlášení k obhajobě disertační práce (dokumenty a, e, h, i dle čl. 49 odst.1 Pravidel průběhu studia na FMK) k podzimnímu termínu obhajoby disertační práce
23. 8. 2024 – 30. 8. 2024   Předzápis pro zimní semestr akademického roku 2024/2025
28. 8. 2024   Opravný termín Doktorandského kolokvia, Jednání oborové rady
do 3. 9. 2024   Odevzdání příloh k přihlášce k obhajobě disertační práce (dokumenty b, c, d, f, g dle čl. 49 odst.1 Pravidel průběhu studia na FMK) k podzimnímu termínu obhajoby disertační práce
    Zimní semestr
16. 9. 2024 – 20. 12. 2024 Výuka v zimním semestru akademického roku 2024/2025
22. 10. 2024 Obhajoba disertační práce (podzimní termín)
do 15. 11. 2024 Odevzdání podkladů k Doktorandskému kolokviu IV (zimní termín)
do 25. 11. 2024 Odevzdání přihlášek ke Státní doktorské zkoušce (zimní termín) včetně pojednání
6. 12. 2024 Doktorandské kolokvium IV (zimní termín)
23. 12. 2024 – 1. 1. 2025 Vánoční prázdniny
2. 1. 2025 – 6. 2. 2025 Zkouškové období (zimní semestr)
10. 2. 2025 – 21. 2. 2025 Zkouškové období pro opravné zkoušky (zimní semestr)
13. 1. 2025 – 17. 1. 2025 Předzápis pro letní semestr akademického roku 2024/2025
14. 1. 2025 Státní doktorská zkouška (zimní termín)
do 31. 1. 2025 Odevzdání žádostí a podkladů pro zasedání oborové rady
Letní semestr
10. 2. 2025 – 16. 5. 2025 Výuka v letním semestru akademického roku 2024/2025
4. 3. 2025 Zasedání oborové rady k hodnocení studia
do 21. 3. 2025 Přihlášení k obhajobě disertační práce (dokumenty a, e, h, i dle čl. 49 odst.1 Pravidel průběhu studia na FMK) k letnímu termínu obhajoby disertační práce
do 11. 4. 2025 Odevzdání přihlášek ke Státní doktorské zkoušce (letní termín)
do 28. 4. 2025 Odevzdání příloh k přihlášce k obhajobě disertační práce (dokumenty b, c, d, f, g dle čl. 49 odst.1 Pravidel průběhu studia na FMK) k letnímu termínu obhajoby disertační práce
do 5. 5. 2025 Odevzdání podkladů k Doktorandským kolokviím
19. 5. 2025 – 21. 6. 2025 Zkouškové období (letní semestr)
22. 5. 2025 – 23. 5. 2025 Doktorandská kolokvia
 do 30. 5. 2025   Odevzdání přihlášek pro přijímací řízení na akademický rok 2025/2026
do 6. 6. 2025 Odevzdání pojednání ke Státní doktorské zkoušce (letní termín)
23. 6. 2025 – 4. 7. 2025 Zkouškové období pro opravné zkoušky (letní semestr)
do 19. 6. 2025 Odevzdání žádostí a podkladů pro zasedání oborové rady
24. 6. 2025 – 25. 6. 2025 Státní doktorská zkouška (letní termín)
24. 6. 2025 – 25. 6. 2025 Obhajoba disertační práce (letní termín)
26. 6. 2025 Přijímací zkoušky pro studium v akademickém roce 2025/2026
27. 6. 2025 Zasedání oborové rady k ročnímu hodnocení studia

    Doktorandská kolokvia (zimní semestr)
do 15. 11. 2024 Odevzdání podkladů k Doktorandskému kolokviu IV (zimní termín)
6. 12. 2024 Doktorandské kolokvium IV (zimní termín)
Doktorandská kolokvia (letní semestr)
do 5. 5. 2025 Odevzdání podkladů k Doktorandským kolokviím
22. 5. 2025 – 23. 5. 2025 Doktorandská kolokvia

    Státní doktorská zkouška (zimní termín)
do 25. 11. 2024 Odevzdání přihlášek ke Státní doktorské zkoušce (zimní termín) včetně pojednání
14. 1. 2025 Státní doktorská zkouška (zimní termín)
Státní doktorská zkouška (letní termín)
do 11. 4. 2025 Odevzdání přihlášek ke Státní doktorské zkoušce (letní termín)
do 6. 6. 2025 Odevzdání pojednání ke Státní doktorské zkoušce (letní termín)
24. 6. 2025 – 25. 6. 2025 Státní doktorská zkouška (letní termín)

    Obhajoba disertační práce (podzimní termín)
do 31. 7. 2024 Přihlášení k obhajobě disertační práce (dokumenty a, e, h, i dle čl. 49 odst.1 Pravidel průběhu studia na FMK) k podzimnímu termínu obhajoby disertační práce
do 3. 9. 2024 Odevzdání příloh k přihlášce k obhajobě disertační práce (dokumenty b, c, d, f, g dle čl. 49 odst.1 Pravidel průběhu studia na FMK) k podzimnímu termínu obhajoby disertační práce
22. 10. 2024 Obhajoba disertační práce (podzimní termín)
Obhajoba disertační práce (letní termín)
do 21. 3. 2025 Přihlášení k obhajobě disertační práce (dokumenty a, e, h, i dle čl. 49 odst.1 Pravidel průběhu studia na FMK) k letnímu termínu obhajoby disertační práce
do 28. 4. 2025 Odevzdání příloh k přihlášce k obhajobě disertační práce (dokumenty b, c, d, f, g dle čl. 49 odst.1 Pravidel průběhu studia na FMK) k letnímu termínu obhajoby disertační práce
24. 6. 2025 – 25. 6. 2025 Obhajoba disertační práce (letní termín)

 

Fakulty a součásti

Zavřít