UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Kontakty

Zpět

Fakulta multimediálních komunikací

Adresa: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín, Česká republika TEL: +420 576 034 205 FAX: +420 576 034 221 E-mail: dekanat@fmk.utb.cz IČ: 70883521 DIČ: CZ70883521 Datová schránka: ahqj9id E-podatelna: podatelna@utb.cz Facebook: https://www.facebook.com/fmk.utb Instagram: https://www.instagram.com/fmk.utb/ Youtube: https://www.youtube.com/user/FMKUTBZlin Twitter: https://twitter.com/fmkutb

Telefonní seznam

Akademičtí funkcionáři

doc. Mgr. Irena Armutidisová

Děkanka TEL:+420 576 034 206 Mobil:+420 607 725 440 E-mail: dekan@fmk.utb.cz Kancelář:U41/206

MgA. Jana Dosoudilová

Proděkanka pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání TEL:+420 576 034 113 Mobil:+420 734 795 681 E-mail: prodekan-vnejsi-vztahy@fmk.utb.cz Kancelář:U41/113

Ing. Lenka Harantová, Ph.D.

Proděkanka pro pedagogickou činnost TEL:+420 576 034 211 Mobil:+420 733 690 838 E-mail: prodekan-pedagogika@fmk.utb.cz Kancelář:U41/210

Proděkan pro strategii a sociální záležitosti TEL:+420 576 034 404 Mobil:+420 775 709 890 E-mail: prodekan-strategie-socialni@fmk.utb.cz Kancelář:U42/151

Ing. Martina Juříková, Ph.D.

Proděkanka pro tvůrčí činnosti TEL:+420 576 034 402 Mobil:+420 725 549 822 E-mail: prodekan-tvurci@fmk.utb.cz Kancelář:U44/208

Mgr. Richard Vodička

Proděkan pro mezinárodní vztahy TEL:+420 576 038 051 Mobil:+420 724 646 734 E-mail: prodekan-mezinarodni@fmk.utb.cz Kancelář:U41/204
Zavřít

Fakulty a součásti