Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kontakty

Zpět

Fakulta multimediálních komunikací

Sídlo: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín, Česká republika TEL: +420 576 034 205 FAX: +420 576 034 221 E-mail: dekanat@fmk.utb.cz IČ: 70883521 DIČ: CZ70883521 Datová schránka: ahqj9id E-podatelna: podatelna@utb.cz

Telefonní seznam

Akademičtí funkcionáři

doc. Mgr. Irena Armutidisová

Děkanka TEL:+420 576 034 206 Mobil:+420 607 725 440 E-mail: dekan@fmk.utb.cz Kancelář:U41/206

MgA. Jana Dosoudilová

Proděkanka pro vnitřní a vnější vztahy TEL:+420 576 034 113 Mobil:+420 734 795 681 E-mail: prodekan-vnitrni-vnejsi-vztahy@fmk.utb.cz Kancelář:U41/113

Ing. Eva Šviráková, Ph.D.

Proděkanka pro kvalitu a strategii TEL:+420 576 034 001 Mobil:+420 724 206 832 E-mail: prodekan-kvalita-strategie@fmk.utb.cz Kancelář:U42/259

Mgr. Silvie Stanická, Ph.D.

Proděkanka pro tvůrčí činnosti TEL:+420 576 034 001 E-mail: prodekan-tvurci@fmk.utb.cz Kancelář:U42/259

Mgr. Pavel Krutil

Proděkan pro internacionalizaci TEL:+420 576 034 131 Mobil:+420 606 777 283 E-mail: prodekan-internacionalizace@fmk.utb.cz Kancelář:U41/204

Mgr. Michal Stránský, Ph.D.

Proděkan pro pedagogickou činnost TEL:+420 576 034 435 E-mail: prodekan-pedagogika@fmk.utb.cz Kancelář:U44/209

Fakulty a součásti

Zavřít