Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kontakty

Zpět

Fakulta multimediálních komunikací

Sídlo: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín, Česká republika TEL: +420 576 034 205 FAX: +420 576 034 221 E-mail: dekanat@fmk.utb.cz IČ: 70883521 DIČ: CZ70883521 Datová schránka: ahqj9id E-podatelna: podatelna@utb.cz

Telefonní seznam

Akademičtí funkcionáři

Mgr. Josef Kocourek, Ph.D.

Děkan TEL:+420 576 034 206 Mobil:+420 606 777 292 E-mail: dekan@fmk.utb.cz Kancelář:U41/206

Mgr. Lukáš Gregor, Ph.D.

Proděkan pro tvůrčí činnosti a doktorské studium TEL:+420 576 034 404 Mobil:+420 775 709 890 E-mail: prodekan-tvurci@fmk.utb.cz Kancelář:U42/152

doc. MgA. Jana Janíková, ArtD.

Proděkanka pro strategický rozvoj TEL:+420 576 034 132 Mobil:+420 606 777 206 E-mail: prodekan-strategie@fmk.utb.cz Kancelář:U41/302

Mgr. Pavel Krutil

Proděkan pro internacionalizaci TEL:+420 576 034 131 Mobil:+420 606 777 283 E-mail: prodekan-internacionalizace@fmk.utb.cz Kancelář:U41/204

Mgr. Michal Stránský, Ph.D.

Proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání TEL:+420 576 034 435 E-mail: prodekan-pedagogika@fmk.utb.cz Kancelář:U44/209

PhDr. Tomáš Šula, Ph.D.

Proděkan pro vnitřní a vnější vztahy TEL:+420 576 034 405 Mobil:+420 604 567 800 E-mail: prodekan-vnitrni-vnejsi-vztahy@fmk.utb.cz Kancelář:U44/103

Fakulty a součásti

Zavřít