Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Individuální konzultace

Individuální konzultace pedagogů pro veřejnost se zaměřením na přípravu k talentovým zkouškám pro studijní programy Multimédia, Design, Animovaná tvorba, Teorie a praxe audiovizuální tvorby a Kreativní odvětví a digitální kultura.

  • celková doba konzultace je dvě výukové hodiny
  • cena (je-li stanovena) je stanovena pro dvě výukové hodiny
  • zájemce vyplní přihlášku a zaplatí poplatek (je-li stanoven) při první konzultaci na celé dvě výukové hodiny; na přihlášce bude vypsán ateliér konzultace a pedagog (včetně jeho kontaktu)
  • po domluvě s konkrétním pedagogem je možnost tento dvouhodinový výukový limit rozložit na kratší časové úseky a také na delší období
  • zájemce bude mít k dispozici formulář, kde mu bude pedagogem potvrzena doba i čas konzultace a zároveň i potvrzení o účasti
  • konzultace budou probíhat v hodinách, které si pedagog pro tento účel stanoví (hodiny nesmí být totožné s konzultačními hodinami pro výuku)
  • vyčerpá-li zájemce výukový dvouhodinový limit a má zájem pokračovat, vyplní novou  přihlášku a zaplatí stanovený poplatek (je-li stanoven)

Individuální konzultace k přijímacímu řízení pro specializaci Sklo

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací
Termín: 2023
Garant: prof. MgA. Petr Stanický, M.F.A.
Cílová skupina: zájemci o studium v tomto oboru/ateliéru
Minimální počet účastníků: není stanoven – individuální konzultace
Anotace kurzu: informace o oboru/ateliéru, individuální konzultace
Rozsah konzultací: 2 výukové hodiny
Cena:  bezplatně
Konzultace budou probíhat: U16/316
Kontakt: sklo@fmk.utb.cz

Individuální konzultace k přijímacímu řízení pro specializaci Tvorba prostoru

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací
Termín: 2023
Garant: Ing. Radek Otevřel, Ph.D.
Cílová skupina: zájemci o studium v tomto oboru/ateliéru
Minimální počet účastníků: není stanoven – individuální konzultace
Anotace kurzu: informace o oboru/ateliéru, individuální konzultace
Rozsah konzultací: 2 výukové hodiny
Cena:  bezplatně
Konzultace budou probíhat: U16/423
Kontakt: prostor@fmk.utb.cz

Individuální konzultace k přijímacímu řízení pro specializaci Průmyslový design

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací
Termín: 2023
Garant: doc. MgA. Martin Surman, ArtD.
Cílová skupina: konzultace jsou určeny budoucím uchazečům i veřejnosti
Minimální počet účastníků: není stanoven – individuální konzultace
Anotace: Seznámení se studijním programem ateliéru a individuální konzultace prací zájemců o studium.
Rozsah: 2 výukové hodiny
Cena: bezplatně
Konzultace budou probíhat: U16/320
Kontakt: prumysl@fmk.utb.cz

Individuální konzultace k přijímacímu řízení pro program Animovaná tvorba

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací
Termín: 2023
Garant: Mgr. Lukáš Gregor, Ph.D.
Cílová skupina: zájemci o studium v tomto ateliéru
Minimální počet účastníků: není stanoven – individuální konzultace
Anotace kurzu: Účelem konzultací je seznámit zájemce s problematikou animované tvorby a požadavky na přijímací zkoušky. Zároveň budou poskytnuty individuální konzultace prací zájemců o studium.
Rozsah konzultací: individuální
Cena:  bezplatně
Konzultace  budou probíhat: U42/254
Kontakt: animace@fmk.utb.cz

Individuální konzultace k přijímacímu řízení pro program Teorie a praxe audiovizuální tvorby

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací
Termín: 2023
Garant: MgA. Irena Kocí, Ph.D.
Cílová skupina: konzultace jsou určeny uchazečům o studium i veřejnosti
Minimální počet účastníků: není stanoven – individuální konzultace
Anotace: informace o oboru/ateliéru, individuální konzultace
Rozsah: 2 výukové hodiny
Cena: bezplatně
Konzultace budou probíhat: na ateliéru Audiovizuální tvorba
Kontakt: koci@utb.cz

Individuální konzultace k přijímacímu řízení pro specializaci Design obuvi

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací
Termín: 2023
Garant: MgA. Jana Buch
Cílová skupina: konzultace jsou určeny budoucím uchazečům o studium i veřejnosti
Minimální počet účastníků: není stanoven – individuální konzultace
Anotace kurzu: Seznámení s danou problematikou v tomto oboru, krátká informace o oboru, konzultace domácí tvorby zájemce o studium.
Rozsah konzultací: 2 výukové hodiny
Cena:  bezplatně
Konzultace budou probíhat: U16/303
Kontakt: obuv@fmk.utb.cz

Individuální konzultace k přijímacímu řízení pro specializaci Design oděvu

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací
Termín: 2023
Garant: doc. MgA. Kristýna Petříčková, Ph.D.
Cílová skupina: konzultace jsou určeny budoucím uchazečům o studium v tomto ateliéru i veřejnosti.
Minimální počet účastníků: není stanoven – individuální konzultace
Anotace: Seznámení se studijním programem ateliéru Design oděvu, krátké informace o oboru, individuální konzultace.
Rozsah: 2 výukové hodiny
Cena:  bezplatně
Konzultace budou probíhat: U16/412
Kontakt: odev@fmk.utb.cz

Individuální konzultace k přijímacímu řízení pro specializaci Digitální design

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací
Termín: 2023
Garant konzultací: MgA. Bohuslav Stránský, Ph.D.
Cílová skupina: konzultace jsou určeny budoucím uchazečům i veřejnosti
Minimální počet účastníků: není stanoven – individuální konzultace
Anotace kurzu: seznámení se s ateliérem Digitální design , individuální konzultace
Rozsah konzultací: 2 výukové hodiny
Cena konzultací:  800,- Kč
Konzultace budou probíhat: U16/216
Kontakt: digital@fmk.utb.cz

Individuální konzultace k přijímacímu řízení pro specializaci Produktový design

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací
Termín: 2023
Garant konzultací: doc. M.A. Vladimír Kovařík
Cílová skupina: konzultace jsou určeny budoucím uchazečům i veřejnosti
Minimální počet účastníků: není stanoven – individuální konzultace
Anotace kurzu: seznámení se s ateliérem Produktový design, individuální konzultace
Rozsah konzultací: 2 výukové hodiny
Cena konzultací:  800,- Kč
Konzultace budou probíhat: U16/220
Kontakt: kovarik@utb.cz

Individuální konzultace k přijímacímu řízení pro specializaci Fotografie

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací
Termín: únor – listopad 2024
Garant: doc. MgA. Jan Jindra
Cílová skupina: konzultace jsou určeny budoucím uchazečům i veřejnosti.
Minimální počet účastníků: není stanoven – individuální konzultace
Anotace: Seznámení se studijním programem ateliéru a individuální konzultace prací zájemců o studium.
Rozsah: 2 výukové hodiny
Cena:  800,- Kč
Konzultace budou probíhat: U4/112
Kontakt: foto@fmk.utb.cz

Individuální konzultace k přijímacímu řízení pro specializaci Grafický design

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací
Termín: únor – listopad 2024
Garant: prof. Mgr. A. Pavel Noga, ArtD.
Cílová skupina: konzultace jsou určeny budoucím uchazečům i veřejnosti.
Minimální počet účastníků: není stanoven – individuální konzultace
Anotace: Seznámení se studijním programem ateliéru a individuální konzultace prací zájemců o studium.
Rozsah: 2 výukové hodiny
Cena:  800,- Kč
Konzultace budou probíhat: U4/306
Kontakt: grafika@fmk.utb.cz

Individuální konzultace k přijímacímu řízení pro specializaci Design šperku

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací
Termín:  2023
Garant: MgA. Sabina Psotková
Cílová skupina: konzultace jsou určeny budoucím uchazečům i veřejnosti.
Minimální počet účastníků: není stanoven – individuální konzultace
Anotace: Seznámení se s ateliérem Design šperku, individuální konzultace
Rozsah: 2 výukové hodiny
Cena:  800,- Kč
Konzultace budou probíhat: U16/220
Kontakt: spsotkova@utb.cz

Individuální konzultace k přijímacímu řízení pro program Kreativní odvětví a digitální kultura a program Arts Management

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací
Termín: 2023
Garant: doc. Mgr. Eva Gartnerová, Ph.D.
Cílová skupina: konzultace jsou určeny uchazečům o studium i veřejnosti
Minimální počet účastníků: není stanoven – individuální konzultace
Anotace: Seznámení se studijním programem a individuální konzultace prací zájemců o studium
Rozsah: 2 výukové hodiny
Cena: 800,- Kč
Konzultace budou probíhat: U42/253 nebo v Galerii G18 – U18/132
Kontakt: gartnerova@utb.cz

Fakulty a součásti

Zavřít