Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Individuální konzultace

Individuální konzultace pedagogů pro veřejnost se zaměřením na přípravu k talentovým zkouškám

  • celková doba konzultace je dvě výukové hodiny
  • cena (je-li stanovena) je stanovena pro dvě výukové hodiny
  • zájemce vyplní přihlášku a zaplatí poplatek (je-li stanoven) při první konzultaci na celé dvě výukové hodiny; na přihlášce bude vypsán ateliér konzultace a pedagog (včetně jeho kontaktu)
  • po domluvě s konkrétním pedagogem je možnost tento dvouhodinový výukový limit rozložit na kratší časové úseky a také na delší období
  • zájemce bude mít k dispozici formulář, kde mu bude pedagogem potvrzena doba i čas konzultace a zároveň i potvrzení o účasti
  • konzultace budou probíhat v hodinách, které si pedagog pro tento účel stanoví (hodiny nesmí být totožné s konzultačními hodinami pro výuku)
  • vyčerpá-li zájemce výukový dvouhodinový limit a má zájem pokračovat, vyplní novou  přihlášku a zaplatí stanovený poplatek (je-li stanoven)

Individuální konzultační hodiny k přijímacímu řízení pro ateliér Design skla

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací
Termín: 2021
Garant: prof. MgA. Petr Stanický, M.F.A.
Cílová skupina: zájemci o studium v tomto oboru/ateliéru
Minimální počet účastníků: není stanoven – individuální konzultace
Anotace kurzu: informace o oboru/ateliéru, individuální konzultace
Rozsah konzultací: 2 výukové hodiny
Cena:  bezplatně
Konzultace budou probíhat: U16/316
Kontakt: sklo@fmk.utb.cz

Individuální konzultační hodiny k přijímacímu řízení pro ateliér Tvorba prostoru

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací
Termín: 2021
Garant: Ing. Radek Otevřel, Ph.D.
Cílová skupina: zájemci o studium v tomto oboru/ateliéru
Minimální počet účastníků: není stanoven – individuální konzultace
Anotace kurzu: informace o oboru/ateliéru, individuální konzultace
Rozsah konzultací: 2 výukové hodiny
Cena:  bezplatně
Konzultace budou probíhat: U16/423
Kontakt: prostor@fmk.utb.cz

Individuální konzultační hodiny k přijímacímu řízení pro ateliér Průmyslový design

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací
Termín: 2021
Garant: doc. MgA. Martin Surman, ArtD.
Cílová skupina: konzultace jsou určeny budoucím uchazečům i veřejnosti
Minimální počet účastníků: není stanoven – individuální konzultace
Anotace: Seznámení se studijním programem ateliéru a individuální konzultace prací zájemců o studium.
Rozsah: 2 výukové hodiny
Cena: bezplatně
Konzultace budou probíhat: U16/320
Kontakt: prumysl@fmk.utb.cz

Individuální konzultační hodiny k přijímacímu řízení do ateliéru Animovaná tvorba

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací
Termín: 2021
Garant: Mgr. Lukáš Gregor, Ph.D.
Cílová skupina: zájemci o studium v tomto ateliéru
Minimální počet účastníků: není stanoven – individuální konzultace
Anotace kurzu: Účelem konzultací je seznámit zájemce s problematikou animované tvorby a požadavky na přijímací zkoušky. Zároveň budou poskytnuty individuální konzultace prací zájemců o studium.
Rozsah konzultací: individuální
Cena:  bezplatně
Konzultace  budou probíhat: U42/254
Kontakt: animace@fmk.utb.cz

Individuální konzultační hodiny k přijímacímu řízení pro ateliér Audiovizuální tvorba

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací
Termín: 2021
Garant: doc. MgA. Jana Janíková, ArtD.
Cílová skupina: konzultace jsou určeny uchazečům o studium i veřejnosti
Minimální počet účastníků: není stanoven – individuální konzultace
Anotace: informace o oboru/ateliéru, individuální konzultace
Rozsah: 2 výukové hodiny
Cena: bezplatně
Konzultace budou probíhat: na ateliéru Audiovizuální tvorba
Kontakt: janikova@utb.cz

Individuální konzultační hodiny k přijímacímu řízení do ateliéru Design obuvi

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací
Termín: 2021
Garant: MgA. Jana Buch
Cílová skupina: konzultace jsou určeny budoucím uchazečům o studium i veřejnosti
Minimální počet účastníků: není stanoven – individuální konzultace
Anotace kurzu: Seznámení s danou problematikou v tomto oboru, krátká informace o oboru, konzultace domácí tvorby zájemce o studium.
Rozsah konzultací: 2 výukové hodiny
Cena:  bezplatně
Konzultace budou probíhat: U16/303
Kontakt: obuv@fmk.utb.cz

Individuální konzultační hodiny k přijímacímu řízení do ateliéru Design oděvu

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací
Termín: 2021
Garant: doc. MgA. Kristýna Petříčková, Ph.D.
Cílová skupina: konzultace jsou určeny budoucím uchazečům o studium v tomto ateliéru i veřejnosti.
Minimální počet účastníků: není stanoven – individuální konzultace
Anotace: Seznámení se studijním programem ateliéru Design oděvu, krátké informace o oboru, individuální konzultace.
Rozsah: 2 výukové hodiny
Cena:  bezplatně
Konzultace budou probíhat: U16/412
Kontakt: odev@fmk.utb.cz

Individuální konzultační hodiny k přijímacímu řízení do ateliéru Digitální design

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací
Termín: 2021
Garant konzultací: MgA. Bohuslav Stránský, Ph.D.
Cílová skupina: konzultace jsou určeny budoucím uchazečům i veřejnosti
Minimální počet účastníků: není stanoven – individuální konzultace
Anotace kurzu: seznámení se s ateliérem Digitální design , individuální konzultace
Rozsah konzultací: 2 výukové hodiny
Cena konzultací:  800,- Kč
Konzultace budou probíhat: U16/216
Kontakt: digital@fmk.utb.cz

Individuální konzultační hodiny k přijímacímu řízení do ateliéru Produktový design

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací
Termín: 2021
Garant konzultací: doc. M.A. Vladimír Kovařík
Cílová skupina: konzultace jsou určeny budoucím uchazečům i veřejnosti
Minimální počet účastníků: není stanoven – individuální konzultace
Anotace kurzu: seznámení se s ateliérem Produktový design, individuální konzultace
Rozsah konzultací: 2 výukové hodiny
Cena konzultací:  800,- Kč
Konzultace budou probíhat: U16/220
Kontakt: produkt@fmk.utb.cz

Individuální konzultační hodiny k přijímacímu řízení do ateliéru Reklamní fotografie

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací
Termín: 2021
Garant: doc. MgA. Jaroslav Prokop
Cílová skupina: konzultace jsou určeny budoucím uchazečům i veřejnosti.
Minimální počet účastníků: není stanoven – individuální konzultace
Anotace: Seznámení se studijním programem ateliéru a individuální konzultace prací zájemců o studium.
Rozsah: 2 výukové hodiny
Cena:  800,- Kč
Konzultace budou probíhat: U4/112
Kontakt: foto@fmk.utb.cz

Individuální konzultační hodiny k přijímacímu řízení do ateliéru Grafický design

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací
Termín: 2021
Garant: doc. Mgr. A. Pavel Noga, ArtD.
Cílová skupina: konzultace jsou určeny budoucím uchazečům i veřejnosti.
Minimální počet účastníků: není stanoven – individuální konzultace
Anotace: Seznámení se studijním programem ateliéru a individuální konzultace prací zájemců o studium.
Rozsah: 2 výukové hodiny
Cena:  800,- Kč
Konzultace budou probíhat: U4/306
Kontakt: grafika@fmk.utb.cz

Fakulty a součásti

Zavřít