Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Možnosti studia

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku (U3V) je zájmové vzdělávání určené seniorům. Výuka je realizována formou přednášek či seminářů, které jsou v rámci jednotlivých fakult UTB vypisovány každý akademický rok.

Zapsat se do programu může kdokoli, kdo pobírá starobní nebo invalidním důchod, po udělení výjimky tak mohou učinit i lidé starší 50 let.

Standardní délka studia pro získání “Osvědčení o absolvování U3V” je 2 roky. První ročník studia sestává ze společného Základního kurzu U3V, kde jsou posluchači seznámeni se všemi obory, které se na univerzitě vyučují. Ve druhém roce si posluchači sami volí studijní obor podle svých preferencí. Výuka probíhá nejčastěji formou dvouhodinových bloků, které se konají každých 14 dní. Výuka je často propojována s tematickými exkurzemi. Jednotlivé cykly studia jsou členěny na semestry, které obsahují zpravidla 7 dvouhodinových bloků.

Fakulta multimediálních komunikací nabízí v rámci programu U3V výtvarné obory – kresba, malba, modelování, kaligrafie a fotografie.

Podrobnější informace o Univerzitě třetího věku

Fakulty a součásti

Zavřít