UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Úřední deska

Sdělení o uložení písemností

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná FMK si může adresát vyzvednout na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.

 • Sdělení o uložení písemností dne 8. 11. 2019

  Zásilka ze dne 8. 11. 2019 ve věci studia pro Kateřinu Janotovou, korespondenční adresa Halenkov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín

 • Sdělení o uložení písemností dne 29. 10. 2019
  • Zásilka ze dne 7. 10. 2019 ve věci studia pro Andreu Dobšíkovou, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 24. 10. 2019
  • Zásilka ze dne 23. 9. 2019 ve věci přijímacího řízení pro Patrícii Al-Hadi, korespondenční adresa Prievidza, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností 18. 10. 2019
  • Zásilka ze dne 27. 9. 2019 ve věci studia pro Romana Častulíka, korespondenční adresa Šlapanice u Brna, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností 14. 10. 2019
  • Zásilka ze dne 20. 9. 2019 ve věci studia pro Lukáše Kapinuse, korespondenční adresa Praha 4, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 9. 10. 2019
  • Zásilka ze dne 10. 9. 2019 ve věci studia pro Jana Pololáníka, korespondenční adresa Velatice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 8. 10. 2019
  • Zásilka ze dne 10. 9. 2019 ve věci studia pro Marcelu Bauer, korespondenční adresa Brno 2, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení pro uložení písemností dne 4. 10. 2019
  • Zásilka ze dne 27. 9. 2019 ve věci studia pro Alici Barošovou, korespondenční adresa Bratislava, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 6. 9. 2019 ve věci studia pro Kateřinu Helán Vašků, korespondenční adresa Brno, byla uložena na oddělení pro tvůrčí činnosti Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 23. 9. 2019
  • Zásilka ze dne 23. 9. 2019 ve věci studia pro Veroniku Pobořilovou korespondenční adresa Valašské Meziříčí, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 23. 9. 2019 ve věci studia pro Petra Pituchu, korespondenční adresa Frenštát pod Radhoštěm, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 23. 9. 2019
  • Zásilka ze dne 28. 8. 2019 ve věci studia pro Táňu Lálovou, korespondenční adresa Praha, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 28. 8. 2019 ve věci přijímacího řízení pro Terezu Kopičkovou, korespondenční adresa Litoměřice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
Zavřít

Fakulty a součásti