UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Úřední deska

Sdělení o uložení písemností

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná FMK si může adresát vyzvednout na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.

 • sdělení o uložení písemností dne 12. 6. 2019
  • Zásilka č. j. 189/19/St/VR ze dne 20. 5. 2019 ve věci studia pro Lukáše Bistřického, korespondenční adresa Praha, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností dne 11. 6. 2019
  • Zásilka č. j. 187/19/St/VR ze dne 16. 5. 2019 ve věci studia pro Julii Nykodýmovou, korespondenční adresa Zásmuky, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č. j. 188/19/St/VR ze dne 20. 5. 2019 ve věci studia pro Veroniku Galdovou, korespondenční adresa Traplice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností dne 7. 6. 2019
  • Zásilka č. j. 186/19/St/VR ze dne 16. 5. 2019 ve věci studia pro Martina Domanského, korespondenční adresa Rohatec, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č. j. 185/19/St/VR ze dne 16. 5. 2019 ve věci studia pro Marcelu Bauer, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností dne 29. 5. 2019
  • Zásilka č. j. 176/19/St/VR ze dne 6. 5. 2019 ve věci studia pro Adama Májka, korespondenční adresa Mohelnice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností dne 22. 5. 2019
  • Zásilka č. j. 184/19/St/VR ze dne 16. 5. 2019 ve věci studia pro Lukáše Kapinuse, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností dne 16. 5. 2019
  • Zásilka č. j. 163/19/St/VR ze dne 15. 4. 2019 ve věci výzvy pro Danielu Krnáčovou, korespondenční adresa Brezno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností dne 15. 5. 2019
  • Zásilka č. j. 168/19/St/VR ze dne 1. 4. 2019 ve věci rozhodnutí pro Markétu Šprenclovou, korespondenční adresa Hranice na Moravě, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností dne 9. 5. 2019
  • Zásilka č. j. 165/19/St/VR ze dne 15. 4. 2019 ve věci výzvy pro Simonu Vaškovičovou, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č. j. 164/19/St/VR ze dne 15. 4. 2019 ve věci výzvy pro Milu Linden, korespondenční adresa Plzeň, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností dne 7. 5. 2019

  Zásilka č. j. 133301/19/St/Z/VR ze dne 15. 4. 2019 ve věci přijímacího řízení pro Miroslavu Flamovou, korespondenční adresa Praha 98, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín

 • Sdělení o uložení písemností dne 25. 4. 2019
  • Zásilka č. j. 153/19/St/R/VR ze dne 1. 4. 2019 ve věci rozhodnutí pro Elsu Rauerovou, korespondenční adresa Adamov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
Zavřít

Fakulty a součásti