UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Úřední deska

Sdělení o uložení písemností

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná FMK si může adresát vyzvednout na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.

 • Sdělení o uložení písemností ze dne 11. 9. 2018
  • Zásilka č. j. 120621/18/St/VR ze dne 13. 8. 2018 ve věci studia pro Zuzanu Kratochvílovou, korespondenční adresa Kostelec na Hané, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č. j. 120623/18/St/VR ze dne 13. 8. 2018 ve věci studia pro Romanu Lizancovou, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností ze dne 10. 9. 2018
  • Zásilka č. j. 205/18/St/VR ze dne 7. 8. 2018 ve věci studia pro Natálii Costantinovou, korespondenční adresa Bílovice nad Svitavou, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností ze dne 7. 9. 2018
  • Zásilka č. j. 215/18/St/R/VR ze dne 29. 8. 2018 ve věci vyjádření se k podkladům rozhodnutí pro Tomáše Vojkůvku korespondenční adresa Ostrava, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností ze dne 23. 8. 2018
  • Zásilka č. j. 188/18/St/VR ze dne 1. 8. 2018 ve věci studia pro Ivonu Pokornou, korespondenční adresa Sezemice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č. j. 200/18/St/VR ze dne 1. 8. 2018 ve věci studia pro Jana Šlachtu, korespondenční adresa Havířov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností ze dne 22. 8. 2018
  • Zásilka č. j. 243189/18/St/R/VR ze dne 22. 8. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Dominiku Chromovskou korespondenční adresa Praha byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č. j. 241987/18/St/R/VR ze dne 22. 7. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Tomáše Pavlicu korespondenční adresa Olomouc byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností ze dne 22. 8. 2018
  • Zásilka č. j. 239588/18/St/R/VR ze dne 11. 7. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Valérii Kršiakovou korespondenční adresa Dubnica ad Váhom, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č. j. 239605/18/St/R/VR ze dne 11. 7. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Marka Mazance korespondenční adresa Čadca, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností ze dne 17. 8. 2018
  • Zásilka č. j. 119558/TVČ ze dne 1. 7. 2018 ve věci přerušení studia pro Kateřinu Helán Vašků, korespondenční adresa Praha, byla uložena na oddělení tvůrčích činností Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností ze dne 16. 8. 2018
  • Zásilka č. j. 239779/18/St/R/VR ze dne 11. 7. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Terezu Schrijversovou korespondenční adresa Praha, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností ze dne 15. 8. 2018
  • Zásilka č. j. 239466/18/St/R/VR ze dne 11. 7. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Soňu Hýblovou korespondenční adresa Zábřeh, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č. j. 239653/18/St/R/VR ze dne 11. 7. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Michaelu Chytilovou korespondenční adresa Říčany u Prahy, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností ze dne 14. 8. 2018
  • Zásilka č. j. 243089/18/St/R/VR ze dne 20. 7. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Kláru Machálkovou, korespondenční adresa Vsetín 1, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č. j. 23990/18/St/R/VR ze dne 20. 7. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Anežku Sanitrovou, korespondenční adresa Čeladná, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
Zavřít

Fakulty a součásti