UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Úřední deska

Sdělení o uložení písemností

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná FMK si může adresát vyzvednout na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín.

 • Sdělení o uložení písemností dne 2. 1. 2018
  • Zásilka č.j. 264/17/St/VR ze dne 5. 12. 2017 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium pro Pavla Zonu, korespondenční adresa Olomouc byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností dne 9. 1. 2018
  • Zásilka ze dne 15. 12. 2017 ve věci: Zastavení přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Kateřinu Kutálkovou, korespondenční adresa Skalice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností dne 5. 1. 2018
  • Zásilka ze dne 15. 12. 2017 ve věci: Zastavení přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Aruzhan Amirkulovu, korespondenční adresa Praha, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 15. 12. 2017 ve věci: Zastavení přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Marii Dohnalíkovou, korespondenční adresa Lednice na Moravě, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 15. 12. 2017 ve věci: Zastavení přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Elišku Gregorovou, korespondenční adresa Rozhovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 15. 12. 2017 ve věci: Zastavení přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Václava Havlíka, korespondenční adresa Přerov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 15. 12. 2017 ve věci: Zastavení přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Lizavetu Hrydziushkou, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 15. 12. 2017 ve věci: Zastavení přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Jonáše Janíka, korespondenční adresa Hustopeče u Brna, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností dne 8. 1. 2018
  • Zásilka ze dne 15. 12. 2017 ve věci: Zastavení přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Terezu Kutalovou, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 15. 12. 2017 ve věci: Zastavení přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Lucii Šurinovou, korespondenční adresa Praha, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 15. 12. 2017 ve věci: Zastavení přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Kláru Voleskou, korespondenční adresa Vysoké Mýto, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 15. 12. 2017 ve věci: Zastavení přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Temirlan Yermakhanova, korespondenční adresa Liberec, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 15. 12. 2017 ve věci: Zastavení přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Tomáše Zbořila, korespondenční adresa Praha, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností dne 4. 1. 2018
  • Zásilka č.j. 263/17/St/VR ze dne 5. 12. 2017 ve věci: Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium pro Maroše Šmeringaie, korespondenční adresa Liptovský Mikuláš byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
Zavřít

Fakulty a součásti