Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Úřední deska

Sdělení o uložení písemností

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná FMK si může adresát vyzvednout na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.

  • Sdělení o uložení písemností dne 13. 3. 2024
    • Zásilka ze dne 7. 3. 2024 ve věci studia pro Terezu Sklovskou, korespondenční adresa Brno byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací.
  • Sdělení o uložení písemností 26. 2. 2024
    • Zásilka ze dne 2. 2. 2024 ve věci: Rozhodnutí o přijímacím řízení pro Dominiku Zemkovou, korespondenční adresa Dunajská Streda, Slovenská republika byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací.
    • Zásilka ze dne 2. 2. 2024 ve věci: Rozhodnutí o přijímacím řízení pro Kyryla Shchetynkina, korespondenční adresa Bratislava, Slovenská republika byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací.

Fakulty a součásti

Zavřít