UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Úřední deska

Sdělení o uložení písemností

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná FMK si může adresát vyzvednout na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín.

 • Sdělení o uložení písemností ze dne 13. 7. 2018
  • Zásilka ze dne 19. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Jakuba Růžičku, korespondenční adresa Traplice byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 19. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Annu Borsovou, korespondenční adresa Česká Skalice byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 19. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Markétu Mackovou, korespondenční adresa Zlín 1 byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 19. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Terezu Suchánkovou, korespondenční adresa Praha 9 byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 19. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Kristýnu Tymlovou, korespondenční adresa Příbor byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 18. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Radima Šidlovského, korespondenční adresa Frýdek – Místek 1 byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 19. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Patrika Jurenku, korespondenční adresa Velké Losiny byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 19. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Adélu Stehlíkovou, korespondenční adresa Hulín byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 19. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Ing. Kateřinu Kaiserovou, korespondenční adresa Frýdlant nad Ostravicí byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 19. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Michaela Rozbrojová, korespondenční adresa Vnorovy byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 19. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Jakuba Cieleckého, korespondenční adresa Kroměříž 1 byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 19. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Jana Frýbu, korespondenční adresa Dolany u Olomouce byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 19. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Karolínu Kopíncovou, korespondenční adresa Vrbno pod Pradědem byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 19. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Veroniku Buškovou, korespondenční adresa Třebíč 1 byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 19. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Taťánu Šenkýřovou, korespondenční adresa Zlín 4  byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 19. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Kateřinu Barvířovou, korespondenční adresa Vsetín 1 byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 19. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Jakuba Čecha, korespondenční adresa Drásov byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 19. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Yelizavetu Yarema, korespondenční adresa Liberec – Starý Harcov byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 19. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Davida Hampla, korespondenční adresa Broumov 1 byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 20. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Anetu Dohnalovou, korespondenční adresa Olomouc 9 byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 20. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Hynka Krále, korespondenční adresa České Budějovice  byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 21. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Eugenii Sanin, korespondenční adresa Praha 9 byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 15. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Daniela Plachého, korespondenční adresa Bratislava 1, SR byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 18. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Luciu Zubkovou, korespondenční adresa Trebišov, SR byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 20. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Natalii Zbuzková, korespondenční adresa Česká Skalice byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností dne ze 12. 7. 2018
  • Zásilka ze dne 18. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Magdalenu Štenclovou, korespondenční adresa Jasenná u Vizovic byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 18. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Kristýnu Šimkovou, korespondenční adresa Brno 2, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 18. 6. 2018 ve věc přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Lucii Pospíchalovou, korespondenční adresa Znojmo 2, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 18. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Elišku Máselníkovou, korespondenční adresa Napajedla byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 18. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Jana Šebestu, korespondenční adresa Velký Ořechov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 18. 6. 2018 ve věc přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Daniela Buňku, korespondenční adresa Otrokovice 2, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 18. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Simonu Bartošovou korespondenční adresa Kroměříž 1 byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 18. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Michaelu Varguličovou, korespondenční adresa Olomouc 9, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 18. 6. 2018 ve věc přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Víta Daňka, korespondenční adresa Frýdek – Místek 1, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 18. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Dana Košťála, korespondenční adresa Vítkov 1 byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 18. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Anetu Poukarovou, korespondenční adresa Ostrava 8, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 18. 6. 2018 ve věc přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Kláru Silonovou, korespondenční adresa Ostrava 8, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 18. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Terezu Bunčkovou, korespondenční adresa Kopřivnice byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 18. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Zuzanu Musovou, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 18. 6. 2018 ve věc přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Viacheslava Bykhovskyi, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 18. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Denisu Vrtalovou, korespondenční adresa Prostějov 3 byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 18. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Marka Kubu, korespondenční adresa Hustopeče u Brna, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 18. 6. 2018 ve věc přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Marynu Medvedieva, korespondenční adresa Brno 2, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 18. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Barboru Nykodýmovou, korespondenční adresa Čáslav byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 18. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Pavlu Pardubovou, korespondenční adresa Vsetín 1, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 18. 6. 2018 ve věc přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Vanessu Bahelkovou, korespondenční adresa Čechynce, SR, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 18. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Evu Ruhlovou, korespondenční adresa Bratislava, SRc byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 18. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Lucii Kollárovou, korespondenční adresa Senica, SR, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 18. 6. 2018 ve věc přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Janku Tkáčovou, korespondenční adresa Slepčany, SR, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností dne 13. 7. 2018
  • Zásilka č.j. 173/18/St/R ze dne 19. 6. 2018 ve věci studia Pavola Schmidta, korespondenční adresa Bratislava, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností dne 3. 7. 2018
  • Zásilka č.j. 246615/18/St/R/VR ze dne 7. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro akad. rok 2018/2019 pro Vojtěcha Jiráka, korespondenční adresa Mostek, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 242073/18/St/R/VR ze dne 7. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro akad. rok 2018/2019 pro Josefa Kutého, korespondenční adresa Ostrava, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 241491/18/St/R/VR ze dne 7. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro akad. rok 2018/2019 pro Hanu Vávrovou, korespondenční adresa Ostrava, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 241379/18/St/R/VR ze dne 7. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro akad. rok 2018/2019 pro Jakuba Čočku, korespondenční adresa Hranice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 243838/18/St/R/VR ze dne 7. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro akad. rok 2018/2019 pro Irenu Krobothovou, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 24124/18/St/R/VR ze dne 7. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro akad. rok 2018/2019 pro Bilal Helmi Saleh, korespondenční adresa Louny, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností dne 26. 6. 2018
  • Zásilka č.j. 116477/2018/St/VR ze dne 4. 6. 2018 ve věci studia pro Matěje Brothánka, korespondenční adresa Domašov u Brna byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností dne ze 18. 6. 2018
  • Zásilka ze dne 18. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Kateřinu Panákovou, korespondenční adresa Opava 1, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 18. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Alici Novákovou, korespondenční adresa Brno 2, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 18. 6. 2018 ve věc přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019 pro Lizavetu Varabyovou, korespondenční adresa Praha 9, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností dne ze 15. 6. 2018

  Zásilka č. j. RR551889774CZ ze dne 15. 6. 2018 ve věci přijímacího řízeni pro Anastasiya Shustava, korespondenční adresa Bělorusko byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, Zlín

 • Sdělení o uložení písemností dne 18. 6. 2018

  Zásilka č.j. 246543/18/St/VR ze dne 7. 6. 2018 ve věci přijímacího řízení pro Pavlínu Ambrosch, korespondenční adresa Zlín byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín

 • Sdělení o uložení písemností dne 7. 6. 2018

  Zásilka č.j. 115324/18/St/VR ze dne 14. 5. 2018 ve věci: Rozhodnutí o přerušení studia pro Dagmar Kneslovou, korespondenční adresa Židlochovice byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín

 • Sdělení o uložení písemností dne 30. 4. 2018

  Zásilka č.j. 137/18/St/VR ze dne 26. 4. 2018 ve věci: Rozhodnutí o přerušení studia pro Petra Jansu, korespondenční adresa Praha 2 byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín

Zavřít

Fakulty a součásti