UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Úřední deska

Sdělení o uložení písemností

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná FMK si může adresát vyzvednout na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.

 • Sdělení o uložení písemností dne 1. 11. 2018
  • Zásilka č. j. 275/18/St/VR ze dne 8. 10. 2018 ve věci studia pro Andreu Dobšíkovou, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností dne 13. 10. 2018
  • Zásilka č. j. 122975/18/St/VR ze dne 21. 9. 2018 ve věci studia pro Danu Javorskou, korespondenční adresa Pardubice 2, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností dne 11. 10. 2018
  • Zásilka č. j. 257/18/St/VR ze dne 20. 9. 2018 ve věci studia pro Kateřinu Čapkovou, korespondenční adresa Praha 6, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností dne 5. 10. 2018
  • Zásilka č. j. 246/18/St/VR ze dne 6. 9. 2018 ve věci studia pro Marcelu Bauer korespondenční adresa Veselí nad Lužnicí, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností dne 25. 9. 2018
  • Zásilka č. j. 236/18/St/VR ze dne 5. 9. 2018 ve věci studia pro Elišku Valáškovou korespondenční adresa Bojkovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č. j. 234/18/St/VR ze dne 5. 9. 2018 ve věci studia pro Vojtěcha Kaletu korespondenční adresa Český Těšín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností dne 3. 10. 2018
  • Zásilka č. j. 244/18/St/VR ze dne 6. 9. 2018 ve věci studia pro Tomáše Bartka korespondenční adresa Uničov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností ze dne 3. 10. 2018
  • Zásilka č. j. 253/18/St/R/VR ze dne 12. 8. 2018 ve věci rozhodnutí pro Tomáše Vojkůvku korespondenční adresa Ostrava, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č. j. 251/18/St/R/VR ze dne 12. 9. 2018 ve věci rozhodnutí pro Michala Polácha korespondenční adresa Loučná nad Desnou, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností ze dne 2. 10. 2018
  • Zásilka č. j. 250/18/St/R/VR ze dne 12. 9. 2018 ve věci vyjádření se k podkladům rozhodnutí pro Petra Bartošková korespondenční adresa Brno – Nový Lískovec, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností ze dne 11. 9. 2018
  • Zásilka č. j. 120621/18/St/VR ze dne 13. 8. 2018 ve věci studia pro Zuzanu Kratochvílovou, korespondenční adresa Kostelec na Hané, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č. j. 120623/18/St/VR ze dne 13. 8. 2018 ve věci studia pro Romanu Lizancovou, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností ze dne 10. 9. 2018
  • Zásilka č. j. 205/18/St/VR ze dne 7. 8. 2018 ve věci studia pro Natálii Costantinovou, korespondenční adresa Bílovice nad Svitavou, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
Zavřít

Fakulty a součásti