UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Úřední deska

Sdělení o uložení písemností

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná FMK si může adresát vyzvednout na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.

 • Sdělení o uložení písemností dne 9. 1. 2019
  • Zásilka ze dne 12. 12. 2018 ve věci přijímacího řízení pro uchazečku Kristínu Nemcovou, korespondenční adresa Zvolen, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností dne 8. 1. 2019
  • Zásilka č. j. 126964/2018/St/VR ze dne 14. 12. 2018 ve věci studia pro Daniela Macka, korespondenční adresa Hradec Králové, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 12. 12. 2018 ve věci přijímacího řízení pro uchazečku Pavlínu Macháčkovou, korespondenční adresa Olomouc 9, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností dne 7. 1. 2019
  • Zásilka č. j. 126965/2018/St/VR ze dne 14. 12. 2018 ve věci studia pro Lucii Schubertovou, korespondenční adresa Olomouc, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 12. 12. 2018 ve věci přijímacího řízení pro uchazečku Aidanu Amangeldy, korespondenční adresa Praha 98, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 12. 12. 2018 ve věci přijímacího řízení pro uchazečku Elizavetu Chernushenko, korespondenční adresa Praha 58, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností dne 4. 1. 2019
  • Zásilka ze dne 12. 12. 2018 ve věci přijímacího řízení pro uchazečku Kristýnu Střebovskou, korespondenční adresa Trutnov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností dne 3. 1. 2019
  • Zásilka ze dne 12. 12. 2018 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Michala Stolára, korespondenční adresa Hranice 1, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka ze dne 12. 12. 2018 ve věci přijímacího řízení pro uchazečku Janu Stefanovu, korespondenční adresa Praha 4, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností dne 20. 12. 2018
  • Zásilka ze dne 12. 12. 2018 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Jana Horáka, korespondenční adresa Bystřice pod Hostýnem, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností dne 17. 12. 2018
  • Zásilka č. j. 309/18/St/VR ze dne 22. 11. 2018 ve věci studia pro Petra Albrechta, korespondenční adresa Brno 2, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č. j. 312/18/St/VR ze dne 22. 11. 2018 ve věci studia pro Martina Holatu, korespondenční adresa Brno 3, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č. j. 317/18/St/VR ze dne 22. 11. 2018 ve věci studia pro Lukáše Kapinuse, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č. j. 323/18/St/VR ze dne 22. 11. 2018 ve věci studia pro Karolínu Peřestou, korespondenční adresa Bojkovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č. j. 379/18/vč/VR ze dne 7. 12. 2018 ve věci studia pro Dušana Tománka, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností dne 27. 11. 2018
  • Zásilka č. j. 300/18/St/VR ze dne 1. 11. 2018 ve věci studia pro Adama Májka, korespondenční adresa Mohelnice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností dne 26. 11. 2018
  • Zásilka č. j. 304/18/St/VR ze dne 5. 11. 2018 ve věci studia pro Kateřinu Čapkovou, korespondenční adresa Praha 6, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností dne 1. 11. 2018
  • Zásilka č. j. 275/18/St/VR ze dne 8. 10. 2018 ve věci studia pro Andreu Dobšíkovou, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
Zavřít

Fakulty a součásti