UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Úřední deska

Sdělení o uložení písemností

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná FMK si může adresát vyzvednout na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.

 • Sdělení o uložení písemností dne 18. 9. 2019
  • Zásilka ze dne 28. 8. 2019 ve věci studia pro Matěje Nešpora, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 28. 8. 2019 ve věci studia pro Yaheniye Zakhareviche, korespondenční adresa Praha 9, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 12. 9. 2019
  • Zásilka ze dne 19. 7. 2019 ve věci přijímacího řízení pro Karinu Alachverdovovu, korespondenční adresa Moscow, Ruská federace, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 28. 8. 2019
  • Zásilka ze dne 5. 8. 2019 ve věci studia pro Nadezhdu Mikheevu, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 27. 8. 2019
  • Zásilka ze dne 5. 8. 2019 ve věci studia pro Petra Albrechta, korespondenční adresa Brno 2, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 26. 8. 2019
  • Zásilka ze dne 5. 8. 2019 ve věci studia pro Terezu Skácelovou, korespondenční adresa Praha 3, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 22. 8. 2019
  • Zásilka ze dne 20. 8. 2019 ve věci studia pro Markétu Mazalovou, korespondenční adresa Ostrava 2, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 10. 7. 2019 ve věci přijímacího řízení pro Šimona Rigase, korespondenční adresa Trenčín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností ze dne 21. 8. 2019
  • Zásilka ze dne 26. 7. 2019 ve věci studia pro Veroniku Galdovou, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 30. 7. 2019 ve věci studia pro Julii Nykodýmovou, korespondenční adresa Zásmuky, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 10. 7. 2019 ve věci přijímacího řízení pro Sophii Lukáčovou, korespondenční adresa Púchov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností ze dne 15. 8. 2019
  • Zásilka ze dne 16. 7. 2019 ve věci přijímacího řízení pro Tomáše Valu , korespondenční adresa Praha 9, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností ze dne 13. 8. 2019
  • Zásilka ze dne 16. 7. 2019 ve věci přijímacího řízení pro Terezu Šimčákovou , korespondenční adresa Napajedla, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností ze dne 19. 7. 2019
  • Zásilka ze dne 18. 7. 2019 ve věci přijímacího řízení pro Lucii Benickou , korespondenční adresa Olomouc, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 19. 7. 2019 ve věci přijímacího řízení pro Martina Láníka , korespondenční adresa Zborovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 18. 7. 2019 ve věci přijímacího řízení pro Lucii Kovalčíkovou , korespondenční adresa Paskov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 14. 6. 2019 ve věci přijímacího řízení pro Kláru Černohorskou , korespondenční adresa Český Těšín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
Zavřít

Fakulty a součásti