Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Úřední deska

Sdělení o uložení písemností

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná FMK si může adresát vyzvednout na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.

 • Sdělení o uložení písemností dne 23. 9. 2020
  • Zásilka ze dne 1. 9. 2020 ve věci ukončení studia pro Jana Zapletala, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 11. 9. 2020
  • Zásilka ze dne 4. 8. 2020 ve věci přijímacího řízení pro Adélu Mrkvovou, korespondenční adresa Buchlovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 2. 9. 2020
  • Zásilka ze dne 4. 8. 2020 ve věci přijímacího řízení pro Marka Mihalisku, korespondenční adresa Banská Bystrica, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 4. 8. 2020 ve věci přijímacího řízení pro Katarínu Tománkovou, korespondenční adresa Považská Bystrica, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 31. 8. 2020
  • Zásilka ze dne 4. 8. 2020 ve věci přijímacího řízení pro Lenku Kouřilovou, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 4. 8. 2020 ve věci přijímacího řízení pro Natálii Havlíčkovou, korespondenční adresa Polná, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 28. 8. 2020
  • Zásilka ze dne 4. 8. 2020 ve věci přijímacího řízení pro Martina Zaorala, korespondenční adresa Uherské Hradiště 5, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 4. 8. 2020 ve věci přijímacího řízení pro Adama Kláska, korespondenční adresa Zlín 5, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 4. 8. 2020 ve věci přijímacího řízení pro Ondřeje Rafaje, korespondenční adresa Huslenky, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 4. 8. 2020 ve věci přijímacího řízení pro Denisu Janáčkovou, korespondenční adresa Hradec Králové, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 4. 8. 2020 ve věci přijímacího řízení pro Martina Houště, korespondenční adresa Bílovice u Uherského Hradiště, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 28. 8. 2020
  • Zásilka ze dne 4. 8. 2020 ve věci přijímacího řízení pro Kateřinu Jedličkovou, korespondenční adresa Brno 2, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 4. 8. 2020 ve věci přijímacího řízení pro Gabrielu Šturalovou, korespondenční adresa Nový Jičín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 27. 8. 2020
  • Zásilka ze dne 4. 8. 2020 ve věci přijímacího řízení pro Terezii Svobodovou, korespondenční adresa Praha 10, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 4. 8. 2020 ve věci přijímacího řízení pro Štěpánku Bernátkovou, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 4. 8. 2020 ve věci přijímacího řízení pro Miroslavu Kašparovou, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 4. 8. 2020 ve věci přijímacího řízení pro Kristýnu Kupczakovou, korespondenční adresa Brno 12, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 4. 8. 2020 ve věci přijímacího řízení pro Daniela Koblihu, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 4. 8. 2020 ve věci přijímacího řízení pro Nikolu Musialkovou, korespondenční adresa Ostrava 8, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 4. 8. 2020 ve věci přijímacího řízení pro Vanessu Pieszkovou, korespondenční adresa Pražmo, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 4. 8. 2020 ve věci přijímacího řízení pro Konstantina Rameneva, korespondenční adresa Liberec 15, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 4. 8. 2020 ve věci přijímacího řízení pro Varvaru Skvorchevskayu, korespondenční adresa Praha 1, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 26. 8. 2020
  • Zásilka ze dne  4. 8. 2020 ve věci přijímacího řízení pro Lucii Pavelkovou, korespondenční adresa Brno 3, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne  4. 8. 2020 ve věci přijímacího řízení pro Petru Nedomovou, korespondenční adresa Ostrava 20, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne  4. 8. 2020 ve věci přijímacího řízení pro Zuzanu Laštovkovou, korespondenční adresa Zlín 1, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne  4. 8. 2020 ve věci přijímacího řízení pro Adélu Mišovou, korespondenční adresa Horní Lideč, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne  4. 8. 2020 ve věci přijímacího řízení pro Karolínu Mikulkovou, korespondenční adresa Otrokovice 2, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne  4. 8. 2020 ve věci přijímacího řízení pro Michaelu Knotovou, korespondenční adresa Uherské Hradiště 1, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne  4. 8. 2020 ve věci přijímacího řízení pro Michaelu Staňkovou, korespondenční adresa Týn nad Vltavou, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 17. 8. 2020
  • Zásilka ze dne 4. 8. 2020 ve věci přijímacího řízení pro Janu Bartoňkovou, korespondenční adresa Uničov 1, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 4. 8. 2020 ve věci přijímacího řízení pro Kristýnu Kupczakovou, korespondenční adresa Brno 12, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 4. 8. 2020 ve věci přijímacího řízení pro Radima Šulce, korespondenční adresa Litomyšl, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 7. 8. 2020
  • Zásilka ze dne 24. 6. 2020 ve věci přijímacího řízení pro Matúše Dibarboru, korespondenční adresa  Bratislava, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín

Fakulty a součásti

Zavřít