Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Úřední deska

Sdělení o uložení písemností

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná FMK si může adresát vyzvednout na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.

 • Sdělení o uložení písemností dne 26. 4. 2021
  • Zásilka ze dne 14. 4. 2021 ve věci přijímacího řízení pro Heorhije Ščerbaka, korespondenční adresa Praha 10, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 22. 4. 2021
  • Zásilka ze dne 14. 4. 2021 ve věci přijímacího řízení pro Ilonu Goldberg, korespondenční adresa Praha 3, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 14. 4. 2021
  • Zásilka ze dne 4. 3. 2021 ve věci studia pro Zuzana Valíčková, korespondenční adresa Bzenec, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 6. 4. 2021
  • Zásilka ze dne 8. 2. 2021 ve věci přijímacího řízení pro Terezii Sojkovou, korespondenční adresa Vítkovice v Krkonoších, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 23. 3. 2021
  • Zásilka ze dne 8. 2. 2021 ve věci studia pro Filipa Valachoviče, korespondenční adresa Brno 19, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností 18. 3. 2021
  • Zásilka ze dne 8. 2. 2021 ve věci přijímacího řízení pro Alberta Baťhu, korespondenční adresa Praha 1, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 8. 2. 2021 ve věci přijímacího řízení pro Adelu Masnou, korespondenční adresa Zlín 4, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 17. 3. 2021
  • Zásilka ze dne 8. 2. 2021 ve věci studia pro Veroniku Galdovou, korespondenční adresa Brno 2, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 8. 2. 2021 ve věci studia pro Karinu Saduakassovu, korespondenční adresa Praha, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 8. 2. 2021 ve věci přijímacího řízení pro Adama Repku, korespondenční adresa Praha 2, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 10. 3. 2021
  • Zásilka ze dne 1. 2. 2021 ve věci studia pro Terezu Sklovskou, korespondenční adresa Brno 12, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 3. 3. 2021
  • Zásilka ze dne 8. 2. 2021 ve věci studia pro Dmitrii Zavialova, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemnosti 26. 2. 2021
  • Zásilka ze dne 12. 1. 2021 ve věci studia pro Petra Štěpánka, korespondenční adresa Praha, byla uložena na oddělení tvůrčích činností Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín

Fakulty a součásti

Zavřít