Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Úřední deska

Sdělení o uložení písemností

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná FMK si může adresát vyzvednout na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.

 • Sdělení o uložení písemnosti dne 24. 6. 2020

  Zásilka ze dne 3. 6. 2020 ve věci doktorského studia pro Petra Štěpánka, korespondenční adresa Praha, byla uložena na oddělení tvůrčích činností Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.

 • Sdělení o uložení písemností dne 25. 5. 2020

  Zásilka ze dne 16. 4. 2020 ve věci přijímacího řízení pro Michaelu Rendulovou, korespondenční adresa Opava, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.

 • Sdělení o uložení písemností dne 18. 5. 2020

  Zásilka ze dne  7. 4. 2020 ve věci studia pro Tadeáše Bělíka, korespondenční adresa Praha, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.

 • Sdělení o uložení písemností dne 13. 5. 2020

  Zásilka ze dne 16. 4. 2020 a zásilka ze dne 7. 4. 2020 ve věci studia pro Martina Mášu, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.

 • Sdělení o uložení písemností dne 12. 5. 2020
  • Zásilka ze dne 16. 4.  2020 ve věci přijímacího řízení pro Radka Němčanského, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 20. 4. 2020
  • Zásilka ze dne 2. 3. 2020 ve věci studia pro Tomáše Bartka, korespondenční adresa Uničov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 24. 3. 2020
  • Zásilka ze dne 2. 3. 2020 ve věci studia pro Joannu Bajger, korespondenční adresa Brno 2, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 23. 3. 2020
  • Zásilka ze dne 6. 2. 2020 ve věci přijímacího řízení pro Terezu Vackovou, korespondenční adresa Košíky, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 11. 3. 2020
  • Zásilka ze dne 6. 2. 2020 ve věci přijímacího řízení pro Juraje Mázika, korespondenční adresa Piešťany, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 10. 3. 2020
  • Zásilka ze dne 10. 2. 2020 ve věci studia pro Tomáše Vojkůvku, korespondenční adresa Ostrava, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 6. 2. 2020 ve věci přijímacího řízení pro Janu Čabounovou, korespondenční adresa Praha 11, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.

Fakulty a součásti

Zavřít