Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Úřední deska

Sdělení o uložení písemností

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná FMK si může adresát vyzvednout na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.

 • Sdělení o uložení písemností dne 19. 11. 2020
  • Zásilka ze dne 19. 11. 2020 ve věci studia pro Veroniku Galdovou, korespondenční adresa Brno 2, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemnosti ze dne 3. 11. 2020
  • Zásilka ze dne 3. 11. 2020 ve věci studia pro Františka Čumu, korespondenční adresa Uherské Hradiště, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemnosti ze dne 2. 11. 2020
  • Zásilka ze dne 2. 11. 2020 ve věci studia pro Martina Fišra, korespondenční adresa Olomouc, byla uložena na oddělení tvůrčích činností Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 2. 11. 2020
  • Zásilka ze dne 2. 10. 2020 ve věci studia pro Prokopa Findeise, korespondenční adresa Štoky, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 2. 10. 2020 ve věci studia pro Terezu Gajdošovou, korespondenční adresa Zlechov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 2. 10. 2020 ve věci studia pro Kamilu Krainerovou, korespondenční adresa Stonařov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 2. 10. 2020 ve věci studia pro Františka Lacigu, korespondenční adresa Zlín 4, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 14. 10. 2020
  • Zásilka ze dne 17. 9. 2020 ve věci studia pro Patrika Moroně, korespondenční adresa Paskov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 2. 10. 2020 ve věci studia pro Petra Motla, korespondenční adresa Lanškroun, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 2. 10. 2020 ve věci studia pro Nuryiu Akhmetbayevu, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 9. 10. 2020
  • Zásilka ze dne 15. 9. 2020 ve věci přijímacího řízení pro Jolanu Mandíkovou, korespondenční adresa Nivnice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 23. 9. 2020
  • Zásilka ze dne 1. 9. 2020 ve věci ukončení studia pro Jana Zapletala, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 11. 9. 2020
  • Zásilka ze dne 4. 8. 2020 ve věci přijímacího řízení pro Adélu Mrkvovou, korespondenční adresa Buchlovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 2. 9. 2020
  • Zásilka ze dne 4. 8. 2020 ve věci přijímacího řízení pro Marka Mihalisku, korespondenční adresa Banská Bystrica, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 4. 8. 2020 ve věci přijímacího řízení pro Katarínu Tománkovou, korespondenční adresa Považská Bystrica, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 31. 8. 2020
  • Zásilka ze dne 4. 8. 2020 ve věci přijímacího řízení pro Lenku Kouřilovou, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 4. 8. 2020 ve věci přijímacího řízení pro Natálii Havlíčkovou, korespondenční adresa Polná, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.

Fakulty a součásti

Zavřít