UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Úřední deska

Sdělení o uložení písemností

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná FMK si může adresát vyzvednout na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.

 • Sdělení o uložení písemností dne 25. 3. 2019

  Zásilka č. j. 87/19/St/R/VR ze dne 1. 3. 2019 ve věci rozhodnutí pro Tomáše Bartka, korespondenční adresa Uničov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín

 • Sdělení o uložení písemností dne 19. 3. 2019
  • Zásilka č. j. 71/19/St/R/VR ze dne 25. 2. 2019 ve věci rozhodnutí pro Simonu Vaškovičovou, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností ze dne 14. 3. 2019
  • Zásilka č. j. 130309/19/St/R/VR ze dne 20. 2. 2019 ve věci rozhodnutí ISP pro Anežku Kořínkovou, korespondenční adresa Žirovnice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností ze dne 11. 3. 2019
  • Zásilka č. j. 46/19/St/R/VR ze dne 13. 2. 2019 ve věci rozhodnutí pro Mikoláše Gála korespondenční adresa Praha 10, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č. j. 47/19/St/R/VR ze dne 14. 2. 2019 ve věci rozhodnutí pro Ing. Michaelu Gongolovou korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č. j. 53/19/St/R/VR ze dne 20. 2. 2019 ve věci rozhodnutí pro Samaela Zemka korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností dne 8. 3. 2019
  • Zásilka č.j. 81/19/St/VR ze dne 1. 3. 2019 ve věci studia pro Lukáše Kapinuse, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností dne 7. 3. 2019
  • Zásilka č.j. 33/19/St/VR ze dne 1. 2. 2019 ve věci studia pro Michala Moricze, korespondenční adresa Horná Potôň, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 249930/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Marii Tichou, korespondenční adresa Sibřina, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 249760/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Lukáše Janíčka, korespondenční adresa Prievidza, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 249937/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Bibiánu Fillnerovou, korespondenční adresa Žilina, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 249397/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Oleksandru Kovchar, korespondenční adresa Banka, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 249627/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Juraje Mrázika, korespondenční adresa Piešťany, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 250191/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Evu Ruhlovou, korespondenční adresa Bratislava, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 250199/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Mária Fábri, korespondenční adresa Bratislava, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 250066/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Dominiku Kovácsovou, korespondenční adresa Bratislava, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností dne 6. 3. 2019
  • Zásilka č.j. 250059/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Damiána Tejkla, korespondenční adresa Slatina nad Zdobnicí, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 249159/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Michaelu Haškovou, korespondenční adresa Krupina, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 249575/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Alexandru Čižmárikovou, korespondenční adresa Martin, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 249867/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Kristínu Horúckovou, korespondenční adresa Belá pri Varíne, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 249805/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Matúše Krajča, korespondenční adresa Trenčín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 249642/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Alexandru Hadžegovou, korespondenční adresa Brezno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 250187/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Lauru Bezúchovou, korespondenční adresa Bratislava, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 249799/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Patrika Šalatu, korespondenční adresa Bardejov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností dne 4. 3. 2019
  • Zásilka č.j. 129603/2019/St/VR ze dne 11. 2. 2019 ve věci studia pro Nikolu Machačovou, korespondenční adresa Hranice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 1296047/2019/St/VR ze dne 11. 2. 2019 ve věci studia pro Lukáše Rolfa, korespondenční adresa Miletín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č. j. 34/19/St/R/VR ze dne 1. 2. 2019 ve věci rozhodnutí pro Pavla Růžičku, korespondenční adresa Kyjov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 250147/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Davida Hochmana, korespondenční adresa Svatobořice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 249869/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Kateřinu Smetanovou, korespondenční adresa Rajhrad, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 249654/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Kamila Malaníka, korespondenční adresa Březůvky, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 250179/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Kryštofa Horáka, korespondenční adresa Kutná Hora, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 250139/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Jana Mrázka korespondenční adresa Pěnčín u Liberce, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 249921/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Martina Voldána, korespondenční adresa Hranice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 250038/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Silvii Šindlerovou, korespondenční adresa Brodek u Přerova, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 250197/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Kateřinu Sysalovou, korespondenční adresa Mariánské Lázně, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 249562/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Martina Tomka, korespondenční adresa Nymburk, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností dne 1. 3. 2019
  • Zásilka č.j. 129604/2019/St/VR ze dne 11. 2. 2019 ve věci studia pro Jana Pilaře, korespondenční adresa Praha, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 249405/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Terezii Náglovou, korespondenční adresa Plumlov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 249413/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Sabinu Saduakassovu, korespondenční adresa Praha, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 250023/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Barboru Bílou, korespondenční adresa Bruntál, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 250200/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Ondřeje Linarta, korespondenční adresa Frýdek – Místek, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 250146/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Michaelu Mackovou, korespondenční adresa Jihlava, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 249968/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Tomáše Hamšíka, korespondenční adresa Syrovice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 250136/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Valérii Fuchsovou, korespondenční adresa Byšice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 250193/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Damir Yessembayev, korespondenční adresa Praha, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 249915/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Dominiku Šinovou, korespondenční adresa Újezd u Uničova, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 250036/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Jakuba Čejku, korespondenční adresa Šumperk, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 249726/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Tomáše Melichaříka, korespondenční adresa Valašské Meziříčí, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 250142/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Adrianu Opatřilovou, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 249794/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Elenu Dosoudilovou, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 250183/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Polinu Glazunova, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 250214/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Janu Křižanovou, korespondenční adresa Veselí nad Moravou, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 249822/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Nelu Jedounkovou, korespondenční adresa Rousínov u Vyškova, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 249768/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Kláru Tobolovou, korespondenční adresa Zlín, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
 • Sdělení o uložení písemností dne 28. 2. 2019
  • Zásilka č.j. 249844/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Kateřinu Kobylinskou, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 249741/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Leonu Labajovou, korespondenční adresa Mosty u Jablunkova, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 249916/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Nikol Holasovou, korespondenční adresa Opava, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 249916/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Karolínu Zacklovou, korespondenční adresa Lázně Bohdaneč, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 250020/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Veroniku Kubovou, korespondenční adresa Letohrad, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 250027/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Terezu Špetlovou, korespondenční adresa Rtyně v Podkrkonoší, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 249393/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Anetu Liškovou, korespondenční adresa Praha, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 250119/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Tobiase Schuberta, korespondenční adresa Praha, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 250124/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Olesia Chirkovskaia, korespondenční adresa Praha, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 249589/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Marii Hrachovcovou, korespondenční adresa Zubří, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 249683/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Grétu Ulmovou, korespondenční adresa Bruntál, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 249781/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Michaela Boroše, korespondenční adresa Napajedla, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 250058/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Lucii Souškovou, korespondenční adresa Přerov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 249518/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Faina Yenikeyeva, korespondenční adresa Praha, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č.j. 249988/2019/St/R/VR ze dne 30. 1. 2019 ve věci přijímacího řízení pro uchazeče Julii Tampierovou, korespondenční adresa Jablonec nad Nisou, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
Zavřít

Fakulty a součásti