Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Úřední deska

Sdělení o uložení písemností

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná FMK si může adresát vyzvednout na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.

 • Sdělení o uložení písemností dne 3. 1. 2020
  • Zásilka ze dne 10. 12. 2019 ve věci přijímacího řízení pro Saltanata Askarbeka, korespondenční adresa Praha 4, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 10. 12. 2019 ve věci přijímacího řízení pro Karolínu Kelllovskou, korespondenční adresa Praha 4, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 2. 1. 2020
  • Zásilka ze dne 10. 12. 2019 ve věci přijímacího řízení pro Šimona Bouzka, korespondenční adresa Orlová, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 10. 12. 2019 ve věci přijímacího řízení pro Valerii Ivanovu, korespondenční adresa Praha 1, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 10. 12. 2019 ve věci přijímacího řízení pro René Ludvíka, korespondenční adresa Znojmo, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 10. 12. 2019 ve věci přijímacího řízení pro Evu Prokopovou, korespondenční adresa Brno 28, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 10. 12. 2019 ve věci přijímacího řízení pro Lucii Šuterovou, korespondenční adresa Brno 15, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 16. 12. 2019
  • Zásilka ze dne 22. 11. 2019 ve věci studia pro Elišku Janákovou, korespondenční adresa Dvůr Králové nad Labem, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 22. 11. 2019 ve věci studia pro Dana Swietka, korespondenční adresa Vyškov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 8. 11. 2019

  Zásilka ze dne 8. 11. 2019 ve věci studia pro Kateřinu Janotovou, korespondenční adresa Halenkov, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín

 • Sdělení o uložení písemností dne 29. 10. 2019
  • Zásilka ze dne 7. 10. 2019 ve věci studia pro Andreu Dobšíkovou, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 24. 10. 2019
  • Zásilka ze dne 23. 9. 2019 ve věci přijímacího řízení pro Patrícii Al-Hadi, korespondenční adresa Prievidza, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností 18. 10. 2019
  • Zásilka ze dne 27. 9. 2019 ve věci studia pro Romana Častulíka, korespondenční adresa Šlapanice u Brna, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností 14. 10. 2019
  • Zásilka ze dne 20. 9. 2019 ve věci studia pro Lukáše Kapinuse, korespondenční adresa Praha 4, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 9. 10. 2019
  • Zásilka ze dne 10. 9. 2019 ve věci studia pro Jana Pololáníka, korespondenční adresa Velatice, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 8. 10. 2019
  • Zásilka ze dne 10. 9. 2019 ve věci studia pro Marcelu Bauer, korespondenční adresa Brno 2, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
Zavřít

Fakulty a součásti