Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Úřední deska

Sdělení o uložení písemností

Podle čl. 63 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně se rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které se nepodařilo studentovi doručit do vlastních rukou na adresu pro doručování uvedenou v IS/STAG (§ 63 odst. 3 písm. b) zákona) doručí se písemnost veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu na úřední desce fakulty nebo UTB. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Nedoručená rozhodnutí vydaná FMK si může adresát vyzvednout na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.

 • Sdělení o uložení písemností 10. 6. 2022
  • Zásilka ze dne 6. 5. 2022 ve věci studia pro Annu Lubojatzkou, korespondenční adresa Ostrava, je uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností 30. 5. 2022
  • Zásilka ze dne 5. 5. 2022 ve věci studia pro Tadeáše Bělíka, korespondenční adresa Praha 7, je uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 5. 5. 2022 ve věci studia pro Lukáše Casku, korespondenční adresa Jihlava 1, je uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 5. 5. 2022 ve věci stipendia pro Josefa Erlu, korespondenční adresa Hranice, je uložena na referátu tvůrčích činností Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností 4. 5. 2022
  • Zásilka ze dne 7. 4. 2022 ve věci studia pro Martina Mášu, korespondenční adresa Brno 2, je uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 3. 5. 2022
  • Zásilka ze dne 7. 4. 2022 ve věci studia pro Bc. Radka Musila, korespondenční adresa Zlín 1, je uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností 2. 5. 2022
  • Zásilka ze dne 7. 4. 2022 ve věci studia pro Terezu Sklovskou, korespondenční adresa Brno 25, je uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 20. 4. 2022

  Zásilka ze dne 12. 4. 2022 ve věci přijímacího řízení pro Michaelu Škubalovou, korespondenční adresa Zlín, je uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.

 • Sdělení o uložení písemností dne 8. 3. 2022
  • Zásilka ze dne 9. 2. 2022 ve věci studia pro Jana Přikryla, korespondenční adresa Brno 15, je uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 1. 3. 2022 ve věci studia pro Vanessu Homolyovou, korespondenční adresa Praha, je uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 9. 2. 2022 ve věci studia pro Tereza Rychetskou, korespondenční adresa Nymburk, je uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 7. 3. 2022
  • Zásilka ze dne 9. 2. 2022 ve věci studia pro Věroslava Kučírka, korespondenční adresa Brno, je uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 2. 3. 2022
  • Zásilka ze dne 31. 1. 2022 ve věci přijímacího řízení pro Adrianu Nečasovou, korespondenční adresa Deblín, je uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 31. 1. 2022 ve věci přijímacího řízení pro Michalu Rohanovou, korespondenční adresa Kamenice, je uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
 • Sdělení o uložení písemností dne 28. 2. 2022
  • Zásilka ze dne 4. 2. 2022 ve věci studia pro Matěje Nováka, korespondenční adresa Praha je uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 31. 1. 2022 ve věci přijímacího řízení pro Matyáše Erbana, korespondenční adresa Jiřice u Miroslavi, je uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 31. 1. 2022 ve věci přijímacího řízení pro Ulianu Dulapchi, korespondenční adresa Praha 1, je uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 31. 1. 2022 ve věci přijímacího řízení pro Svetlanu Deminu, korespondenční adresa Praha 1, je uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 31. 1. 2022 ve věci přijímacího řízení pro Varvaru Drobnich, korespondenční adresa Praha 3, je uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.

Fakulty a součásti

Zavřít