Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Časový plán výuky

Hledáte časový plán výuky pro studenty doktorského studia? Najdete jej zde.
Nové — Časový plán výuky pro akademický rok 2024/2025

Časový plán výuky pro akademický rok 2023/2024

Časový plán výuky pro akademický rok 2023/2024 naleznete v PDF formátu také v Rozhodnutí děkana RD2023.05
Časový plán akademického roku 2023/2024 ve formátu iCal (pro import do aplikací)

červenec – srpen 2023 Zápis do prvního roku studia pro AR 2023/2024
23. 8. 2023 – 30. 8. 2023 Předzápis pro zimní semestr AR 2023/2024
1. 9. 2023 – 4. 9. 2023 Zápis do vyššího roku studia (elektronický zápis) pro AR 2023/2024
1. 9. 2023 31. 8. 2024   Akademický rok 2023/2024
1. 9. 2023 1. 2. 2024   Zimní semestr
8. 9. 2023 – 10. 9. 2023

(od 7:00 hod. do 24:00 hod.)

Předzápis na sportovní aktivity pro zimní semestr AR 2023/2024
11. 9. 2023 – 15. 9. 2023 Adaptační týden pro studenty do 1. roku bakalářského studia, probíhají plenéry a soustředění
18. 9. 2023 – 22. 12. 2023 Výuka (14 týdnů, z toho 13 rozvrhovaných); první týden rozvrhované výuky počínaje 18. 9. je sudý (38. týden), poslední týden výuky počínaje 18. 12. probíhají nerozvrhované akce.
23. 12. 2023 – 1. 1. 2024   Vánoční prázdniny (neprobíhá zkoušení – nevypisují se termíny)
18. 12. 2023 – 1. 2. 2024 Hodnocení kvality výuky za zimní semestr AR 2023/2024
2. 1. 2024 – 1. 2. 2024 Zkouškové období (5 týdnů)
12. 1. 2024 – 17. 1. 2024 Předzápis pro letní semestr AR 2023/2024
19. 1. 2024 – 21. 1. 2024

(od 7:00 hod. do 24:00 hod.)

Předzápis na sportovní aktivity pro letní semestr AR 2023/2024
5. 2. 2024 – 16. 2. 20224 Zkouškové období pro opravné zkoušky (2 týdny)
2. 2. 2024* 31. 8. 2024   Letní semestr
5. 2. 2024 – 12. 4. 2024 Výuka závěrečného roku studia (10 týdnů); první týden rozvrhované výuky počínaje 5.2. je sudý (6. týden)
5. 2. 2024 – 10. 5. 2024 Výuka (14 týdnů, z toho 13 rozvrhovaných); první týden rozvrhované výuky počínaje 5.2. je sudý (6. týden), poslední týden výuky počínaje 6. 5. probíhají nerozvrhované akce.
do 8. 3. 2024 Odevzdání ročníkových prací – MKS, MK
22. 3. 2024

25. 3. 2024 – 26. 3. 2024

Prezentace a obhajoba ročníkových prací – MKS, MK
15. 4. 2024 – 3. 5. 2024 Zkouškové období i období pro opravné zkoušky pro závěrečné roky studia (3 týdny)
6. 5. 2024 – 16. 6. 2024 Hodnocení kvality výuky za letní semestr AR 2023/2024
13. 5. 2024 – 15. 6. 2024 Zkouškové období (5 týdnů)
17. 6. 2024 – 28. 6. 2024 Zkouškové období pro opravné zkoušky (2 týdny)
22. 7. 2024 – 11. 8. 2024 Letní prázdniny
do 31. 7. 2024 Mezní termín zápočtů a zkoušek AR 2023/2024
    Ukončení studia, bakalářské a diplomové práce (BP/DP), státní závěrečné zkoušky (SZZ)
do 30. 6. 2023 Zveřejnění témat BP – MMD, TPANT, TPAT, VU; DP – AM, MMD, TPANT, TPAT (pro obhajobu v AR 2023/2024)
do 1. 10. 2023 Zveřejnění témat BP – MK, MKS, DP – MK
do 1. 11. 2023 Odevzdání podkladů pro BP– MMD, TPANT, TPAT, VU; DP – AM, MMD, TPANT, TPAT (závěrečný rok studia)
1. 12. 2023 – 8. 12. 2023 Vydání oficiálního zadání BP – TPAT; DP – TPAT
do 9. 2. 2024 Zveřejnění okruhů k SZZ
do. 1. 3. 2024 Vydání oficiálního zadání BP – MMD, TPANT, VU; DP – AM, MMD, TPANT
2. 4. 2024 – 5. 4. 2024 Vydání oficiálního zadání BP – MK, MKS, DP – MK
do 12. 4. 2024 Odevzdání DP – MK
do 19. 4. 2024 Odevzdání BP – MK, MKS
do 3. 5. 2024 Přihlášení k SZZ
do 3. 5. 2024 Kontrola studia závěrečného roku studia – bc MK, MKS, mg MK
do 10. 5. 2024 Kontrola studia závěrečného roku studia – bc MMD, TPANT, TPAT, VU; mg – AM, MMD, TPANT, TPAT
do 17. 5. 2024 Odevzdání BP – MMD, TPANT, TPAT, VU; DP – AM, MMD, TPANT, TPAT
13. 5. 2024 – 24. 5. 2024 SZZ – bc MK, MKS, mg MK
27. 5. 2024 – 14. 6. 2024 SZZ – bc MMD, TPANT, TPAT, VU; mg – AM, MMD, TPAT, TPANT
    Výuka nebude probíhat
28. 9. 2023 Státní svátek (lichý čtvrtek)
17. 11. 2023 Státní svátek (sudý pátek)
29. 3. 2024 – 1. 4. 2024 Velký pátek – Velikonoční pondělí (lichý pátek a sudé pondělí) ­
24. 4. 2024 Rektorský den sportu (lichá středa)
1. 5. 2024 Státní svátek (sudá středa)
8. 5. 2024 Státní svátek (lichá středa)
Ve čtvrtek 9. 5. 2024 (lichý týden) bude probíhat výuka s rozvrhem středy 8. 5. 2024
1. 9. 2024 31. 8. 2025   Akademický rok 2024/2025
leden 2024 Přijímací zkoušky – bakalářské studijní programy (mimo studijní program Marketingová komunikace)
květen – červen 2024 Přijímací zkoušky – bc a mg MK, prezenční a kombinovaná forma
červen 2024 Přijímací zkoušky – mg TPANT, mg ANT, mg Multimédia, mg Design, prezenční forma; mg AM prezenční i kombinovaná forma
červenec – srpen 2024 Zápis do prvního roku studia pro AR 2024/2025

Poznámky:
AR – zkratka pro akademický rok
*Výuka od 2. 2. 2024 platí pro kombinovanou formu studia jiných součástí UTB
MK – Marketingová komunikace, MKS – Mediální a komunikační studia (dostudování), TPANT – Teorie a praxe animované tvorby, ANT – Animovaná tvorba, TPAT – Teorie a praxe audiovizuální tvorby, MMD – Multimédia a design, VU – Výtvarná umění (dostudování), AM – Arts Management
bc – bakalářský studijní program, mg – navazující magisterský studijní program

Termíny konzultací kombinované formy studia v akademickém roce 2023/2024

Studijní program Zimní semestr Letní semestr
Marketingová komunikace 6. 10. – 7. 10. 2023 9. 2. – 10. 2. 2024
  20. 10. – 21. 10. 2023 23. 2. – 24. 2.  2024
3. 11. – 4. 11. 2023 8. 3. – 9. 3. 2024
1. 12. – 2. 12. 2023 22. 3. – 23. 3. 2024
15. 12. – 16. 12. 2023 5. 4. – 6. 4. 2024
Arts Management 22. 9. – 23. 9. 2023 9. 2. – 10. 2. 2024
6. 10. – 7. 10. 2023 23. 2. – 24. 2.  2024
20. 10. – 21. 10. 2023 8. 3. – 9. 3. 2024
3. 11. – 4. 11. 2023 22. 3. – 23. 3. 2024
1. 12. – 2. 12. 2023 5. 4. – 6. 4. 2024
15. 12. – 16. 12. 2023 19. 4 – 20. 4. 2024

Časový plán výuky pro akademický rok 2024/2025

Časový plán výuky pro akademický rok 2024/2025 naleznete v PDF formátu také v Rozhodnutí děkana RD/02/2024

červenec – srpen 2024 Zápis do prvního roku studia pro AR 2024/2025
1. 8. 2024 – 8. 8. 2024 Kontrola studia
23. 8. 2024 – 30. 8. 2024 Předzápis předmětů pro zimní semestr AR 2024/2025
1. 9. 2024 31. 8. 2025   Akademický rok 2024/2025
1. 9. 2024 1. 2. 2025   Zimní semestr
2. 9. 2024 – 4. 9. 2024   Zápis do dalšího roku studia (elektronický zápis) pro AR 2024/2025
6. 9. 2024 – 8. 9. 2024

(od 7:00 hod. do 24:00 hod.)

Předzápis na sportovní aktivity pro zimní semestr AR 2024/2025
16. 9. 2024 – 20. 12. 2024 Výuka (14 týdnů, z toho 13 rozvrhovaných); první týden výuky počínaje 16. 9. probíhají nerozvrhované akce (plenéry, soustředění), první týden rozvrhované výuky počínaje 23. 9. je lichý (39. týden)
15. 12. 2024 – 1. 2. 2025   Hodnocení kvality výuky za zimní semestr AR 2024/2025
23. 12. 2024 – 1. 1. 2025   Vánoční prázdniny (neprobíhá zkoušení – nevypisují se termíny)
2. 1. 2025 – 6. 2. 2025 Zkouškové období (5 týdnů)
13. 1. 2025 – 17. 1. 2025 Předzápis předmětů pro letní semestr AR 2024/2025
24. 1. 2025 – 26. 1. 2025

(od 7:00 hod. do 24:00 hod.)

Předzápis na sportovní aktivity pro letní semestr AR 2024/2025
10. 2. 2025 – 21. 2. 2025 Zkouškové období pro opravné zkoušky (2 týdny)
7. 2. 2025* 31. 8. 2025   Letní semestr
10. 2. 2025 – 17. 4. 2025 Výuka závěrečného roku studia (10 týdnů); první týden rozvrhované výuky počínaje 10. 2. je lichý (7. týden)
10. 2. 2025 – 16. 5. 2025 Výuka (14 týdnů, z toho 13 rozvrhovaných); první týden rozvrhované výuky počínaje 10. 2. je lichý (7. týden), poslední týden výuky počínaje 12. 5. probíhají nerozvrhované akce.
do 7. 3. 2025 Odevzdání ročníkových prací: MK
21., 24. a 25. 3. 2025 Prezentace a obhajoba ročníkových prací: MK
22. 4. 2025 – 9. 5. 2025 Zkouškové období i období pro opravné zkoušky pro závěrečné roky studia (3 týdny)
8. 5. 2025 – 15. 6. 2025 Hodnocení kvality výuky za letní semestr AR 2024/2025
19. 5. 2025 – 21. 6. 2025 Zkouškové období (5 týdnů)
23. 6. 2025 – 4. 7. 2025 Zkouškové období pro opravné zkoušky (2 týdny)
21. 7. 2025 – 10. 8. 2025 Letní prázdniny
do 31. 7. 2025 Mezní termín doplnění zápočtů a zkoušek za AR 2024/2025
    Ukončení studia, bakalářské a diplomové práce (BP/DP),

státní závěrečné zkoušky (SZZ)

do 30. 6. 2024 Zveřejnění témat: BP – MMD, TPANT, TPAT; DP – AM, MMD, TPANT, TPAT
do 30. 9. 2024 Zveřejnění témat: BP/DP – MK
do 3. 11. 2024 Odevzdání podkladů: BP – MMD, TPANT, TPAT; DP – AM, MMD, TPANT, TPAT
2. – 6. 12. 2024 Vydání oficiálního zadání: BP/DP – TPAT
do 31. 1. 2025 Odevzdání podkladů: BP/DP – MK
do 10. 2. 2025 Zveřejnění okruhů k SZZ
do 3. 3. 2025 Vydání oficiálního zadání: BP – MMD, TPANT; DP – AM, MMD, TPANT
1. 4. 2025 – 4. 4. 2025 Vydání oficiálního zadání: BP/DP – MK
do 11. 4. 2025 Odevzdání DP: MK
   do 17. 4. 2025 Odevzdání BP: MK
do 9. 5. 2025 Kontrola studia závěrečného roku studia: BSP/NMSP – MK
do 9. 5. 2025 Přihlášení ke SZZ: BSP/NMSP – MK
do 16. 5. 2025 Kontrola studia závěrečného roku studia:

BSP – MMD, TPANT, TPAT; NMSP – AM, MMD, TPANT, TPAT

do 16. 5. 2025 Přihlášení ke SZZ: BSP – MMD, TPANT, TPAT; NMSP – AM, MMD, TPANT, TPAT
do 16. 5. 2025 Odevzdání BP/DP: TPAT
do 23. 5. 2025 Odevzdání BP: MMD, TPANT; DP: AM, MMD, TPANT
19. 5. 2025 – 23. 5. 2025 SZZ: BSP/NMSP – MK
2. 6. 2025 – 20. 6. 2025 SZZ: BSP – MMD, TPANT, TPAT; NMSP – AM, MMD, TPANT, TPAT
    Výuka nebude probíhat
28. 10. 2024 Státní svátek (sudé pondělí)
18. 4. 2025 – 21. 4. 2025 Velký pátek – Velikonoční pondělí (sudý pátek a liché pondělí) ­
23. 4. 2025 Rektorský den sportu (lichá středa)
1. 5. 2025 Státní svátek (sudý čtvrtek)
8. 5. 2025 Státní svátek (lichý čtvrtek)
V úterý 6. 5. 2025 (lichý týden) bude probíhat výuka s rozvrhem čtvrtku 8. 5. 2025
1. 9. 2024 – 31. 8. 2025   Akademický rok 2024/2025
leden 2025 Přijímací zkoušky: BSP Multimédia, Design, AN, TPAT, KODK
květen – červen 2025 Přijímací zkoušky: BSP a NMSP MK
červen 2025 Přijímací zkoušky: NMSP Multimédia, Design, AN, TPAT, AM
červenec – srpen 2025 Zápis do prvního roku studia pro AR 2025/2026

Pozn.: *Výuka od 7. 2. 2025 platí pro kombinovanou formu studia.

BSP – bakalářský studijní program, NMSP – navazující magisterský studijní program,
MMD – Multimédia a design, TPAT – Teorie a praxe audiovizuální tvorby, TPANT – Teorie a praxe animované tvorby,
AM – Arts Management, KODK – Kreativní odvětví a digitální kultura, AN – Animovaná tvorba, MK – Marketingová komunikace

Termíny konzultací kombinované formy studia v akademickém roce 2024/2025

Studijní program Zimní semestr Letní semestr
Marketingová komunikace 4. 10. – 5. 10. 2024 7. 2. – 8. 2. 2025
  18. 10. – 19. 10. 2024 21. 2. – 22. 2.  2025
1. 11. – 2. 11. 2024 7. 3. – 8. 3. 2025
15. 11. – 16. 11. 2024 21. 3. – 22. 3. 2025
13. 12. – 14. 12. 2024 4. 4. – 5. 4. 2025
Arts Management 13. 9. – 14. 9. 2024 14. 2. – 15. 2. 2025
20. 9. – 21. 9. 2024 28. 2. – 1. 3.  2025
(2. ročník) 11. 10. – 12. 10. 2024 14. 3. – 15. 3. 2025
 (1. ročník) 18. 10. – 19. 10. 2024 28. 3. – 29. 3. 2025
8. 11. – 9. 11. 2024 28. 4. – 29. 4. 2025
22. 11. – 23. 11. 2024 11. 4. – 12.4.2025
6. 12. – 7. 12. 2024 25. 4. – 26. 4. 2025

Fakulty a součásti

Zavřít