UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Kontakty

Adresa

Studijní oddělení FMK, Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
Budova U4, místnost č. 213

Referentka Studijního oddělení

Magisterské programy/Stipendia TEL:+420 576 034 210 E-mailstudium@fmk.utb.cz Kancelář:U41/213
  • přijímací řízení pro navazující magisterský studijní program Mediální a komunikační studia
  • studijní agenda pro navazující magisterské programy (prezenční i kombinovaná forma)
  • stipendijní agenda

Referentka Studijního oddělení

Bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia TEL:+420 576 034 214 E-mailstudium@fmk.utb.cz Kancelář:U41/2013
  • přijímací řízení pro bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia
  • studijní agenda pro bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia (prezenční i kombinovaná forma)

Referentka Studijního oddělení

Bakalářské a magisterské programy Výtvarná umění a Teorie a praxe audiovizuální tvorby/Mobility/Poplatky TEL:+420 576 034 208 E-mailstudium@fmk.utb.cz Kancelář:U41/213
  • přijímací řízení pro bakalářský a navazující magisterský studijní program Výtvarná umění, Teorie a praxe audiovizuální tvorby
  • studijní agenda pro bakalářský studijní program Výtvarná umění (prezenční i kombinovaná forma) a Teorie a praxe audiovizuální tvorby (prezenční forma)
  • zahraniční mobility
  • poplatky spojené se studiem
Zavřít

Fakulty a součásti