Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Struktura

Projektové oddělení

Projektové oddělení FMK zajišťuje tyto činnosti:
 • analyzuje potřeby akademických pracovníků a vedení FMK v oblasti projektové činnosti,
 • vyhledává příležitosti a výzvy k podání žádostí o podporu,
 • zpracovává pravidelnou rešerši projektových výzev,
 • zajišťuje administrativu projektů od žádosti, přes uzavírání smluv, dohod, administraci vyúčtování a monitorovacích zpráv až po závěrečné zprávy projektů,
 • zajišťuje finanční řízení projektů prostřednictvím finančního manažera,
 • poskytuje asistenci a poradenství při přípravě projektových žádostí pracovníků a studentů FMK
Projekty v řešení:

Celouniverzitní projekty:

 • Strategický projekt UTB – zvyšování kompetencí AP, kurzy, mentoring, stáže ve firmách i ostatních institucích
 • DUO (Strategický projekt II)  – snižování studijní neúspěšnosti, propojování garantů SP s praxí, popularizace
 • IKAROS – Rozvoj kapacit pro vědu a výzkum – tvorba strategií pro vědu a výzkum, internacionalizace, popularizace vědy, open access

Fakultní projekty:

 • NAKI II – Designeři v českých zemích a československý průmyslový design -aplikovaný výzkum v oblasti dějin designu, realizace výstav, workshopů, publikování článků a monografií
 • ART GALLERY UTB ve Zlíně (konec 02/2020) – infrastrukturní vybavení cvičné školní galerie G18 v návaznosti na nový studijní program Arts Management
 • TAČR Éta 3: (od 04/2020) Využití virtuální reality v umění: vytvoření zážitku ve světě fantazie a inspirace Karla Zemana
Kontakt:

Bc. Petr Dubovský

Projektový manažer TEL:+420 576 034 202 Mobil:+420 604 913 367 E-mail: projekty@fmk.utb.cz Kancelář:U42/254

Mgr. Hana Křížková

projektová manažerka TEL:+420 576 038 014 Mobil:+420 732 188 538 E-mail: krizkova@utb.cz Kancelář:U42/255

 

Fakulty a součásti

Zavřít