Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Podat přihlášku ke studiu

Studium v českém jazyce

Přihlášku můžete podat online prostřednictvím  e-přihlášky.

Studium v anglickém jazyce

Pro podání přihlášky do placených studijních programů, ve kterých probíhá výuka v angličtině, prosím přejděte na portál apply.utb.cz.

Krátkodobé studium (ECTS příjezdy — Erasmus+, Freemovers)

Pro podání přihlášky použijte e-prihlášku pro ECTS příjezdy na Portálu UTB.

Fakulty a součásti

Zavřít