UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Přípravné kurzy k přijímacímu řízení

Přípravné kurzy k přijímacímu řízení

Jednodenní přípravný kurz k přijímacímu řízení do ateliéru Grafický design

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací
Termín kurzu: sobota 3. 11. 2018
Garant kurzu: dr ak. soch. Rostislav Illík a doc. PaedDr. Jiří Eliška
Technické zabezpečení: MgA. Jana Dosoudilová
Cílová skupina kurzu: zájemci o studium GD
Minimální počet účastníků: 10 (max. 40)
Anotace kurzu: Účelem kurzu je seznámit zájemce s problematikou tvorby GD a požadavky na přijímací řízení do tohoto ateliéru. V rámci tohoto kurzu budou poskytnuty i individuální konzultace prací zájemců o studium.
Rozsah kurzu: 8 hod.
Cena kurzu: 1.400,- Kč
Poznámka: Tento kurz bude uskutečněn v prostorách ateliéru Grafický design v budově U4, dveře číslo 307, 308, 309. Kurz nebude otevřen v případě nízkého počtu zájemců.
Kontakt: grafika@fmk.utb.cz

Jednodenní přípravný kurz k přijímacímu řízení do ateliéru Reklamní fotografie

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací
Termín kurzu: sobota 10. 11. 2018
Garant kurzu: doc. MgA. Jaroslav Prokop
Cílová skupina kurzu: zájemci o studium ARF
Minimální počet účastníků: 10 (max. 30)
Anotace kurzu: Účelem kurzu je seznámit zájemce s problematikou studia RF a požadavky na přijímací řízení do tohoto ateliéru. V rámci tohoto kurzu budou poskytnuty i individuální
konzultace prací zájemců o studium.
Rozsah kurzu: 8 hod.
Cena kurzu: 1.400,- Kč
Poznámka: Tento kurz bude uskutečněn v prostorách ateliéru Reklamní fotografie v budově U4 dveře číslo 111. Kurz nebude otevřen v případě nízkého počtu zájemců.
Kontakt: foto@fmk.utb.cz

Zavřít

Fakulty a součásti