UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Přípravné kurzy k přijímacímu řízení

Přípravné kurzy k přijímacímu řízení

Přípravný kurz pro zájemce o studium bakalářského studijního programu Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace, prezenční a kombinovaná forma studia

Cílem kurzu je základní orientace v oboru marketingu a marketingových komunikací, podpora tvůrčího myšlení a příprava zájemců o studium bakalářského studijního programu Mediální a komunikační studia.

Garant: Mgr. Josef Kocourek, Ph.D.
Termín: 30. března 2019
Cena pro účastníky kurzu: 2.500,- Kč včetně DPH
Doba trvání: 9:00 – 17:00 hodin
Kde: Ústav marketingových komunikací, Fakulta multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, Zlín (budova U4/vedlejší trakt U44 – viz mapa areálu UTB níže).
Termín podání přihlášky: do 22. 3. 2019                                                                                                                                                      Kontakt: Mgr. Kateřina Králíková – umk@fmk.utb.cz +420 606 777 290

V okamžiku naplnění kurzu budou uchazeči vyzváni na e-mail uvedený v přihlášce k zaplacení poplatku.

Přihláška k přípravnému kurzu pro Bc. studium
Mapa areálu UTB

Přihlášku můžete zaslat buď na e-mail: umk@fmk.utb.cz nebo poštou na adresu: Fakulta multimediálních komunikací Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Ústav marketingových komunikací, Univerzitní 2431, 760 01  Zlín

Přípravný kurz pro zájemce o studium navazujícího magisterského studijního programu Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace, prezenční a kombinovaná forma studia

Cílem kurzu je základní orientace v oblastech reklamy, podpory prodeje, public relations, marketingového výzkumu, podpora tvůrčího myšlení a uvedení do problematiky oboru marketingové komunikace.

Garant: Mgr. Josef Kocourek, Ph.D.
Termín: 16. března 2019
Cena pro účastníky kurzu: 2.500,- Kč včetně DPH
Doba trvání: 9:00 – 17:00 hodin
Kde: Ústav marketingových komunikací, Fakulta multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, Zlín (budova U4, vedlejší trakt – U44, viz dislokační mapka níže).
Termín podání přihlášky: do 8. 3. 2019                                                                                                                                                                Kontakt: Mgr. Kateřina Králíková – umk@fmk.utb.cz +420 606 777 290

V okamžiku naplnění kurzu budou uchazeči vyzváni na e-mail uvedený v přihlášce k zaplacení poplatku.

Přihláška k přípravnému kurzu pro Mgr. studium
Mapa areálu UTB

Přihlášku můžete zaslat buď na e-mail: umk@fmk.utb.cz nebo poštou na adresu: Fakulta multimediálních komunikací Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Ústav marketingových komunikací, Univerzitní 2431, 760 01  Zlín

Jednodenní přípravný kurz k přijímacímu řízení do ateliéru Grafický design

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací
Termín kurzu: sobota 2. listopadu 2019
Garant kurzu: doc. Mgr. A. Pavel Noga, ArtD.
Cílová skupina kurzu: zájemci o studium GD
Minimální počet účastníků: 10 (max. 40)
Anotace kurzu: Účelem kurzu je seznámit zájemce s problematikou tvorby GD a požadavky na přijímací řízení do tohoto ateliéru. V rámci tohoto kurzu budou poskytnuty i individuální konzultace prací zájemců o studium.
Rozsah kurzu: 8 hod.
Cena kurzu: 1.400,- Kč
Poznámka: Tento kurz bude uskutečněn v prostorách ateliéru Grafický design v budově U4, dveře číslo 307, 308, 309. Kurz nebude otevřen v případě nízkého počtu zájemců.
Kontakt: grafika@fmk.utb.cz

Jednodenní přípravný kurz k přijímacímu řízení do ateliéru Reklamní fotografie

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací
Termín kurzu: sobota 9. listopadu 2019
Garant kurzu: doc. MgA. Jaroslav Prokop
Cílová skupina kurzu: zájemci o studium RF
Minimální počet účastníků: 10 (max. 30)
Anotace kurzu: Účelem kurzu je seznámit zájemce s problematikou studia RF a požadavky na přijímací řízení do tohoto ateliéru. V rámci tohoto kurzu budou poskytnuty i individuální konzultace prací zájemců o studium.
Rozsah kurzu: 8 hod.
Cena kurzu: 1.400,- Kč
Poznámka: Tento kurz bude uskutečněn v prostorách ateliéru Reklamní fotografie v budově U4 dveře číslo 111. Kurz nebude otevřen v případě nízkého počtu zájemců.
Kontakt: foto@fmk.utb.cz

Zavřít

Fakulty a součásti