Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Přípravné kurzy k přijímacímu řízení

ARTS MANAGEMENT

Přípravný kurz pro zájemce o studium v navazujícím magisterském studijním programu Arts Management se bude konat za osobní účasti uchazeče na adrese Univerzitní 2431, 760 01 Zlín (Budova U41) v níže uvedeném termínu.

Na kurzu vás seznámíme se stěžejními pojmy v oblasti kulturního managementu, současnými trendy a tendencemi, ale také projdeme přehled zásadních milníků v oblasti dějin umění a designu.

Kurzem vás provede vedoucí ateliéru Mgr. Eva Gartnerová, Ph.D., vedoucí Katedry Teoretických studií Mgr. Helena Maňasová Hradská, Ph.D. a šéfkurátor univerzitní galerie G18 Mgr. Vít Jakubíček, Ph.D.

Garant: Mgr. Eva Gartnerová, Ph.D.

Termín: 15. 03. 2024 od 10.00 do 16.00

Cena: 1.499,-Kč

Kapacita: 20 lidí

Termín podání přihlášky: Přihlášky zasílejte na email: slavikova@utb.cz, do 03. 03. 2024

Kontakt: Ing. Helena Slavíková, slavikova@utb.cz, tel: 576 031 832, 777 170 323

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

Přípravné kurzy pro zájemce o studium v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu Marketingová komunikace se budou konat za osobní účasti uchazeče na adrese Univerzitní 2431,  Zlín 76001 (Budova 44) v níže uvedených termínech.

Cílem kurzu je základní orientace v oboru marketingu a marketingových komunikací, podpora tvůrčího myšlení a příprava zájemců o studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Marketingová komunikace.

Garant: Mgr. Eliška Káčerková, Ph.D.

Termín: Bc. : 02. 03. 2024 od 9.00 do 16.30; Mgr. : 16. 03. 2024 od 9.00 do 16.30.

Cena: 2.500,-Kč

Termín podání přihlášky: Přihlášky zasílejte na email kralikova@utb.cz, bakalářský studijní program do 23. 02. 2024 a navazující magisterský studijní program do 08. 03. 2024.

Kontakt: Mgr. Kateřina Králíková, kralikova@utb.cz, tel: 576 034 433.

Fakulty a součásti

Zavřít