Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Přípravné kurzy k přijímacímu řízení

Přípravné kurzy k přijímacímu řízení

Přípravný kurz pro zájemce o studium bakalářského studijního programu Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace, prezenční a kombinovaná forma studia

Cílem kurzu je základní orientace v oboru marketingu a marketingových komunikací, podpora tvůrčího myšlení a příprava zájemců o studium bakalářského studijního programu Mediální a komunikační studia.

Garant: Mgr. Josef Kocourek, Ph.D.
Termín: 14. března 2020
Cena pro účastníky kurzu: 2.500,- Kč
Doba trvání: 9:00 – 17:00 hodin
Kde: Ústav marketingových komunikací, Fakulta multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, Zlín (budova U4/vedlejší trakt U44 – viz mapa areálu UTB níže).
Termín podání přihlášky: do 6. března 2020                                                                                                                                                      Kontakt: Mgr. Kateřina Králíková – umk@fmk.utb.cz +420 606 777 290

V okamžiku naplnění kurzu budou uchazeči vyzváni na e-mail uvedený v přihlášce k zaplacení poplatku.

Přihláška k přípravnému kurzu pro Bc. studium
Mapa areálu UTB

Přihlášku můžete zaslat buď na e-mail: umk@fmk.utb.cz nebo poštou na adresu: Fakulta multimediálních komunikací Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Ústav marketingových komunikací, Univerzitní 2431, 760 01  Zlín

Přípravný kurz pro zájemce o studium navazujícího magisterského studijního programu Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace, prezenční a kombinovaná forma studia

Cílem kurzu je základní orientace v oblastech reklamy, podpory prodeje, public relations, marketingového výzkumu, podpora tvůrčího myšlení a uvedení do problematiky oboru marketingové komunikace.

Garant: Mgr. Josef Kocourek, Ph.D.
Termín: 28. března 2020
Cena pro účastníky kurzu: 2.500,- Kč
Doba trvání: 9:00 – 17:00 hodin
Kde: Ústav marketingových komunikací, Fakulta multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, Zlín (budova U4, vedlejší trakt – U44, viz dislokační mapka níže).
Termín podání přihlášky: do 20. března 2020
Kontakt: Mgr. Kateřina Králíková – umk@fmk.utb.cz +420 606 777 290

V okamžiku naplnění kurzu budou uchazeči vyzváni na e-mail uvedený v přihlášce k zaplacení poplatku.

Přihláška k přípravnému kurzu pro Mgr. studium
Mapa areálu UTB

Přihlášku můžete zaslat buď na e-mail: umk@fmk.utb.cz nebo poštou na adresu: Fakulta multimediálních komunikací Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Ústav marketingových komunikací, Univerzitní 2431, 760 01  Zlín

 

 

Zavřít

Fakulty a součásti