Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Přípravné kurzy k přijímacímu řízení

Přípravné kurzy k přijímacímu řízení

UPOZORNĚNÍ – Přípravné kurzy pro zájemce o studium v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace se budou konat v níže uvedených náhradních termínech. Maximální počet účastníků v jednotlivých kurzech je 49 osob.

Přípravný kurz pro zájemce o studium bakalářského studijního programu Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace, prezenční a kombinovaná forma studia

Cílem kurzu je základní orientace v oboru marketingu a marketingových komunikací, podpora tvůrčího myšlení a příprava zájemců o studium bakalářského studijního programu Mediální a komunikační studia.

 • Garant: Mgr. Josef Kocourek, Ph.D.
 • Termín: úterý 21. července 2020
 • Cena pro účastníky kurzu: 2.500,- Kč
 • Doba trvání: 9:00 – 17:00 hodin
 • Kde: Ústav marketingových komunikací, Fakulta multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, Zlín (budova U4, vedlejší trakt – U44, viz dislokační mapka níže).
 • Termín podání přihlášky: do 10. července 2020

Kontakt: Mgr. Kateřina Králíková – umk@fmk.utb.cz +420 606 777 290
V okamžiku naplnění kurzu budou uchazeči vyzváni na e-mail uvedený v přihlášce k zaplacení poplatku.

Přihláška k přípravnému kurzu pro Bc. studium
Mapa areálu UTB

Přihlášku můžete zaslat buď na e-mail: umk@fmk.utb.cz nebo poštou na adresu: Fakulta multimediálních komunikací Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Ústav marketingových komunikací, Univerzitní 2431, 760 01  Zlín

Přípravný kurz pro zájemce o studium navazujícího magisterského studijního programu Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace, prezenční a kombinovaná forma studia

Cílem kurzu je základní orientace v oblastech reklamy, podpory prodeje, public relations, marketingového výzkumu, podpora tvůrčího myšlení a uvedení do problematiky oboru marketingové komunikace.

 • Garant: Mgr. Josef Kocourek, Ph.D.
 • Termín: pondělí 20. července 2020
 • Cena pro účastníky kurzu: 2.500,- Kč
 • Doba trvání: 9:00 – 17:00 hodin
 • Kde: Ústav marketingových komunikací, Fakulta multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, Zlín (budova U4, vedlejší trakt – U44, viz dislokační mapka níže).
 • Termín podání přihlášky: do 10. července 2020

Kontakt: Mgr. Kateřina Králíková – umk@fmk.utb.cz +420 606 777 290
V okamžiku naplnění kurzu budou uchazeči vyzváni na e-mail uvedený v přihlášce k zaplacení poplatku.

Přihláška k přípravnému kurzu pro Mgr. studium
Mapa areálu UTB

Přihlášku můžete zaslat buď na e-mail: umk@fmk.utb.cz nebo poštou na adresu: Fakulta multimediálních komunikací Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Ústav marketingových komunikací, Univerzitní 2431, 760 01  Zlín

Fakulty a součásti

Zavřít