Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Předměty

Program Multimédia a design

 

Předměty teoretického základu (povinné)

Předmět Garant
KAGD/D1VKG Vizuální komunikace a vizuální gramotnost doc. Mgr. A. Pavel Noga, ArtD.
KADS/D1MUD Media, umění, design prof. MgA. Petr Stanický M.F.A.
KUMK/D1MVP Metody vědecké práce prof. Mgr. Peter Štarchoň, Ph.D.
KUMK/D1SDP-D5SDP Seminář k disertační práci 1-5 Ing. Martina Juříková, Ph.D.

Cizí jazyk (povinné)

Předmět Garant
CJV/D1VU-D4VU – Angličtina pro výtvarná umění 1–4 Mgr. Hana Atcheson

Veřejné prezentace (povinné)

Předmět Garant
Doktorandské kolokvium I doc. MgA. Martin Surman, ArtD.
Doktorandské kolokvium II doc. MgA. Martin Surman, ArtD.
Doktorandské kolokvium III doc. MgA. Martin Surman, ArtD.
Doktorandské kolokvium IV doc. MgA. Martin Surman, ArtD.

Odborné stáže (povinné)

Předmět Garant
KAOD/D1SOP Stáž na odborném pracovišti doc. MgA. Martin Surman, ArtD.
KARF/D1SSZ Studijní stáž v zahraničí Mgr. Pavel Krutil

Pedagogická činnost (povinné)

Předmět Garant
KAOD/D1PA Pedagogická asistence doc. MgA. Kristýna Petříčková, Ph.D.
KAOD/D1PP Pedagogická praxe doc. MgA. Kristýna Petříčková, Ph.D.

Tvůrčí činnost (povinné)

Předmět Garant
KADE/D1TČ Tvůrčí činnost doc. M.A. Vladimír Kovařík

Předměty podpory tvůrčí činnosti (povinně volitelné)

Předmět Garant
KKTS/D1IK Interpretace a kritika designu prof. PhDr. Zdeno Kolesár, PhD.
KAAT/D1HPRP Hybridní přístupy k řízení projektu Ing. Eva Šviráková, Ph.D.
KARF/D1FSV Fotografie a současná vizualita doc. MgA. Jan Jindra
KAPD/D1PDK Produktový design doc. MgA. Martin Surman, ArtD.
KAAV/D1SVP Společenské vědy jako promítací plátno doc. MgA. Jan Gogola
KADE/D1PD Prezentační dovednosti Mgr. Lukáš Gregor, Ph.D.
Student volí min. 3 předměty

Fakulty a součásti

Zavřít