Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecká a umělecká rada

Členové Vědecké a umělecké rady

Předseda

 • Mgr. Josef Kocourek, Ph.D., UTB, Fakulta multimediálních komunikací, děkan

Členové

 • doc. Mgr. Irena Armutidisová, emeritní děkanka
 • doc. Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D., Fakulta multimediálních komunikací, ředitel Ústavu marketingových komunikací
 • doc. akad. soch. René Baďura, Technická univerzita ve Zvolenu, Dřevařská fakulta
 • Mgr. Petr Bilík, Ph.D. UPOL, prorektor pro vnější vztahy
 • Dott. Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu
 • doc. Mgr. Petr Francán, JAMU v Brně, Divadelní fakulta, děkan
 • doc. MgA. Blanka Chládková, JAMU, proděkanka pro rozvoj, předsedkyně pracovní skupiny uměleckých vysokých škol v Radě vysokých škol
 • doc. MgA. Patrik Illo, VŠVU Bratislava
 • prof. PhDr. Zdeno Kolesár, Ph.D., UTB, Fakulta multimediálních komunikací
 • Ing. Stanislav Martinec, KOMA Modular
 • PhDr. Václav Mílek, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
 • doc. Mgr. A. Pavel Mrkus, UJEP, Fakulta umění a designu
 • doc. MgA. Libor Nemeškal, Ph.D., UTB, Fakulta multimediálních komunikací, garant programu Teorie a praxe audiovizuální tvorby
 • prof. Mgr. Darina Smržová, VŠMU, FTF Bratislava, děkanka
 • prof. MgA. Petr Stanický, M. F. A., UTB, Fakulta multimediálních komunikací, garant programu Multimédia a design
 • prof. ak. mal. Stanislav Stankoci, VŠVU Bratislava
 • Mgr. Pavel Stojar, freelancer
 • doc. PhDr. Blandína Šramová, Ph.D., UTB, Fakulta multimediálních komunikací, garant programu Marketingová komunikace
 • prof. Mgr. Peter Štarchoň, Ph.D., Univerzita Komenského v Bratislavě, Fakulta managementu
 • Ing. Čestmír Vančura, prezident Zlín Film Festivalu
 • Mgr. Richard Vodička, jednatel a ředitel, EGOE Studio

Stálí hosté

 • Mgr. Lukáš Gregor, Ph.D., UTB, Fakulta multimediálních komunikací, proděkan pro tvůrčí činnost
 • doc. MgA. Jana Janíková, ArtD., Fakulta multimediálních komunikací, proděkanka pro kvalitu a strategii
 • Mgr. Pavel Krutil, UTB, Fakulta multimediálních komunikací, proděkan pro internacionalizaci
 • Mgr. Eliška Káčerková, Ph.D., UTB, Fakulta multimediálních komunikací, předsedkyně akademického senátu FMK
 • Mgr. Michal Stránský, Ph.D., UTB, Fakulta multimediálních komunikací, proděkan pro pedagogickou činnost
 • PhDr. Tomáš Šula, Ph.D., UTB, Fakulta multimediálních komunikací, proděkan pro vnitřní a vnější vztahy
 • Ing. Hana Večeřová, UTB, Fakulta multimediálních komunikací, tajemnice FMK

Fakulty a součásti

Zavřít