Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecká a umělecká rada

Členové Vědecké a umělecké rady

Předseda

 • Mgr. Josef Kocourek, UTB, Fakulta multimediálních komunikací, děkan

Členové

 • MUDr. Miroslav Adámek, člen Zastupitelstva Statutárního města Zlín
 • prof. PhDr. Pavel Horňák, Ph.D., UK v Bratislavě, Filozofická fakulta, vedoucí katedry Marketingovej komunikácie
 • doc. MgA. Blanka Chládková, JAMU v Brně, vedoucí Ateliéru divadelního manažerství a jevištní technologie
 • Daniel Jesenský, MSc., MBA., Ph.D., DAGO A. P. C., s. r. o., jednatel
 • Ing. Jarmila Kemrová, VŠVUP Praha, prorektorka pro věci studijní
 • PhDr. Helena Koenigsmarková, UMPRUM Muzeum Praha, ředitelka
 • doc. MgA. František Kowolowski, Ostravská univerzita, Fakulta umění, děkan
 • prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc., Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
 • ak. mal. Boris Masník, Universal Production Partners, a. s. Praha, VFX supervisor
 • PhDr. Václav Mílek, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
 • doc. Mgr. A. Pavel Mrkus, UJEP, Fakulta umění a designu, děkan
 • prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková, UTB, Fakulta managementu a ekonomiky
 • doc. MgA. Jaroslav Prokop, UTB, Fakulta multimediálních komunikací, ateliér Reklamní fotografie
 • prof. akad. mal. Júlia Sabová, VŠVU Bratislava, vedoucí Katedry textilnej tvorby
 • doc. ak. soch. Juraj Sapara, AKU v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení
 • Jan Souček, Česká televize, ředitel TS Brno
 • prof. MgA. Petr Stanický, M. F. A., UTB, Fakulta multimediálních komunikací, vedoucí ateliéru Design skla
 • prof. ak. mal. Stanislav Stankoci, VŠVU Bratislava
 • prof. Mgr. Peter Štarchoň, Ph.D., Fakulta multimediálních komunikací, Ústav marketingových komunikací

Stálí hosté

 • Mgr. Lukáš Gregor, Ph.D., UTB, Fakulta multimediálních komunikací, proděkan pro tvůrčí činnost
 • doc. MgA. Jana Janíková, ArtD., UTB, Fakulta multimediálních komunikací, proděkanka pro kvalitu a strategii
 • Ing. Helena Maňasová Hradská, Ph.D., UTB, Fakulta multimediálních komunikací, předsedkyně akademického senátu FMK
 • Mgr. Pavel Krutil, UTB, Fakulta multimediálních komunikací, proděkan pro internacionalizaci
 • Mgr. Michal Stránský, Ph.D., UTB, Fakulta multimediálních komunikací, proděkan pro pedagogickou činnost
 • PhDr. Tomáš Šula, Ph.D., UTB, Fakulta multimediálních komunikací, proděkan pro vnitřní a vnější vztahy

Fakulty a součásti

Zavřít