Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Mise, vize a hodnoty FMK

MISE FMK

Unikátní spoluprací oborů vychovávat kreativní osobnosti pro komunity budoucnosti.

VIZE FMK

„V roce 2027 jsme mezinárodně respektovaná instituce udávající trendy v oblasti kreativních průmyslů.“

JEDNA Z VIZÍ UTB (materiál SZ UTB 21+)

„Do roku 2030 být univerzitou, která klade důraz na výchovu k osobní zodpovědnosti, na rozvoj kreativity a podnikatelského myšlení, a prostřednictvím stabilního systému podpory vytváří prostor pro nové podnikatelské příležitosti.“

HODNOTY FMK

Hrdost

Sdílím misi a vizi fakulty, šířím a hájím její dobré jméno.

Otevřená komunikace

Sdílím relevantní informace, poskytuji konstruktivní kritiku a dávám ostatním prostor k vyjádření jejich názoru.

Sounáležitost a vzájemný respekt

Jsem si vědom hodnoty svých kolegů a jejich času a společně s nimi jednám v nejlepším zájmu fakulty.

Profesionalita a spolupráce

Věci, za které jsem přijal zodpovědnost řeším včas, svědomitě a kvalifikovaně, jen s těmi, kterých se týkají, s ohledem na jejich časové možnosti a kompetence.

Bezpečné a kreativní prostředí

Hájím akademické svobody, spoluvytvářím prostor pro kreativitu a bojuji proti diskriminaci.

Fakulty a součásti

Zavřít