Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Oborová rada

předseda oborové rady pro studijní programy Výtvarná umění, Visual Arts

prof. Ing. Ján Grečnár, ArtD.
pedagog FMK UTB Zlín

předseda oborové rady pro studijní programy Multimédia a design, Multimedia and Design

 prof. MgA. Petr Stanický, M.F.A. 
vedoucí ateliéru Design skla na FMK UTB ve Zlíně, garant studijního doktorského programu 


členové oborové rady 

Mgr. Lukáš Gregor, Ph.D.
vedoucí ateliéru Animovaná tvorba, proděkan pro tvůrčí činnosti na FMK UTB ve Zlíně

doc. Mgr. MgA. Jan Gogola  
filmový režisér, scenárista a dramaturg, pedagog FMK UTB Zlín
 

Ing. Martina Juříková, Ph.D.
pedagožka na FMK UTB Zlín 

prof. PhDr. Zdeno Kolesár, Ph.D.
pedagog na FMK UTB Zlín 

doc. Mgr. Pavel Korbička
předseda Galerijní rady FAVU VUT Brno, vedoucí oddělení pro tvůrčí činnost a vnější vztahy

doc. M.A. Kovařík 
vedoucí ateliéru Produktový design na FMK UTB Zlín

Mgr. Helena Maňasová Hradská, Ph.D. 
vedoucí Kabinetu teoretických studií, předsedkyně akademického senátu FMK UTB Zlín

doc. Mgr. A. Pavel Noga, ArtD.
vedoucí ateliéru Grafický design na FMK UTB Zlín

doc. MgA. Kristýna Petříčková, Ph.D. 
vedoucí ateliéru Design oděvu na FMK UTB Zlín

Ing. arch. Jitka Ressová, Ph.D.  
UMPRUM Praha, odborně i praxí zaměřená na architekturu, urbanismus a interiér
 

doc. MgA. Martin Surman, ArtD. 
vedoucí ateliéru Průmyslový design na FMK UTB Zlín

 

Jednací řád oborové rady

Fakulty a součásti

Zavřít