Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Student

Studijní oddělení

Adresa

Studijní oddělení FMK, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
Budova U4, místnost č. 213

Vedoucí Studijního oddělení – Magisterské programy TEL:+420 576 034 210 E-mail: studium@fmk.utb.cz Kancelář:U41/213
  • přijímací řízení pro navazující magisterský studijní program Mediální a komunikační studia
  • studijní agenda pro navazující magisterské programy (prezenční i kombinovaná forma)

Referentka Studijního oddělení – Bakalářské programy Výtvarná umění a Teorie a praxe audiovizuální tvorby/Poplatky TEL:+420 576 034 208 E-mail: studium@fmk.utb.cz Kancelář:U41/213
  • přijímací řízení pro bakalářský a navazující magisterský studijní program Výtvarná umění, Teorie a praxe audiovizuální tvorby
  • studijní agenda pro bakalářský studijní program Výtvarná umění (prezenční forma) a Teorie a praxe audiovizuální tvorby (prezenční forma)
  • poplatky spojené se studiem

Referentka Studijního oddělení – Bakalářský program Mediální a komunikační studia/Stipendia TEL:+420 576 034 214 E-mail: studium@fmk.utb.cz Kancelář:U41/213
  • přijímací řízení pro bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia
  • studijní agenda pro bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia (prezenční i kombinovaná forma)
  • stipendijní agenda

Úřední hodiny

Prezenční forma studiaKombinovaná forma studia
pondělí9.00–11.00, 13.00–15.00
úterý9.00–11.00
středa9.00–11.00, 13.00–15.00
čtvrtek9.00–11.00
pátekve dnech konzultací 9.00–11.00, 13.00–15.00

Fakulty a součásti

Zavřít