Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Aktuality pro studenty

 • Neotevřené volitelné předměty ZS 2020/2021

  V důsledku malého počtu přihlášených studentů na volitelné předměty: KKTS/DMOD Dějiny modernity (2), KKTS/PT5 Písmo, typografie 5 (4), KAAV/PRTE3 Práce v TV studiu 3 (1), KAAV/SFI1 Současný film 1 (5), KADS/PVVS Přehled výtvarného vývoje sklářství (3), KARF/TEFO1 Téma ve fotografii 1 (8), KAGD/PM1 Počítačové metody 1 (8), KUMK/PROD1 Produkce 1 (12), proděkan Stránský rozhodl, že u těchto předmětů nebude výuka v zimním semestru akad. roku 2020/2021 realizována. Studenti si mohou nahradit neotevřené předměty jinými předměty, na nichž jsou ještě volná místa, a to bez administrativního poplatku do 15. října 2020 na studijním oddělení.

 • Změna úředních hodin na studijním oddělení FMK

  Od 7. 7. 2020 do 21. 8. 2020 úřední hodiny pouze ve středu 9:00 – 12:00 hodin a 13:00 – 15:00 hodin.

 • Děkanské volno 25. 2. 2020 od 13:30 do 17:00

  Dne 25. 2. 2020 proběhne od 14:00 v učebně U41/201 setkání děkanky Fakulty multimediálních komunikací se studenty. Toto setkání je svoláno za účelem otevřené diskuze o možnostech zlepšení studijních podmínek na FMK. Setkání se může zúčastnit každý student fakulty. Pro tento účel vyhlašuje děkanka 25. 2. 2020 od 13:30 do 17:00 děkanské volno.

 • Neotevřené volitelné předměty LS 2019/2020

  V důsledku malého počtu přihlášených studentů na volitelné předměty: KAAV/PRTE4 Práce v TV studiu 4 (1); KADD/MMP2 Multimediální prezentace 2 (4); KADS/UMVE Současné umění mimo středoevr. prostor (3); KARF/Historické techniky fotografie 2 (1); KKTS/KALI2 Základy kaligrafie (4); KKTS/PCB2 Barva, světlo a tvar 2 (6); KKTS/SOFPR SW podpora řízení projektů (6); KUMK/B2BM B2B marketing (4); KUMK/DATMG Data Mining (10); KUMK/EMAR3 Digitální reklamní systémy 3 (2); CJV/NEK2 Německá konverzace 2 (5); CJV/CCAE2 Příprava na zkoušky Cambridge C1 (1); CJV/CFCE2 Příprava na zkoušky Cambridge B2 (4), proděkan Mgr. Michal Stránský, Ph.D. rozhodl, že u těchto předmětů nebude výuka v letním semestru akad. roku 2019/2020 realizována. Studenti si mohou nahradit neotevřené předměty jinými předměty, na nichž jsou ještě volná místa, a to bez administrativního poplatku do 14. února 2020 na studijním oddělení.

 • Check-in for Study/Work Abroad! – Výběrové řízení Erasmus+/Freemover pro výjezdy v zimním semestru 2020/2021

  Proděkan pro mezinárodní vztahy FMK vyhlašuje výběrové řízení na krátkodobé zahraniční studijní pobyty a pracovní stáže (Erasmus+, Freemover) v ZIMNÍM SEMESTRU akademického roku 2020/2021. (Pokračování textu…)

 • Uzavření studijního oddělení FMK

  Ve dnech 20. 12. 2019 – 31. 12. 2019 studijní oddělení FMK uzavřeno.

 • Neotevřené volitelné předměty ZS 2019/2020

  V  důsledku malého počtu přihlášených studentů na volitelné předměty: KADS/PVVS Přehled výtvarného vývoje sklářství (3), KAPD/VKO Vizuální kompozice (2), KKTS/PT5 Písmo, typografie 5 (7), KAAV/EZL1 Experimentální zvuková laboratoř (5), KAAV/PRTE3 Práce v TV studiu 3 (2), KAGD/KMOG Oborové minimum grafického designu (1) – dříve modulární výuka pro celou UTB; letos není zařazen ve studijních plánech, KUMK/KREK1 Reklama 1 (1) – letos není zařazen ve studijních plánech, proděkan Mgr. Michal Stránský, Ph.D. rozhodl, že u těchto předmětů nebude výuka v zimním semestru akad. roku 2019/2020 realizována. Studenti si mohou nahradit neotevřené předměty jinými předměty, na nichž jsou ještě volná místa, a to bez administrativního poplatku do konce měsíce září 2019 na studijním oddělení.

 • Změna úředních hodin na studijním oddělení FMK

  Od 8. 7. 2019 do 19. 7. 2019 – úřední hodiny pouze v pondělí 8:00 – 12:00 hodin.

  V období 22. 7. 2019 – 9. 8. 2019 studijní oddělení uzavřeno.

  Od 12. 8. 2019 do 6. 9. 2019 – úřední hodiny pouze v pondělí 8:00 – 12:00 hodin.

 • Zveřejnění Rozhodnutí děkana k promocím 2019

  Informace o organizaci a průběhu promocí na FMK v roce 2019 naleznete v Rozhodnutí děkana RD2019.04.

 • Změna výuky Mgr. Art. Kaňovské, Art.D.

  Z důvodu nemoci odpadá v termínu od 18. do 22. 2. 2019 výuka Mgr. Art. Kaňovské, Art.D.

Fakulty a součásti

Zavřít