Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
mobility výběrové řízení

Check-in for Study/Work Abroad! – Výběrové řízení Erasmus+/Freemover pro výjezdy v zimním semestru 2020/2021

Proděkan pro mezinárodní vztahy FMK vyhlašuje výběrové řízení na krátkodobé zahraniční studijní pobyty a pracovní stáže (Erasmus+, Freemover) v ZIMNÍM SEMESTRU akademického roku 2020/2021.

Nahrání vyplněné přihlášky do výběrového řízení v aplikaci Moodle (kurz MISC/MOBI v sekci FMK>Různé) bude možná jedním z vašich nejlepších dosavadních životních rozhodnutí! Absolvováním výběrového řízení (v druhém týdnu února 2020) nezískáte známku ani kredity na svém studentském kontě, ale možnost získat ty nejlepší zkušenosti a zážitky při studiu nebo práci v zahraničí. V případě zájmu o studijní pobyt i pracovní stáž stačí v jediné přihlášce zaškrtnout obě tyto možnosti.

Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 23. ledna 2020 v 17.00 (do této doby je nutno v Moodle nahrát vyplněnou přihlášku).

Výběrovými kritérii jsou:

a) úspěšný výsledek zkoušky z angličtiny na úrovni B2 (First Certificate in English;  v případě zájmu o studium v jiném jazyce nutno doložit doklad o vykonání zkoušky srovnatelné úrovně);
b) vážený studijní průměr (dle čl. 15 Studijního a zkušebního řádu UTB) za celé období dosavadního studia ke dni uzávěrky přihlášek;
c) zapojení uchazeče do fakultních a univerzitních aktivit (akademické senáty, Buddy System, studentské organizace apod.).

Písemná část zkoušky z anglického jazyka se uskuteční v pondělí 10. února 2020 od 12.00 hod. v učebně U41/201. Proběhne formou testu v aplikaci Moodle (cca 1 hod.) – vlastní notebook nutný! (funkční baterie + znalost přístupového hesla  do aplikace Moodle samozřejmostí 🙂

Ústní pohovory s proděkanem pro mezinárodní vztahy, jež budou zaměřeny na motivaci a komunikační schopnosti  v anglickém jazyce, se uskuteční v kanceláři  U41/204 v následujících termínech:

  • Pondělí 10. února 2020 od 14.00 do 18.00
  • Úterý 11. února 2020 od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.00
  • Středa 12. února 2020 od 9.00 do 12.00

Výběrové řízení je určeno všem studentům FMK od 2. ročníku bakalářského studia (v době výjezdu do zahraničí) až po doktorandy v prezenční i kombinované formě studia.

Podrobnější informace o možnostech výjezdu za studiem či prací do zahraničí naleznete na webu UTB v sekci Studium a praxe v zahraničí a na webovém portálu https://xchange.utb.cz.

Fotografie a zážitky z výjezdu jiných studentů UTB, které s námi nasdíleli ve skupině UTB Zahraniční stáže, stipendia, příležitosti,  naleznete na https://www.facebook.com/groups/1868747763400435

Fakulty a součásti

Zavřít