Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Grantová a projektová činnost

Interní grantová agentura

Interní grantová agentura FMK je organizačně zajišťována oddělením proděkanů FMK UTB ve Zlíně. V rámci interní grantové soutěže FMK jsou podporovány projekty specifického vysokoškolského výzkumu či tvůrčích výkonů, započitatelné do Registru informací o vědě a výzkumu (RIV) či do Registru uměleckých výstupů (RUV).

Legislativa

Směrnice rektora č. 13/2015
Zásady studentské grantové soutěže Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Studentská grantová agentura

Nově přijaté projekty pro rok 2018

IGA/FMK/2018/001
Klíčové vlastnosti materiálů nejčastěji používaných ve stop motion animovaném filmu
Řešitel: MgA. Petr Jindra
Garant: doc. ak. mal. Michal Zeman

IGA/FMK/2018/003
„Neviditeľné mestá“ – prototyp série interaktívnych multimediálnych inštalácií v galériách (Interaktívne remediácie literárnych ergodických textov spojených s mestami)
Řešitel: Mgr. Andrea Gogová
Garant: prof. Ondrej Slivka, ArtD.

IGA/FMK/2018/004
HAREDIM – autorská fotografická publikace
Řešitel: MgA. Eliška Blažková
Garant: doc. MgA. Jan Jindra

Projekty pokračující v roce 2018

IGA/FMK/2017/002
Výzkum lidové oděvní kultury ve vybrané lokalitě České republiky (odborná publikace)
Řešitel: MgA. Kristýna Petříčková
Garant: doc. Mgr. Ivan Titor

IGA/FMK/2017/005
Ženy o ženách. Intimita obsahu a tvorby ženského filmového a literárního dokumentu po roce 1989 do současnosti.
Řešitel: Mgr. Barbora Baronová
Garant: doc. MgA. Jana Janíková, Art.D.

Kromě fakultní IGA existuje i Interní grantová agentura UTB

Fakulty a součásti

Zavřít