Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Směrnice k přijímacímu řízení

Směrnice k přijímacímu řízení zahájenému na žádost uchazeče

Směrnice děkana SD2022.01
Směrnice k přijímacímu řízení zahájenému na žádost uchazeče pro studijní programy uskutečňované na Fakultě multimediálních komunikací

Směrnice k přijímacímu řízení pro akademický rok 2024/2025

Směrnice děkana SD/17/2023
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2024/2025, pro navazující magisterský studijní Arts Management, v kombinované formě studia

Směrnice děkana SD/16/2023
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2024/2025, pro navazující magisterský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby se specializacemi Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba, v prezenční formě studia

Směrnice děkana SD/15/2023
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2024/2025, pro navazující magisterský studijní program Animovaná tvorba, v prezenční formě studia

Směrnice děkana SD/14/2023
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2024/2025, pro navazující magisterský studijní program Design se specializacemi Design obuvi, Design oděvu, Produktový design, Průmyslový design, Sklo, prostor, objekt, Tvorba prostoru, v prezenční formě studia

Směrnice děkana SD/13/2023
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2024/2025, pro navazující magisterský studijní program Multimédia se specializacemi Digitální design, Game Design, Grafický design, Současná fotografie, v prezenční formě studia

Směrnice děkana SD/12/2023
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2024/2025, pro navazující magisterský studijní program Marketingová komunikace, v kombinované formě studia

Směrnice děkana SD/11/2023
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2024/2025, pro navazující magisterský studijní program Marketingová komunikace, v prezenční formě studia

Směrnice děkana SD/10/2023
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2024/2025, pro bakalářský studijní program Marketingová komunikace, v kombinované formě studia

Směrnice děkana SD/09/2023
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2024/2025, pro bakalářský studijní program Marketingová komunikace, v prezenční formě studia

Směrnice děkana SD/08/2023
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2024/2025, pro bakalářský studijní program Kreativní odvětví a digitální kultura, v prezenční formě studia

Směrnice děkana SD/07/2023
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2024/2025, pro bakalářský studijní program Design se specializacemi Design obuvi, Design oděvu, Design šperku, Produktový design, Průmyslový design, Sklo, Tvorba prostoru, v prezenční formě studia

Směrnice děkana SD/06/2023
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2024/2025, pro bakalářský studijní program Multimédia se specializacemi Digitální design, Grafický design, Reklamní fotografie, v prezenční formě studia

Směrnice děkana SD/05/2023
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2024/2025, pro bakalářský studijní program Animovaná tvorba, v prezenční formě studia

Směrnice děkana SD/04/2023
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2024/2025, pro bakalářský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby se specializacemi Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba, pro prezenční formu studia

Směrnice k přijímacímu řízení pro akademický rok 2023/2024

Směrnice děkana SD2023.02
Dodatek č. 1 k SD2022.18 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Arts Management forma studia prezenční, akademický rok 2023/2024

Směrnice děkana SD2023.01
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro doktorský studijní program P0288D310001 Multimédia a design, forma studia prezenční i kombinovaná, pro akademický rok 2023/2024

Směrnice děkana SD2022.19
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Arts Management, forma studia kombinovaná, akademický rok 2023/2024

Směrnice děkana SD2022.18
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Arts Management, forma studia prezenční, akademický rok 2023/2024doplněno Směrnicí děkana SD2023.02

Směrnice děkana SD2022.17
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Teorie a praxe animované tvorby a navazující magisterský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby, specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba , forma studia prezenční, akademický rok 2023/2024

Směrnice děkana SD2022.16
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Multimédia a design, specializace: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Game design, Grafický design, Produktový design, Průmyslový design, Reklamní fotografie, Tvorba prostoru , forma studia prezenční, akademický rok 2023/2024

Směrnice děkana SD2022.15
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Marketingová komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2023/2024

Směrnice děkana SD2022.14
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Marketingová komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2023/2024

Směrnice děkana SD2022.13
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Marketingová komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2023/2024

Směrnice děkana SD2022.12
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Marketingová komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2023/2024

Směrnice děkana SD2022.08
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2023/2024, forma studia prezenční, pro bakalářský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba)

Směrnice děkana SD2022.07
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2023/2024, forma studia prezenční, pro bakalářský studijní program Teorie a praxe animované tvorby

Směrnice děkana SD2022.06
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2023/2024, forma studia prezenční, pro bakalářský studijní program Multimédia a design (specializace: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Průmyslový design, Reklamní fotografie, Tvorba prostoru)

Směrnice k přijímacímu řízení pro akademický rok 2022/2023

Směrnice děkana SD2022.02
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro doktorský studijní program P0288D310001 Multimédia a design, forma studia prezenční i kombinovaná, pro akademický rok 2022/2023

Směrnice děkana SD2021.28
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Arts Management, forma studia kombinovaná, akademický rok 2022/2023

Směrnice děkana SD2021.27
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Arts Management, forma studia prezenční, akademický rok 2022/2023

Směrnice děkana SD2021.26
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Teorie a praxe animované tvorby a navazující magisterský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby, specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba , forma studia prezenční, akademický rok 2022/2023

Směrnice děkana SD2021.25
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Multimédia a design, specializace: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Game design, Grafický design, Produktový design, Průmyslový design, Reklamní fotografie, Tvorba prostoru , forma studia prezenční, akademický rok 2022/2023

Směrnice děkana SD2021.24
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Marketingová komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2022/2023

Směrnice děkana SD2021.23
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Marketingová komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2022/2023

Směrnice děkana SD2021.22
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Marketingová komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2022/2023

Směrnice děkana SD2021.21
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Marketingová komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2022/2023

Směrnice děkana SD2021.15
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2022/2023, forma studia prezenční, pro bakalářský studijní program Multimédia a design (specializace: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Průmyslový design, Reklamní fotografie, Tvorba prostoru)

Směrnice děkana SD2021.14
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2022/2023, forma studia prezenční, pro bakalářský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba)

Směrnice děkana SD2021.13
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2022/2023, forma studia prezenční, pro bakalářský studijní program Teorie a praxe animované tvorby

Směrnice k přijímacímu řízení pro akademický rok 2021/2022

Směrnice děkana SD2021.12
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Arts Management, forma studia kombinovaná, akademický rok 2021/2022

Směrnice děkana SD2021.11
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Arts Management, forma studia prezenční, akademický rok 2021/2022

Směrnice děkana SD2021.10
Dodatek č. 2 k SD2020.13 – Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Marketingová komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2021/2022

Směrnice děkana SD2021.09
Dodatek č. 2 k SD2020.12 – Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Marketingová komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2021/2022

Směrnice děkana SD2021.07
Dodatek č. 1 k SD2020.14 – Směrnice veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Multimédia a design, (specializace: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Game design, Grafický design, Produktový design, Průmyslový design, Reklamní fotografie, Tvorba prostoru), forma studia prezenční, akademický rok 2021/2022

Směrnice děkana SD2021.06
Dodatek č. 1 k SD2020.22 – Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2021/2022 pro bakalářský studijní program Teorie a praxe animované tvorby, forma studia prezenční

Směrnice děkana SD2021.05
Dodatek č. 1 k SD2020.21 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2021/2022, forma studia prezenční, pro bakalářský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba)

Směrnice děkana SD2021.04
Dodatek č. 1 k SD2020.17 – Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Marketingová komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2021/2022

Směrnice děkana SD2021.03
Dodatek č. 1 k SD2020.16 – Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Marketingová komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2021/2022

Směrnice děkana SD2021.02
Dodatek č. 1 k SD2020.13 – Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Marketingová komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2021/2022

Směrnice děkana SD2021.01
Dodatek č. 1 k SD2020.12 – Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Marketingová komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2021/2022

Směrnice děkana SD2020.22
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2021/2022, forma studia prezenční, pro bakalářský studijní program Teorie a praxe animované tvorbynahrazuje Směrnici děkana SD2020.11

Směrnice děkana SD2020.21
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2021/2022, forma studia prezenční, pro bakalářský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba)nahrazuje Směrnici děkana SD2020.11

Směrnice děkana SD2020.20
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2021/2022, forma studia prezenční, pro bakalářský studijní program Multimédia a design (specializace: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Průmyslový design, Reklamní fotografie, Tvorba prostoru)nahrazuje Směrnici děkana SD2020.10

Směrnice děkana SD2020.19
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Arts Management, forma studia kombinovaná, akademický rok 2021/2022

Směrnice děkana SD2020.18
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Arts Management, forma studia prezenční, akademický rok 2021/2022

Směrnice děkana SD2020.17
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Marketingová komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2021/2022

Směrnice děkana SD2020.16
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Marketingová komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2021/2022

Směrnice děkana SD2020.15
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Teorie a praxe animované tvorby a navazující magisterský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby, forma studia prezenční, akademický rok 2021/2022

Směrnice děkana SD2020.14
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Multimédia a design, forma studia prezenční, akademický rok 2021/2022

Směrnice děkana SD2020.13
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Marketingová komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2021/2022

Směrnice děkana SD2020.12
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Marketingová komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2021/2022

Směrnice děkana SD2020.11
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2021/2022, forma studia prezenční, pro bakalářský studijní program Teorie a praxe animované tvorby, a pro bakalářský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba)nahrazeno Směrnicí děkana SD2020.21 a Směrnicí děkana SD2020.22

Směrnice děkana SD2020.10
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2021/2022, forma studia prezenční, pro bakalářský studijní program Multimédia a design (specializace: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Průmyslový design, Reklamní fotografie, Tvorba prostoru)nahrazeno Směrnicí děkana SD2020.20

Směrnice k přijímacímu řízení pro akademický rok 2020/2021

Směrnice děkana SD2020.09
Dodatek č. 1 ke směrnici děkana SD2020.03 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2020/2021, forma studia prezenční, pro bakalářský studijní program Teorie a praxe animované tvorby a pro bakalářský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba)

Směrnice děkana SD2020.08
Dodatek č. 1 ke směrnici děkana SD2019.14 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program N7202 Mediální a komunikační studia, obor 8206T037 Marketingové komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2020/2021

Směrnice děkana SD2020.07
Dodatek č. 1 ke směrnici děkana SD2019.13 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program N7202 Mediální a komunikační studia, obor 8206T037 Marketingové komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2020/2021

Směrnice děkana SD2020.06
Dodatek č. 1 ke směrnici děkana SD2019.12 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program B7202 Mediální a komunikační studia, obor 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2020/2021

Směrnice děkana SD2020.05
Dodatek č. 1 ke směrnici děkana SD2019.11 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program B7202 Mediální a komunikační studia, obor 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2020/2021

Směrnice děkana SD2020.04
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Teorie a praxe animované tvorby a pro navazující magisterský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby (specializace Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty a Zvuková skladba) forma studia prezenční, akademický rok 2020/2021

Směrnice děkana SD2020.03
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2020/2021, forma studia prezenční, pro bakalářský studijní program Teorie a praxe animované tvorby, a pro bakalářský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby, (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba)doplněno Směrnicí děkana SD2020.09

Směrnice děkana SD2019.17
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program N0288P310001 Arts Management, forma studia kombinovaná, akademický rok 2020/2021

Směrnice děkana SD2019.16
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program N0288P310001 Arts Management, forma studia prezenční, akademický rok 2020/2021

Směrnice děkana SD2019.15
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program N8206 Výtvarná umění, obor 8206T102 Multimédia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design,  Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie), forma studia prezenční, akademický rok 2020/2021

Směrnice děkana SD2019.14
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program N7202 Mediální a komunikační studia, obor 8206T037 Marketingové komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2020/2021doplněno Směrnicí děkana SD2020.08

Směrnice děkana SD2019.13
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program N7202 Mediální a komunikační studia, obor 8206T037 Marketingové komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2020/2021doplněno Směrnicí děkana SD2020.07

Směrnice děkana SD2019.12
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program B7202 Mediální a komunikační studia, obor 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2020/2021doplněno Směrnicí děkana SD2020.06

Směrnice děkana SD2019.11
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program B7202 Mediální a komunikační studia, obor 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2020/2021doplněno Směrnicí děkana SD2020.05

Směrnice děkana SD2019.07
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2020/2021, forma studia prezenční, pro bakalářský studijní program B8206 Výtvarná umění, obor 8206R102 Multimédia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design,  Reklamní fotografie)

Směrnice děkana SD2019.02
Directive for a Publicly Announced Admission Procedure for the Doctoral Study Programme P 8206 Visual Arts, Course 8206V102 Multimedia and Design, Full-time and Part-time Type of Study Taught in the English Language

Směrnice děkana SD2019.01
Directive for a Publicly Announced Admission Procedure for the Master Degree Study Programme Media and Communication Studies, Course 8206T037 Marketing Communications, Full-time Study, Taught in the English Language

Fakulty a součásti

Zavřít