Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Směrnice k přijímacímu řízení

Směrnice k přijímacímu řízení pro akademický rok 2019/2020

Směrnice děkana SD2019.17
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program N0288P310001 Arts Management, forma studia kombinovaná, akademický rok 2020/2021

Směrnice děkana SD2019.16
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program N0288P310001 Arts Management, forma studia prezenční, akademický rok 2020/2021

Směrnice děkana SD2019.15
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program N8206 Výtvarná umění, obor 8206T102 Multimédia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design,  Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie), forma studia prezenční, akademický rok 2020/2021

Směrnice děkana SD2019.14
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program N7202 Mediální a komunikační studia, obor 8206T037 Marketingové komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2020/2021

Směrnice děkana SD2019.13
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program N7202 Mediální a komunikační studia, obor 8206T037 Marketingové komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2020/2021
Směrnice děkana SD2019.12
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program B7202 Mediální a komunikační studia, obor 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2020/2021

Směrnice děkana SD2019.11
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program B7202 Mediální a komunikační studia, obor 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2020/2021

Směrnice děkana SD2019.07
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2020/2021, forma studia prezenční, pro bakalářský studijní program B8206 Výtvarná umění, obor 8206R102 Multimédia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design,  Reklamní fotografie)

Směrnice děkana SD2019.02
Directive for a Publicly Announced Admission Procedure for the Doctoral Study Programme P 8206 Visual Arts, Course 8206V102 Multimedia and Design, Full-time and Part-time Type of Study Taught in the English Language

Směrnice děkana SD2019.01
Directive for a Publicly Announced Admission Procedure for the Master Degree Study Programme Media and Communication Studies, Course 8206T037 Marketing Communications, Full-time Study, Taught in the English Language

Zavřít

Fakulty a součásti