Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Směrnice k přijímacímu řízení

Směrnice k přijímacímu řízení pro akademický rok 2021/2022

Směrnice děkana SD2020.11
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2021/2022, forma studia prezenční, pro bakalářský studijní program Teorie a praxe animované tvorby, a pro bakalářský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba)

Směrnice děkana SD2020.10
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2021/2022, forma studia prezenční, pro bakalářský studijní program Multimédia a design (specializace: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Průmyslový design, Reklamní fotografie, Tvorba prostoru)

Směrnice k přijímacímu řízení pro akademický rok 2020/2021

Směrnice děkana SD2020.09
Dodatek č. 1 ke směrnici děkana SD2020.03 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2020/2021, forma studia prezenční, pro bakalářský studijní program Teorie a praxe animované tvorby a pro bakalářský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba)

Směrnice děkana SD2020.08
Dodatek č. 1 ke směrnici děkana SD2019.14 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program N7202 Mediální a komunikační studia, obor 8206T037 Marketingové komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2020/2021

Směrnice děkana SD2020.07
Dodatek č. 1 ke směrnici děkana SD2019.13 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program N7202 Mediální a komunikační studia, obor 8206T037 Marketingové komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2020/2021

Směrnice děkana SD2020.06
Dodatek č. 1 ke směrnici děkana SD2019.12 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program B7202 Mediální a komunikační studia, obor 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2020/2021

Směrnice děkana SD2020.05
Dodatek č. 1 ke směrnici děkana SD2019.11 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program B7202 Mediální a komunikační studia, obor 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2020/2021

Směrnice děkana SD2020.04
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Teorie a praxe animované tvorby a pro navazující magisterský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby (specializace Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty a Zvuková skladba) forma studia prezenční, akademický rok 2020/2021

Směrnice děkana SD2020.03
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2020/2021, forma studia prezenční, pro bakalářský studijní program Teorie a praxe animované tvorby, a pro bakalářský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby, (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba)doplněno Směrnicí děkana SD2020.09

Směrnice děkana SD2019.17
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program N0288P310001 Arts Management, forma studia kombinovaná, akademický rok 2020/2021

Směrnice děkana SD2019.16
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program N0288P310001 Arts Management, forma studia prezenční, akademický rok 2020/2021

Směrnice děkana SD2019.15
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program N8206 Výtvarná umění, obor 8206T102 Multimédia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design,  Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie), forma studia prezenční, akademický rok 2020/2021

Směrnice děkana SD2019.14
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program N7202 Mediální a komunikační studia, obor 8206T037 Marketingové komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2020/2021doplněno Směrnicí děkana SD2020.08

Směrnice děkana SD2019.13
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program N7202 Mediální a komunikační studia, obor 8206T037 Marketingové komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2020/2021doplněno Směrnicí děkana SD2020.07

Směrnice děkana SD2019.12
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program B7202 Mediální a komunikační studia, obor 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2020/2021doplněno Směrnicí děkana SD2020.06

Směrnice děkana SD2019.11
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program B7202 Mediální a komunikační studia, obor 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2020/2021doplněno Směrnicí děkana SD2020.05

Směrnice děkana SD2019.07
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2020/2021, forma studia prezenční, pro bakalářský studijní program B8206 Výtvarná umění, obor 8206R102 Multimédia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design,  Reklamní fotografie)

Směrnice děkana SD2019.02
Directive for a Publicly Announced Admission Procedure for the Doctoral Study Programme P 8206 Visual Arts, Course 8206V102 Multimedia and Design, Full-time and Part-time Type of Study Taught in the English Language

Směrnice děkana SD2019.01
Directive for a Publicly Announced Admission Procedure for the Master Degree Study Programme Media and Communication Studies, Course 8206T037 Marketing Communications, Full-time Study, Taught in the English Language

Fakulty a součásti

Zavřít