Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

O fakultě

Mezinárodní vztahy

Fakulta multimediálních komunikací považuje aktivity týkající se mezinárodní mobility a spolupráce za vysoce prioritní.

Mezinárodní oddělení FMK poskytuje informace o studijních pobytech či pracovních stážích a možnostech stipendií nejen pro studenty, ale také zaměstnance. Na fakultní úrovni koordinuje program Erasmus+ a zprostředkovává informace o dalších možnostech zahraničních pobytů. Poskytuje také servis pro přijíždějící zahraniční studenty v rámci krátkodobých výměnných programů.

Mezi jeho základní činnosti patří:

  • mobility studentů/pracovníků do/ze zahraničí
  • zahraniční studenti na UTB (dlouhodobí, krátkodobí)
  • mezinárodní vzdělávací projekty
  • rozvoj mezinárodní spolupráce a podpora činností vedoucích ke zvýšení míry internacionalizace na UTB
  • propagace, navazování a podpora vzájemných vztahů se zahraničními institucemi
  • prezentace UTB na mezinárodních vzdělávacích veletrzích / konferencích, partnerských univerzitách, spolupracujících institucích, ambasádách, apod.
  • organizace mezinárodních aktivit na UTB (International Days, International Week, apod.)
  • vytváření mezinárodního prostředí na univerzitě
  • šíření dobrého jména fakulty v zahraničí

 

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít