Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studium a praxe v zahraničí

Studijní pobyty

Studenti Fakulty multimediálních komunikací vnímají příležitost strávit jeden semestr na některé z partnerských zahraničních univerzit za výzvu, která nesmí zůstat bez odezvy. Každý rok FMK celkově vyšle okolo 80 studentů na studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ a také v režimu Freemover.

Pokud i vy uvažujete o krátkodobém studiu v zahraničí, neváhejte a přijďte svůj záměr konzultovat do kanceláře proděkana pro mezinárodní vztahy FMK – U41/204.

Zároveň vždy ve druhé polovině září a také na konci ledna pořádáme setkání se studenty, kde je možné v neformální atmosféře nastínit možnosti zahraničních výjezdů a zodpovědět individuální dotazy. Pozvánka s přesným datem setkání Vám bude s dostatečným předstihem doručena do Vašich emailových schránek.

Výběrové řízení pro studijní stáže Erasmus+ a Freemover 

Výběrová řízení se konají vždy s předstihem jednoho semestru na přelomu měsíců září/říjen (vztahuje se na mobility v LS aktuálního akademického roku) a na přelomu měsíců leden/únor (vztahuje se na mobility v ZS nadcházejícího akademického roku), tak, aby si vybraní studenti zvládli vyřídit všechny administrativní záležitosti ohledně studia, ubytování, cesty na následující semestr. Součásti výběrového řízení je jazykový test z angličtiny (v prostředí aplikace Moodle), po němž následuje motivačního pohovor (je rovněž veden v angličtině), v rámci kterého probereme možnosti výjezdu na konkrétní univerzity dle preferencí uvedených v přihlášce a s ohledem na další faktory ovlivňujíci finální výběr partnerské instituce (příbuznost studijních programů, jazyk výuky, maximální počet vysílaných studentů).

O vyhlášení výběrového řízení jsou všichni studenti FMK informováni e-mailem a zprávou v Aktualitách na fakultním webu.

Více informací o podmínkách výjezdů do zahraničí

 

Fakulty a součásti

Zavřít