Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Habilitační a jmenovací řízení

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Legislativa

Směrnice děkana SD2021.20
Směrnice pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Oznámení

Oznámení o obhajobách disertačních prací, o habilitačním řízení a o řízení ke jmenování profesorem naleznete na Úřední desce FMK.

Fakulty a součásti

Zavřít