UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Habilitační a jmenovací řízení

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Legislativa

Směrnice děkana SD2017.18
Směrnice pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Přílohy ke Směrnici děkana SD2017.18

Oznámení

Oznámení o obhajobách disertačních prací, o habilitačním řízení a o řízení ke jmenování profesorem naleznete na Úřední desce FMK.

Zavřít

Fakulty a součásti