Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Propagace

Fakulta multimediálních komunikací je tak trochu jiná fakulta, o které je nejen slyšet, ale která je hlavně hodně vidět. FMK je kreativní fakulta, která dává studentům maximální prostor k uplatňování vlastních nápadů a k rozvoji jejich tvůrčích schopností. FMK propagují svojí tvorbou jak studenti, tak i pedagogové. Pořádáním výstav, účastí na různých soutěžích, filmových festivalech, módních přehlídkách, nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí, tím vším se FMK zviditelňuje na veřejnosti.

Unikátní je spolupráce napříč všemi studijními obory FMK (design, film a marketing) při realizaci společných projektů v rámci Komunikační agentury, předmětu, který umožňuje studentům využít získané teoretické znalosti v praxi. Jedním z nejrozsáhlejších projektů, který obohacuje kulturní život ve Zlíně je již tradičně každoročně pořádaný Zlin Design Week (týden plný designu v ulicích Zlína). K dalším projektům, u kterých studenti zabezpečují průběh “od A do Z”, patří např. Cena Salvator (ocenění činnosti práce složek IZS a záslužných občanských činů), Culturea (multikulturní festival) a SkrzPrsty (projekt zabývající se společenskými tématy).

Nejen studenty FMK, ale také zájemce o studium oslovuje svými aktivitami tým studentů “Propagace FMK”, ve kterém jsou zastoupeny všechny studijní obory. Organizuje společná setkání studentů a pedagogů, vydává newsletter ProFMK, navrhuje propagační materiály a věnuje se správě profilů FMK na sociálních sítích.

FMK organizuje řadu akcí, které jsou zaměřeny na zájemce o studium. Účastní se veletrhů pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus v Brně, Praze a Nitře a také veletrhu studia a kariéry v Bratislavě. Studenti FMK prezentují studijní obory na “svých bývalých” středních školách, a to nejen v České republice, ale i na Slovensku. FMK pořádá Dny otevřených dveří, zájemci o studium tak mají možnost zažít atmosféru fakulty na vlastní kůži. Jednotlivé ateliéry organizují pro studenty středních škol exkurze v rámci ateliérové výuky nebo také propagují FMK na umělecky zaměřených středních školách.

 

Fakulty a součásti

Zavřít