Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studium a praxe v zahraničí

Studenti Fakulty multimediálních komunikací mají širokou škálu možností vycestovat do zahraničí v rámci různých výměnných programů a absolvovat tam jak studijní pobyt, tak praktickou stáž.

Nejrozšířenějším programem evropské spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání s finanční podporou na zahraniční partnerské instituci je ERASMUS+, mezi jehož hlavní aktivity patří především studijní pobyty a pracovní stáže vysokoškolských studentů v zahraničí v délce 3-12 měsíců.

UTB také finančně podporuje výjezdy studentů, kteří si studijní pobyt na zahraniční vzdělávací instituci domluví sami mimo rámec jakéhokoli výměnného programu = tzv. freemovers.

Alternativou k programu Erasmus jsou stipendijní programy realizované Domem zahraniční spolupráce, a to především:

Aktion Česká republika – Rakousko – bilaterální program zajišťující stipendijní podporu jednotlivců a dotace na realizaci česko-rakouských projektů spolupráce ve vědě a vzdělávání.

Akademická informační agentura (AIA) – zajišťuje výběrová řízení pro studenty a akademické pracovníky na stipendijní místa do téměř 40 zemí světa na základě bilaterálních dohod.

CEEPUS – středoevropský výměnný program mezi vysokými školami ve střední a jihovýchodní Evropě (semestrální pobyty, letní školy a exkurze jak studentů, tak pedagogů).

Norské fondy a fondy EHP – podpora bilaterální a multilaterální spolupráce mezi školami v ČR, na Islandu, v Norsku a Lichtenštejnsku (projekty mobilit/stáží a projekty institucionální spolupráce).

SCIEX – podpora realizace výzkumných záměrů českých doktorandů a post-doktorandů na švýcarských pracovištích.

Fulbrightova stipendia pro studium v USA – pro studenty navazujících magisterských a doktorských studijních programů.

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít