Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení

Studium v českém jazyce

Informaci o přijetí či nepřijetí ke studiu do studijních programů vyučovaných v českém jazyce naleznete po přihlášení v e-přihlášce na eprihlaska.utb.cz

Studium v anglickém jazyce

O výsledcích přijímacího řízení do studijních programů, vyučovaných v angličtině, budete vyrozuměni písemně.

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít