Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení

Studium v českém jazyce

Výsledky přijímacího řízení do studijních programů vyučovaných v českém jazyce naleznete na Portálu UTB v sekci Uchazeč > Přijímací řízení. K přihlášení vám stačí znát své rodné číslo.

https://stag.utb.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html

Studium v anglickém jazyce

O výsledcích přijímacího řízení do studijních programů, vyučovaných v angličtině, budete vyrozuměni osobně.

 

 

Fakulty a součásti

Zavřít