Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Možnosti studia

Studium a praxe v zahraničí

V rámci studia na FMK mají studenti možnost vycestovat prostřednictvím programů Erasmus+ a Freemover do zahraničí na studijní a pracovní stáže. Doba výjezdu se liší od několika týdnů až po roční studium, podle vzájemné dohody se studentem a cílovou institucí. Studenti tak získávají cenné zkušenosti a kontakty, vylepšují si své jazykové dovednosti a rozšiřují si své obzory. Na pokrytí životních nákladů během studia v zahraničí získávají studenti stipendia. S vyřizováním nezbytné dokumentace pomáhá studentům fakultní koordinátor. Studijní předměty studované v partnerské instituci je možné spárovat s předměty studia na FMK, není proto nutné studium po návratu rozvolňovat nebo prodlužovat.

Studenti mohou v programu Erasmus+ vybírat z celé řady destinací: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Turecko, Velká Británie nebo také Island, Lichtenštejnsko, Norsko.

S programem Freemover studenti cestují i za hranice Evropy, často do Japonska, Brazílie nebo na Taiwan. Mezi další programy patří také Fullbrightova stipendia, která umožňují našim studentům vycestovat do Ameriky.

S dotazy ohledně studia či praxe v zahraničí se obracejte na fakultní koordinátorku a asistentku proděkana pro mezinárodní vztahy.

Fakulty a součásti

Zavřít