Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Celoživotní vzdělávání

Základní informace

Celoživotním vzděláváním (dále jen “CŽV”) se rozumí takové druhy vzdělávání, které umožňují získávat jeho účastníkům znalosti, doplňovat, prohlubovat, obnovovat nebo rozšiřovat vědomosti, dovednosti, kvalifikaci a odbornou způsobilost k výkonu specializované činnosti.

Celoživotní vzdělávání se na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně řídí Řádem celoživotního vzdělávání UTB ve Zlíně.

Programy nebo kurzy CŽV (dále jen “program CŽV”) mohou být orientovány na výkon povolání nebo zájmově a jsou členěny na:

  1. programy CŽV uskutečňované v rámci akreditovaných studijních programů;
  2. programy CŽV neakreditované.

Studium v programu CŽV může být zejména jako:

  1. vzdělávání specializační, rekvalifikační, rozšiřující doplňující;
  2. vzdělávání v rámci akreditovaného studijního programu;
  3. vzdělávání tematické, zpravidla cyklus, kurz, odborné soustředění, přednáška, přednáškový cyklus, seminář.

Přípravný kurz pro uchazeče z Ukrajiny

Fakulty a součásti

Zavřít