Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studium

Přípravný kurz pro uchazeče z Ukrajiny

Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně organizuje v období září až prosinec 2022 kurz celoživotního vzdělávání „Příprava ukrajinských uchazečů na přijímací řízení na Fakultě multimediálních komunikací“.

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen pro občany Ukrajiny, kteří získali po 24. 2. 2022 vízum za účelem strpění, ukončili na Ukrajině středoškolské vzdělání po 1. 1. 2020, a mají v úmyslu účastnit se přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy Multimédia a design, Teorie a praxe animované tvorby nebo Teorie a praxe audiovizuální tvorby na FMK UTB ve Zlíně.

Co je cílem kurzu?

Cílem kurzu je zlepšení znalosti českého jazyka, historie české a světové kultury a designu, seznámení se se základy typografie a digitálního designu, a příprava kvalitního portfolia, které je nezbytné pro úspěch při přijímacím řízení.

Jaký je obsah kurzu?

Přednášky, interaktivní výuka, krátké kulturně a historicky zaměřené exkurze ve Zlíně a blízkém okolí. Konzultace portfolia se zástupci jednotlivých specializací (ateliérů).

Je kurz zdarma?

Kurz je zdarma.

V jakém jazyce bude kurz probíhat?

Všechny aktivity v rámci kurzu budou probíhat výhradně v českém jazyce – je tedy nezbytné, aby účastníci byli již před nástupem do kurzu schopni porozumět a komunikovat v českém jazyce.

Kdo bude v kurzech vyučovat?

Vyučující Fakulty multimediálních komunikací:

  • doc. Miroslav Zelinský – Čeština zábavná, Mýty v české společnosti, Dějiny české kultury
  • dr. Silvie Stanická – Exkurze
  • MgA. Lenka Baroňová: Typografie
  • dr. Vít Jakubíček – Dějiny a teorie designu a design v ČR , Exkurze
  • MgA. Aliaksandra Laurova – Digitální design

Svá portfolia budou účastníci moci konzultovat s pedagogy příslušných ateliérů, na které si hodlají podat přihlášku.

Garantem kurzu je Mgr. Pavel Krutil.

Kdy se bude kurz konat?

Kurz bude probíhat prezenčně jednou za 14 dní počínaje 2. 9. 2022 (pátek). Posledním dnem výuky je 9. 12. 2022. Výuka bude probíhat od 10 do 17 hodin. Výuka bude trvat celkem 51 hodin.

Jaká je kapacita kurzu?

Maximální kapacita kurzu je 15 účastníků. Minimální počet účastníků je 5.

Poskytujete ubytování a stravování?

Předpokládáme účast uchazečů ze Zlína a blízkého okolí, ubytování ani stravování tedy neposkytujeme.

Jak se přihlásit?

Stáhněte si přihlášku (.docx)
Přihlášku vyplňte (prosíme latinkou a čitelně), podepište a naskenovanou pošlete do 31. července 2022 na adresu international@fmk.utb.cz.

Budu díky účasti v kurzu zvýhodněn(a) při přijímacím řízení?

Účastníci kurzu obdrží osvědčení o jeho absolvování, nebudou však žádným způsobem zvýhodněni při přijímacím řízení.

Kde získat podrobnější informace?

Zašlete email se svým dotazem na adresu international@fmk.utb.cz. Do předmětu zprávy napište „CZV-UA“.

Fakulty a součásti

Zavřít