UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Možnosti studia

Kurzy pro veřejnost

Kurz – Marketing služeb

Lektor: Ing. Martina Juříková, Ph.D.
Obsahem kurzu je metodické a věcné vedení při přípravě marketingového plánu ve firmě poskytující služby. Účastníci krok po kroku realizují situační analýzy, navrhují poslání, formulují strategie a cíle pro firmu poskytující služby a poté plánují jednotlivé prvky marketingového mixu služeb při zohlednění jejích vlastností.

Minimální počet účastníků: 4
Kontakt: umk@fmk.utb.cz

Kurz – Public relations

Lektor: doc. Mgr. Ing. Olga Jurášková, Ph.D.
Obsah kurzu: pochopení základních principů spolupráce s médii, psaní tiskových zpráv, vyhodnocování efektivity mediálních výstupů, využití krizové komunikace pro budování image značky, osvojení dovedností efektivní komunikace, vytváření „příběhů“ pro prezentaci značek, sdělování negativních informací pozitivním způsobem

Minimální počet účastníků: 4
Rozsah kurzu: 6 hodin
Kontakt: umk@fmk.utb.cz

Kurz – Letní škola scenáristiky

Kurz je zaměřen na upevnění základů psaní filmového scénáře ke krátkému filmu. Účastníci získají teoretické informace, které budou aktivně aplikovat do prvních verzí vlastních scénářů. Součástí letní školy bude i vzájemná analýza literárních výstupů a lektorský dohled. Kurz bude obohacen o teambulding.

Minimální počet účastníků: 10
Kontakt: doc. MgA. Jana Janíkova, ArtD.
Kontakt: audiovize@fmk.utb.cz

Kurz – Komunikace – prezentační dovednosti

Lektor: doc. PhDr. Dagmar Weberová, Ph.D., MBA
Kurz je zaměřen na osvojení si metody přípravy a realizace prezentace krok za krokem, vede k rozvoji prezentačních a rétorických dovedností, zabývá se i eliminací nervozity, kterou lze přetransformovat do nadšení, které pomůže zaujmout publikum. Výsledkem je lepší vyjadřování a pohotovější reakce na otázky i nečekané situace. Kurz je nabízen i v anglickém jazyce.

Minimální počet účastníků: 6
Rozsah kurzu: 6 hodin
Kontakt: umk@fmk.utb.cz

Kurz – Komunikace – vyjednávání

Lektor: doc. PhDr. Dagmar Weberová, Ph.D., MBA
Obsahem kurzu je příprava strategie vyjednávání a rozvoj vyjednávacích schopností a technik s cílem dosáhnout dohodu, a to v rámci interního vyjednávání v organizaci nebo při vyjednávání s dodavateli a zákazníky. Účastníci si za pomoci modelových situací natrénují, jak prolomit ledy na začátku vyjednávání, jak se dostat ze slepé uličky, jak dospět k dohodě a ukončit vyjednávání. Kurz je nabízen i v anglickém jazyce.

Minimální počet účastníků: 6
Rozsah kurzu: 6 hodin
Kontakt: umk@fmk.utb.cz

Zavřít

Fakulty a součásti