Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Možnosti studia

Kurzy pro veřejnost

Kurz – Škola crowdfundingu

Organizátor kurzu CŽV: Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně                                                                                    Garant: Ing. Radomila Soukalová, Ph.D. – Ústav marketingových komunikací – odborná asistentka

Máš v hlavě sen? Cestu kolem světa, vlastní knižní bestseller, hudební album, nebo výstavu obrazů? Prostě a jednoduše vlastní projekt, k jehož realizaci ti zbývá „jen“ to jediné – dostatek financí? A co tahle nadchnout pro tvůj nápad další podporovatele, kteří ti s jeho startem pomohou?

Crowdfunding si získává na čím dál větší popularitě a není se čemu divit – vždyť už díky němu na svou cestu dvakrát vyrazila trabantí smečka pod vedením Dana Přibáně, příležitost k dalšímu rozvoji získala online televize DVTV a do kin se díky němu dostal i pověstný Prezident Blaník! Ani jeden z těchto na první pohled nereálných projektů by se neobešel bez podpory těch, kteří mu věřili. Teď máš možnost přesvědčit veřejnost se svým záměrem i TY! Ať už svůj nápad nosíš už dlouho v hlavě, nebo zatím tápeš – ŠKOLA CROWDFUNDINGU organizovaná Fakultou multimediálních komunikací UTB ti přímo ve Zlíně ukáže, jak na to!

3 etapy – celkem 4 dny – 2 lektoři a odborníci na slovo vzatí.

První fáze – pátek 14. 6. 2019 – úvodní seminář
V první fázi ti Marek a Honza – lektoři celého kurzu – odhalí základní principy crowdfundingu, a to nejen jako platformy pro získávání prostředků, ale i povědomí o realizovaném projektu. Ukáží ti možnosti a benefity, ale taky úskalí a slabiny získávání peněz od „davu“. Sám si pak v hlavě srovnáš, do jaké míry je právě tvá myšlenka ta pravá a realizovatelná, a jak jí naopak případně přetvořit. Se svým „plánem“ pak půjdeš dál.

Druhá fáze – dvoudenní workshop v polovině července
Jde do tuhého. V druhé fázi tě čeká to nejdůležitější. Během dvou dnů budeš pod vedením obou lektorů tvořit v týmu reálnou kampaň ke svému projektu na jednom z crowdfundingových portálů (KickStarter, Indiegogo, HitHit, Startovač). Z workshopu budeš odcházet s jasnou strukturou své kampaně – tvorba obsahu už ale bude jen na tobě!

Třetí fáze – follow-up workshop „na dálku“ / poslední review projektu
Máš veškeré informace, vlastní nápad, promyšlenou kampaň a originální obsah. Ať už se budeš chystat projekt vypustit na světlo světa anebo ho ještě nějakou chvíli vychytávat – teď budeš mít poslední možnost během jednoho půldne konzultovat, probrat své nápady, problémy, myšlenky a další věci, které nedají tvému crowdfundingovému „já“ spát.

Lektoři: Marek Loskot, Jan Soukal
Minimální počet účastníků: 10
Cena kurzu: 5.000,- Kč + DPH
Kontakt: umk@fmk.utb.cz

Kurz – Marketing služeb

Organizátor kurzu CŽV: Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně                                                                                    Garant: Ing. Martina Juříková, Ph.D. – Ústav marketingových komunikací – odborná asistentka

Obsahem kurzu je metodické a věcné vedení při přípravě marketingového plánu ve firmě poskytující služby. Účastníci krok po kroku realizují situační analýzy, navrhují poslání, formulují strategie a cíle pro firmu poskytující služby a poté plánují jednotlivé prvky marketingového mixu služeb při zohlednění jejích vlastností.

Minimální počet účastníků: 4
Kontakt: umk@fmk.utb.cz

Kurz – Public relations

Organizátor kurzu CŽV: Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně                                                                                  Garant: Mgr. Ing. Olga Dolínková, Ph.D. – Ústav marketingových komunikací – odborná asistentka

Obsah kurzu: pochopení základních principů spolupráce s médii, psaní tiskových zpráv, vyhodnocování efektivity mediálních výstupů, využití krizové komunikace pro budování image značky, osvojení dovedností efektivní komunikace, vytváření „příběhů“ pro prezentaci značek, sdělování negativních informací pozitivním způsobem

Minimální počet účastníků: 4
Rozsah kurzu: 6 hodin
Kontakt: umk@fmk.utb.cz

Kurz – Letní škola scenáristiky

Organizátor kurzu CŽV: Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně                                                                                 Garant: doc. MgA. Jana Janíková, ArtD. – ateliér Audiovizuální tvorba – docentka

Letní škola scenáristiky je určena pro studenty FMK a veřejnost. Kurz je zaměřen na upevnění základů psaní filmového scénáře ke krátkému filmu. Účastníci získají teoretické informace, které budou aktivně aplikovat do prvních verzí vlastních scénářů. Součástí letní školy bude i vzájemná analýza literárních výstupů a lektorský dohled.            Podmínkou účasti je vlastní rozpracovaná látka odpovídající 10 minutám filmu obsahující konflikt.

Termín konání: 21. – 23. 8. 2018 – prostory UPPER, Nad Ovčírnou IV 3685, 760 01 Zlín                                                                    Cena kurzu: 3000,- Kč.                                                                                                                                                                                         Kapacita kurzu je omezena. Minimální počet účastníků: 10                                                                                                                Lektor:  doc. MgA. Jana Janíková, ArtD.

Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu: audiovize@fmk.utb.cz do 31. 7. 2018. Program a údaje k fakturaci budou zaslány na základě vyplněné přihlášky po uvedeném datu.

Kurz – Komunikace – prezentační dovednosti

Organizátor kurzu CŽV: Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně                                                                                 Garant: doc. PhDr. Dagmar Weberová, Ph.D., MBA – Ústav marketingových komunikací – docentka

Kurz je zaměřen na osvojení si metody přípravy a realizace prezentace krok za krokem, vede k rozvoji prezentačních a rétorických dovedností, zabývá se i eliminací nervozity, kterou lze přetransformovat do nadšení, které pomůže zaujmout publikum. Výsledkem je lepší vyjadřování a pohotovější reakce na otázky i nečekané situace. Kurz je nabízen i v anglickém jazyce.

Minimální počet účastníků: 6
Rozsah kurzu: 6 hodin
Kontakt: umk@fmk.utb.cz

Kurz – Komunikace – vyjednávání

Organizátor kurzu CŽV: Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně                                                                                 Garant: doc. PhDr. Dagmar Weberová, Ph.D., MBA – Ústav marketingových komunikací – docentka

Obsahem kurzu je příprava strategie vyjednávání a rozvoj vyjednávacích schopností a technik s cílem dosáhnout dohodu, a to v rámci interního vyjednávání v organizaci nebo při vyjednávání s dodavateli a zákazníky. Účastníci si za pomoci modelových situací natrénují, jak prolomit ledy na začátku vyjednávání, jak se dostat ze slepé uličky, jak dospět k dohodě a ukončit vyjednávání. Kurz je nabízen i v anglickém jazyce.

Minimální počet účastníků: 6
Rozsah kurzu: 6 hodin
Kontakt: umk@fmk.utb.cz

Zavřít

Fakulty a součásti