Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Možnosti studia

Stipendia

Jako studenti FMK máte při splnění podmínek nárok na různé typy stipendií – ubytovací, sociální, prospěchové a mimořádné.  

Ubytovací stipendium

Ubytovací stipendium – Směrnice rektora č. 26/2023– dostávají studenti 2x ročně. Stipendium za první období (září-prosinec) bývá vypláceno zpravidla v prosinci a za druhé období (za leden až červen) probíhá v červenci. Výše ubytovacího stipendia se každý rok mění, dle počtu studentů, kterým bylo v daném období přiznáno (např. v loňském akad. roce 2022/2023 to za první období bylo 3.200 Kč a za druhé období 4.740 Kč).

Sociální stipendium

Sociální stipendium – Směrnice rektora č. 25/2023 a Příloha č. 1 – se přiznává studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5 a tento nárok je prokázán tím, že k žádosti o sociální stipendium, přiloží studenti písemné potvrzení vydané jejich žádost orgánem státní sociální podpory. Bližší informace o podmínkách rádi poskytnou na studijním oddělení.

Prospěchové stipendium

Prospěchové stipendium – Směrnice děkana SD2022.20 – je pro studenty prezenční formy studia, kteří dosáhli vynikajících studijních výsledků za předchozí akademický rok. To znamená, že nestudují déle, než je standardní doba studia, splnili všechny předměty, získali min. 60 kreditů a nebyli ani jednou hodnoceni známkou „D“, „E“ nebo „F“ a „FX“ nebo hodnocením „nesplněno“.

Prospěchové stipendium se přiznává pouze studentům s váženým studijním průměrem 1,00.

Prospěchové stipendium se poskytuje za měsíce září až červen a vyplácí se v prosinci (za září-prosinec) a v červnu (za leden-červen).

Mimořádná stipendia

Mimořádné stipendium – Směrnice děkana SD2022.20 – získávají studenti např. za pomoc s propagací fakulty nebo s organizací různých akcí. Mimořádné stipendium lze také přiznat za vynikající inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky, jako pomoc v mimořádně tíživé sociální situaci nebo na podporu studijních pobytů v zahraničí. Většinou jde o částky v řádu tisíců korun.

Další informace o stipendiích: Stipendijní řád UTB ve Zlíně

 

Fakulty a součásti

Zavřít