Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Školitelé

Seznam školitelů doktorského studijního programu Výtvarná umění, obor Multimédia a design

doc. Mgr. Irena Armutidisová

 • Instituce: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací
 • Odborné zaměření: Výtvarná fotografie a současná vizualita

doc. MgA. Jana Janíková, ArtD.

 • Instituce: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací
 • Odborné zaměření: Metodologie psaného textu audiovizuální tvorby, Audiovizuální media — odraz kulturního klimatu

doc. Mgr. MgA. Jan Gogola

 • Instituce: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací
 • Odborné zaměření: Audiovizuální tvorba a zkoumání

prof. Ing. Ján Grečnár, ArtD.

 • Instituce: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací
 • Odborné zaměření: Zvukový design, zvuková a hudební režie

doc. Mgr. Jan Jindra

 • Instituce: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací
 • Odborné zaměření: Fotografie, literatura, design

doc. PhDr. Zdeno Kolesár, Ph.D.

 • Instituce: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, Vysoká škola výtvarných umení Bratislava
 • Odborné zaměření: Interpretace a kritika designu

prof. Mgr. Ľudovít Labík, ArtD.

 • Instituce: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, Vysoká škola múzických umení Bratislava
 • Odborné zaměření:

doc. MgA. Libor Nemeškal, Ph.D.

 • Instituce: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací
 • Odborné zaměření: Audiovizuální tvorba, střihová skladba

doc. Mgr. A. Pavel Noga, ArtD.

 • Instituce: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, Masarykova univerzita, VUT Brno
 • Oborné zaměření: Vizuální komunikace

doc. M.A. Vladimír Kovařík

 • Instituce: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací

doc. Mgr. Jakub Kudláč, Ph.D.

 • Instituce: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací
 • Odborné zaměření: Zvuková tvorba pro filmové, televizní, fotografické umění a nová média

doc. MgA. Kristýna Petříčková, Ph.D.

 • Instituce: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací
 • Odborné zaměření:

doc. Mgr. Jaroslav Prokop

 • Instituce: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, Svobodné povolání – fotograf, výtvarník
 • Odborné zaměření: Fotografie a současná vizualita

prof. Ondrej Slivka ArtD.

 • Instituce: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, Vysoká škola múzických umení v Bratislavě
 • Odborné zaměření: Specifika animované komunikace

doc. MgA. Petr Stanický, M.F.A.

 • Instituce: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací
 • Odborné zaměření: Svět a jeho odlesk ve vizuálním umění všech podob

prof. MgA. Martin Surman, ArtD.

 • Instituce: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací

doc. Mgr. Peter Štarchoň, Ph.D.

 • Instituce: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací

doc. Mgr. Ivan Titor

 • Instituce: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací
 • Odborné zaměření: Design oděvu

doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.

 • Instituce: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací
 • Odborné zaměření: Obecná estetika, estetika designu, literární estetika

doc. ak. mal. Michal Zeman

 • Instituce: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací
 • Odborné zaměření: Animovaná tvorba, ilustrace, grafický design

Fakulty a součásti

Zavřít