Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecká a umělecká rada

Termíny zasedání

Termín následujícího zasedání Vědecké a umělecké rady FMK UTB ve Zlíně je čtvrtek 15. února 2024 prezenční formou v budově rektorátu U13, 5. patro, místnost 514.

Fakulty a součásti

Zavřít