Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Praktické informace

Studium bez bariér

Jak studovat bez bariér?

Naším cílem je překonávání a odstraňování bariér při studiu na UTB ve Zlíně. Pomáháme uchazečům a studentům se specifickými potřebami, nabízíme také psychologické poradenství.

Centrum pro studenty se specifickými potřebami poskytuje komplexní a vysoce kvalitní poradenský, technický, konzultační a intervenční servis a další podpůrné služby uchazečům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami ve všech formách a stupních studia.
Psychologická poradna poskytuje odborné poradenství při řešení osobních a studijních problémů, pomáhá při závažných životních situacích.

Komu jsou služby určeny?

Služby jsou určeny zejména uchazečům a studentům se zrakovým a sluchovým postižením, s poruchou hybnosti,  s narušenou komunikační schopností, se specifickými poruchami učení a pozornosti, s poruchou autistického spektra, s psychickými obtížemi a jinými obtížemi promítajícími se do studia.

Na koho se obrátit?

Mgr. Hana Ponížilová

Tutor pro studenty se specifickými potřebami TEL:+420 576 034 258 Mobil:+420 733 690 451 E-mail: ponizilova@utb.cz Kancelář:U42/258
Konzultační hodiny: čtvrtek 8.00 – 11.00, mimo konzultační hodiny dle domluvy

Fakulty a součásti

Zavřít