Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Úřední deska

Oznámení

Oznámení o obhajobě dizertační práce

Oznámení o zahájení habilitačního řízení

Oznámení o konání habilitační přednášky

Oznámení o zahájení  řízení ke jmenování profesorem

Oznámení o konání přednášky k řízení o jmenování profesorem

Zavřít

Fakulty a součásti