Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vnitřní normy a vnitřní předpisy

Rozhodnutí děkana

Rok 2021

Rozhodnutí děkana RD2021.09
Předcházení šíření onemocnění COVID-19 na pracovištích Fakulty multimediálních komunikací

Rozhodnutí děkana RD2021.08
Promoce FMK 2021

Rozhodnutí děkana RD2021.07
Osobní příplatek zaměstnanců Fakulty multimediálních komunikací

Rozhodnutí děkana RD2021.06
Časový plán akademického roku 2021/2022 na FMK

Rozhodnutí děkana RD2021.05
Předběžné zápisy pro akademický rok 2021/2022 a zápisy do dalšího roku studia pro akademický rok 2021/2022

Rozhodnutí děkana RD2021.04
Zápisy do 1. roku studia pro akademický rok 2021/2022

Rozhodnutí děkana RD2021.03 – nahrazuje Rozhodnutí děkana RD2020.01 a Rozhodnutí děkana RD2020.09
Státní závěrečné zkoušky na FMK v akademickém roce 2020/2021

Rozhodnutí děkana RD2021.02
Dodatek č. 1 k RD2020.12 – Časový plán akademického roku 2020/2021 na FMK

Rozhodnutí děkana RD2021.01
Vyhlášení děkanského volna

Rok 2020

Rozhodnutí děkana RD2020.20
Ukončení studia studentů posledních ročníků bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v akademickém roce 2020/2021

Rozhodnutí děkana RD2020.19
Vyhlášení děkanského volna

Rozhodnutí děkana RD2020.18
Zrušení Rozhodnutí děkana RD2020.14

Rozhodnutí děkana RD2020.16
Promoce FMK 2020 – nahrazeno Rozhodnutím děkana RD2020.17

Rozhodnutí děkana RD2020.15
Mimořádná opatření k průběhu státních závěrečných zkoušek na Fakultě multimediálních komunikací v akademickém roce 2019/2020

Rozhodnutí děkana RD2020.14
Rozhodnutí děkana FMK doplňující Rozhodnutí rektora RR/22/2020 „Dočasné omezení výuky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a přijatá opatření v souvislosti s výskytem nemoci COVID-19“

Rozhodnutí děkana RD2020.13
Pravidla pro stanovení osobního příplatku a odměn zaměstnanců FMK

Rozhodnutí děkana RD2020.12
Časový plán akademického roku 2020/2021 na FMK

Rozhodnutí děkana RD2020.11
Předběžné zápisy pro akademický rok 2020/2021 a zápisy do dalšího roku studia pro akademický rok 2020/2021

Rozhodnutí děkana RD2020.10
Zápisy do 1. roku studia pro akademický rok 2020/2021

Rozhodnutí děkana RD2020.09
Státní závěrečné zkoušky na FMK v akademickém roce 2019/2020nahrazeno Rozhodnutím děkana RD2021.03

Rozhodnutí děkana RD2020.08
Rozhodnutí děkana FMK doplňující Rozhodnutí rektora RR/16/2020 „Dočasné omezení výuky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a přijatá opatření v souvislosti s výskytem nemoci COVID-19“ – nahrazeno Rozhodnutím děkana RD2020.14

Rozhodnutí děkana RD2020.07
Aktualizace časového plánu FMK pro akademický rok 2019/2020

Rozhodnutí děkana RD2020.05
Rozhodnutí děkana FMK doplňující Rozhodnutí rektora RR/11/2020 „Dočasné omezení výuky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně“zrušeno Rozhodnutím děkana RD2020.06

Rozhodnutí děkana RD2020.04
Aktualizace časového plánu FMK pro akademický rok 2019/2020 – nahrazeno Rozhodnutím děkana RD2020.07

Rozhodnutí děkana RD2020.03
Rozhodnutí děkana FMK doplňující Rozhodnutí rektora RR/7/2020 „Dočasné omezení výuky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně“

Rozhodnutí děkana RD2020.02
Zadání vnitřního hodnocení tvůrčí činnosti / sebehodnotící zprávy ateliérů / kabinetu / ústavu Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně

Rozhodnutí děkana RD2020.01
Státní závěrečné zkoušky na FMK v akademickém roce 2019/2020nahrazeno Rozhodnutím děkana RD2021.03

Rok 2019

Rozhodnutí děkana RD2019.07– nahrazeno Rozhodnutím děkana RD2020.20
Ukončení studia studentů posledních ročníků bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v akademickém roce 2019/2020

Rozhodnutí děkana RD2019.05
Pravidla pro stanovení osobního příplatku a odměn zaměstnanců FMK — nahrazeno Rozhodnutím děkana RD2020.13

Rozhodnutí děkana RD2019.04
Promoce FMK 2019

Rozhodnutí děkana RD2019.03
Předběžné zápisy pro akademický rok 2019/2020 a zápisy do dalšího roku studia pro akademický rok 2019/2020

Rozhodnutí děkana RD2019.02
Zápisy do 1. roku studia pro akademický rok 2019/2020

Rozhodnutí děkana RD2019.01
Časový plán akademického roku 2019/2020 na FMK aktualizováno Rozhodnutím děkana RD2020.07

Rok 2018

Rozhodnutí děkana RD2018.10
Státní závěrečné zkoušky na FMK v akademickém roce 2018/2019

Rozhodnutí děkana RD2018.09
Ukončení studia studentů posledních ročníků bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v akademickém roce 2018/2019

Rozhodnutí děkana RD2018.07
Časový plán akademického roku 2018/2019

Rozhodnutí děkana RD2018.05
Předběžné zápisy pro akademický rok 2018/2019 a zápisy do dalšího roku studia pro akademický rok 2018/2019

Rozhodnutí děkana RD2018.04
Zápisy do 1. roku studia pro akademický rok 2018/2019

Rozhodnutí děkana RD2018.02
Uznání části studia nebo jednotlivých zápočtů a zkoušek účastníkům programu celoživotního vzdělávání – bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace, forma studia prezenční a kombinovaná, akademický rok 2018/2019

Rozhodnutí děkana RD2018.01
Postup při žádosti o odložení zveřejnění závěrečných prací 

Rok 2015

Rozhodnutí děkana RD2015.02
Předkládání a správa projektů na FMK

Fakulty a součásti

Zavřít