Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Vnitřní normy a vnitřní předpisy

Rozhodnutí děkana

Rok 2019

Rozhodnutí děkana RD2019.07
Ukončení studia studentů posledních ročníků bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v akademickém roce 2019/2020

Rozhodnutí děkana RD2019.06
Maximální počty vedených kvalifikačních prací

Rozhodnutí děkana RD2019.05
Pravidla pro stanovení osobního příplatku a odměn zaměstnanců FMK

Rozhodnutí děkana RD2019.04
Promoce FMK 2019

Rozhodnutí děkana RD2019.03
Předběžné zápisy pro akademický rok 2019/2020 a zápisy do dalšího roku studia pro akademický rok 2019/2020

Rozhodnutí děkana RD2019.02
Zápisy do 1. roku studia pro akademický rok 2019/2020

Rozhodnutí děkana RD2019.01
Časový plán akademického roku 2019/2020 na FMK

Rok 2018

Rozhodnutí děkana RD2018.10
Státní závěrečné zkoušky na FMK v akademickém roce 2018/2019

Rozhodnutí děkana RD2018.09
Ukončení studia studentů posledních ročníků bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v akademickém roce 2018/2019

Rozhodnutí děkana RD2018.07
Časový plán akademického roku 2018/2019

Rozhodnutí děkana RD2018.05
Předběžné zápisy pro akademický rok 2018/2019 a zápisy do dalšího roku studia pro akademický rok 2018/2019

Rozhodnutí děkana RD2018.04
Zápisy do 1. roku studia pro akademický rok 2018/2019

Rozhodnutí děkana RD2018.02
Uznání části studia nebo jednotlivých zápočtů a zkoušek účastníkům programu celoživotního vzdělávání – bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace, forma studia prezenční a kombinovaná, akademický rok 2018/2019

Rozhodnutí děkana RD2018.01
Postup při žádosti o odložení zveřejnění závěrečných prací 

Rok 2015

Rozhodnutí děkana RD2015.02
Předkládání a správa projektů na FMK

Zavřít

Fakulty a součásti