Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vnitřní normy a vnitřní předpisy

Směrnice děkana

Rok 2021

Směrnice děkana SD2021.18
Odměňování externích pracovníků na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odměňování zaměstnanců Fakulty multimediálních komunikací

Směrnice děkana SD2021.17
Hodnocení a řízení rozvoje pedagogických, tvůrčích, řídicích a dalších činností akademických pracovníků Fakulty multimediálních komunikací

Směrnice děkana SD2021.16
Směrnice děkana doplňující Stipendijní řád UTB

Směrnice děkana SD2021.15
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2022/2023, forma studia prezenční, pro bakalářský studijní program Multimédia a design (specializace: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Průmyslový design, Reklamní fotografie, Tvorba prostoru)

Směrnice děkana SD2021.14
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2022/2023, forma studia prezenční, pro bakalářský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba)

Směrnice děkana SD2021.13
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2022/2023, forma studia prezenční, pro bakalářský studijní program Teorie a praxe animované tvorby

Směrnice děkana SD2021.12
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Arts Management, forma studia kombinovaná, akademický rok 2021/2022

Směrnice děkana SD2021.11
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Arts Management, forma studia prezenční, akademický rok 2021/2022

Směrnice děkana SD2021.10
Dodatek č. 2 k SD2020.13 – Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Marketingová komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2021/2022

Směrnice děkana SD2021.09
Dodatek č. 2 k SD2020.12 – Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Marketingová komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2021/2022

Směrnice děkana SD2021.08
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro doktorský studijní program P8206 Výtvarná umění, studijní obor 8206V102 Multimédia a design, forma studia prezenční i kombinovaná, pro akademický rok 2021/2022

Směrnice děkana SD2021.07
Dodatek č. 1 k SD2020.14 – Směrnice veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Multimédia a design, (specializace: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Game design, Grafický design, Produktový design, Průmyslový design, Reklamní fotografie, Tvorba prostoru), forma studia prezenční, akademický rok 2021/2022

Směrnice děkana SD2021.06
Dodatek č. 1 k SD2020.22 – Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2021/2022 pro bakalářský studijní program Teorie a praxe animované tvorby, forma studia prezenční

Směrnice děkana SD2021.05
Dodatek č. 1 k SD2020.21 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2021/2022, forma studia prezenční, pro bakalářský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba)

Směrnice děkana SD2021.04
Dodatek č. 1 k SD2020.17 – Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Marketingová komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2021/2022

Směrnice děkana SD2021.03
Dodatek č. 1 k SD2020.16 – Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Marketingová komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2021/2022

Směrnice děkana SD2021.02
Dodatek č. 1 k SD2020.13 – Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Marketingová komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2021/2022

Směrnice děkana SD2021.01
Dodatek č. 1 k SD2020.12 – Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Marketingová komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2021/2022

Rok 2020

Směrnice děkana SD2020.22
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2021/2022, forma studia prezenční, pro bakalářský studijní program Teorie a praxe animované tvorbynahrazuje Směrnici děkana SD2020.11

Směrnice děkana SD2020.21
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2021/2022, forma studia prezenční, pro bakalářský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba)nahrazuje Směrnici děkana SD2020.11

Směrnice děkana SD2020.20
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2021/2022, forma studia prezenční, pro bakalářský studijní program Multimédia a design (specializace: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Průmyslový design, Reklamní fotografie, Tvorba prostoru)nahrazuje Směrnici děkana SD2020.10

Směrnice děkana SD2020.19
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Arts Management, forma studia kombinovaná, akademický rok 2021/2022

Směrnice děkana SD2020.18
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Arts Management, forma studia prezenční, akademický rok 2021/2022

Směrnice děkana SD2020.17
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Marketingová komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2021/2022

Směrnice děkana SD2020.16
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Marketingová komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2021/2022

Směrnice děkana SD2020.15
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Teorie a praxe animované tvorby a navazující magisterský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby, forma studia prezenční, akademický rok 2021/2022

Směrnice děkana SD2020.14
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Multimédia a design, forma studia prezenční, akademický rok 2021/2022

Směrnice děkana SD2020.13
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Marketingová komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2021/2022

Směrnice děkana SD2020.12
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program Marketingová komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2021/2022

Směrnice děkana SD2020.11
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2021/2022, forma studia prezenční, pro bakalářský studijní program Teorie a praxe animované tvorby, a pro bakalářský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba)nahrazeno Směrnicí děkana SD2020.21 a Směrnicí děkana SD2020.22

Směrnice děkana SD2020.10
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2021/2022, forma studia prezenční, pro bakalářský studijní program Multimédia a design (specializace: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Průmyslový design, Reklamní fotografie, Tvorba prostoru)nahrazeno Směrnicí děkana SD2020.20

Směrnice děkana SD2020.09
Dodatek č. 1 ke směrnici děkana SD2020.03 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2020/2021, forma studia prezenční, pro bakalářský studijní program Teorie a praxe animované tvorby a pro bakalářský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba)

Směrnice děkana SD2020.08
Dodatek č. 1 ke směrnici děkana SD2019.14 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program N7202 Mediální a komunikační studia, obor 8206T037 Marketingové komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2020/2021

Směrnice děkana SD2020.07
Dodatek č. 1 ke směrnici děkana SD2019.13 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program N7202 Mediální a komunikační studia, obor 8206T037 Marketingové komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2020/2021

Směrnice děkana SD2020.06
Dodatek č. 1 ke směrnici děkana SD2019.12 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program B7202 Mediální a komunikační studia, obor 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2020/2021

Směrnice děkana SD2020.05
Dodatek č. 1 ke směrnici děkana SD2019.11 Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program B7202 Mediální a komunikační studia, obor 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2020/2021

Směrnice děkana SD2020.04
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Teorie a praxe animované tvorby a pro navazující magisterský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby (specializace Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty a Zvuková skladba) forma studia prezenční, akademický rok 2020/2021

Směrnice děkana SD2020.03
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2020/2021, forma studia prezenční, pro bakalářský studijní program Teorie a praxe animované tvorby, a pro bakalářský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby, (specializace: Kamera, Produkce, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba)doplněno Směrnicí děkana SD2020.09

Směrnice děkana SD2020.02
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro doktorský studijní program P8206 Výtvarná umění, studijní obor 8206V102 Multimédia a design, forma studia prezenční i kombinovaná, pro akademický rok 2020/2021

Směrnice děkana SD2020.01
Hodnocení a řízení rozvoje pedagogických, tvůrčích, řídicích a dalších činností akademických a vědeckých pracovníků FMK UTBdoplněno Směrnicí děkana SD2020.05

Rok 2019

Směrnice děkana SD2019.18
Evidence pracovní doby ostatních zaměstnanců FMK

Směrnice děkana SD2019.17
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program N0288P310001 Arts Management, forma studia kombinovaná, akademický rok 2020/2021

Směrnice děkana SD2019.16
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program N0288P310001 Arts Management, forma studia prezenční, akademický rok 2020/2021

Směrnice děkana SD2019.15
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program N8206 Výtvarná umění, obor 8206T102 Multimédia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design,  Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie), forma studia prezenční, akademický rok 2020/2021

Směrnice děkana SD2019.14
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program N7202 Mediální a komunikační studia, obor 8206T037 Marketingové komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2020/2021doplněno Směrnicí děkana SD2020.08

Směrnice děkana SD2019.13
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program N7202 Mediální a komunikační studia, obor 8206T037 Marketingové komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2020/2021doplněno Směrnicí děkana SD2020.07

Směrnice děkana SD2019.12
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program B7202 Mediální a komunikační studia, obor 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2020/2021doplněno Směrnicí děkana SD2020.06

Směrnice děkana SD2019.11
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program B7202 Mediální a komunikační studia, obor 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2020/2021doplněno Směrnicí děkana SD2020.05

Směrnice děkana SD2019.10
Stanovení počtu vedených kvalifikačních prací

Směrnice děkana SD2019.09
Akreditační poradní orgán FMK

Směrnice děkana SD2019.08
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Arts Management, forma studia prezenční, akademický rok 2019/2020

Směrnice děkana SD2019.07
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2020/2021, forma studia prezenční, pro bakalářský studijní program B8206 Výtvarná umění, obor 8206R102 Multimédia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design,  Reklamní fotografie)

Směrnice děkana SD2019.06
Organizační řád Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Směrnice děkana SD2019.05
Úhrady za administrativně správní úkony související s vydáváním dokladů

Směrnice děkana SD2019.04
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro doktorský studijní program P8206 Výtvarná umění, studijní obor 8206V102 Multimédia a design, forma studia prezenční i kombinovaná, pro akademický rok 2019/2020

Směrnice děkana SD2019.03
Jednací řád zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky

Směrnice děkana SD2019.02
Directive for a Publicly Announced Admission Procedure for the Doctoral Study Programme P 8206 Visual Arts, Course 8206V102 Multimedia and Design, Full-time and Part-time Type of Study Taught in the English Language

Směrnice děkana SD2019.01
Directive for a Publicly Announced Admission Procedure for the Master Degree Study Programme Media and Communication Studies, Course 8206T037 Marketing Communications, Full-time Study, Taught in the English Language

Rok 2018

Směrnice děkana SD2018.07
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206T037 Marketingové komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2019/2020

Směrnice děkana SD2018.06
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206T037 Marketingové komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2019/2020

Směrnice děkana SD2018.05
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Výtvarná umění, 8206T102 obor Multimédia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie) a pro navazující magisterský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby, 8204T002 obor Animovaná tvorba, 8204T038 obor Audiovizuální tvorba (specializace: Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba), 8204T024 obor Produkce, forma studia prezenční, akademický rok 2019/2020

Směrnice děkana SD2018.04
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program B7202 Mediální a komunikační studia, obor 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2019/2020

Směrnice děkana SD2018.03
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program B7202 Mediální a komunikační studia, obor 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2019/2020

Směrnice děkana SD2018.02
Celoživotní vzdělávání na Fakultě multimediálních komunikací

Směrnice děkana SD2018.01
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2019/2020, forma studia prezenční, pro bakalářský studijní program B8206 Výtvarná umění, obor 8206R102 Multimédia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie) a pro bakalářský studijní program B8209 Teorie a praxe audiovizuální tvorby, obor 8204R002 Animovaná tvorba, obor 8204R038 Audiovizuální tvorba (specializace: Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba) a obor 8204R024 Produkce

Rok 2017

Směrnice děkana SD2017.18
Směrnice pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Směrnice děkana SD2017.17
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro doktorský studijní program P8206 Výtvarná umění, studijní obor 8206V102 Multimédia a design, forma studia prezenční i kombinovaná, pro akademický rok 2018/2019

Směrnice děkana SD2017.16
Directive for a Publicly Announced Admission Procedure for the Doctoral Study Programme P 8206 Visual Arts, Course 8206V102 Multimedia and Design, Full-time and Part-time Type of Study Taught in the English Language

Směrnice děkana SD2017.15
Directive for a Publicly Announced Admission Procedure for the Master‘s Degree Study Programme Media and Communication Studies, Course 8206T037 Marketing Communications, Full-time Study, Taught in the English Language

Směrnice děkana SD2017.14
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206T037 Marketingové komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2018/2019

Směrnice děkana SD2017.13
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Mediální a komunikační studia, obor 8206T037 Marketingové komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2018/2019

Směrnice děkana SD2017.12
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro navazující magisterský studijní program Výtvarná umění,
8206T102 obor Multimédia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie) a pro navazující magisterský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby, 8204T002 obor Animovaná tvorba, 8204T038 obor Audiovizuální tvorba (specializace: Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba), 8204T024 obor Produkce, forma studia prezenční, akademický rok 2018/2019

Směrnice děkana SD2017.10
Jednací řád Rady studijních programů FMK

Směrnice děkana SD2017.06
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program B7202 Mediální a komunikační studia, obor 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia kombinovaná, akademický rok 2018/2019

Směrnice děkana SD2017.05
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program B7202 Mediální a komunikační studia, obor 8206R037 Marketingové komunikace, forma studia prezenční, akademický rok 2018/2019

Směrnice děkana SD2017.04
Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro bakalářský studijní program B8206 Výtvarná umění,
obor 8206R102 Multimédia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie) a pro bakalářský studijní program B8209 Teorie a praxe audiovizuální tvorby, obor 8204R002 Animovaná tvorba, obor 8204R038 Audiovizuální tvorba (specializace: Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Vizuální efekty, Zvuková skladba) a obor 8204R024 Produkce, forma studia prezenční, akademický rok 2018/2019

Směrnice děkana SD2017.03
Směrnice k zapůjčování techniky na FMK

Rok 2016

Směrnice děkana SD2016.05
Jednací řád komisí pro státní závěrečné zkoušky nahrazeno Směrnicí děkana SD2019.03

Rok 2015

Směrnice děkana SD2015.01
Směrnice k přijímacímu řízení zahájenému na žádost uchazeče pro bakalářský a navazující magisterský studijní program Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace, forma studia prezenční a kombinovaná,
pro bakalářský a navazující magisterský studijní program Výtvarná umění, obor Multimédia a design (ateliéry: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Grafický design, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Reklamní fotografie, 3D design), forma studia prezenční a pro bakalářský a navazující magisterský studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby, obor Animovaná tvorba, obor Audiovizuální tvorba (specializace: Kamera, Režie a scenáristika, Střihová skladba, Zvuková skladba), obor Produkce, forma studia prezenční

Rok 2014

Směrnice děkana SD2014.03
Směrnice děkanky doplňující směrnici rektora pro hodnocení pedagogických a tvůrčích činností – nahrazeno Směrnicí děkana SD2020.01

Fakulty a součásti

Zavřít