Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
výstava

Diplomky 24

Výstava, na které představujeme veřejnosti absolventské práce z našich 13 uměleckých ateliérů, se letos koná na třech lokacích – v univerzitní galerii G18, v Kolektivním domě a na Rektorátu UTB. Vernisáž výstavy Diplomky 24 proběhne v úterý 25. června od 18 hodin. Samotná výstava potrvá do 18. července 2024.

Na výstavě budou k vidění diplomové práce ze 13 ateliérů FMK. Ve třech budovách uvidíte práce od více než 80 studentek a studentů z ateliérů Animovaná tvorba, Audiovizuální tvorba, Arts Management, Design oděvu, Design obuvi, Sklo, Digitální design, Game Design, Grafický design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design a Fotografie.

V letošním konceptu výstavy představuje kurátorka Helena Maňasová Hradská fakultu jako(ne-)Muzeum aneb Sídlo Múz. „Ve starověké Evropě bývalo museion místo určené k filozofickým diskuzím. Dnes se místo pro diskuze přestěhovalo do akademického prostředí. Do škol. Umělecké fakulty a školy jsou možným příkladem takové diskuze, protože tvořit znamená vést diskuzi se současným stavem světa, se stávajícími řešeními, se stereotypy, se zavedenými postupy a výsledky. Tak se kreativní fakulty stávají novým museionem, které není kamenným konzervátorem, nýbrž kterým proudí tu více tu méně ryčná disputace, připravující své debatéry pro praxi budoucnosti.“

Jakmile studující odevzdá diplomovou práci kamsi do depozitáře, je transformován na absolventa, umělce, designéra, odborníka na management umění či marketingovou komunikaci. Pět let studia zůstává uloženo zejména v jeho paměti, vystopovatelné jsou jen fragmenty tvůrčí činnosti, které po každým/-ou z nich vychládá jako opuštěné hnízdo. A proto výstava Diplomky 24 předkládá návštěvnictvu fragmenty tohoto procesu. Předměty doličné stvrzující tvorbu jako hledání, zkoumání, experimentování, vyhodnocování, publikování v nejširším slova smyslu, procesu, který může končit proměnou myšlenky v nový předmět, tak působivým příspěvkem k dalšímu lidskému poznání.

„Sbírané důkazy o procesu tvorby každého z absolventů jsme s pečlivostí muzejníků urovnali do tradičních papírových složek, do velké diplomní kartotéky, o níž je veden zápis v katalogu Diplomky 24. V každé z nich je nová dosud neomšelá čtvrtka se jménem a dílem našeho umělce a několik poznámek a drobností z jeho studijní pozůstalosti,“ dodává Maňasová Hradská. Letošní výstavou s poněkud muzeálním odérem tedy nepohřbíváme své absolventy do depozitářů důrazem na zakončení studijních let, ale naopak, slavíme.

Výstava bude otevřena denně od 10 do 18 hodin, od 26. 6. do 18. 7., včetně víkendů a svátků. Vstup na výstavu je zdarma.

Pro aktuální informace ohledně výstavy i dění na fakultě sledujte:

web: fmk.utb.cz  |  facebook: @fmk.utb   |  instagram: @fmk.utb

Fakulty a součásti

Zavřít