Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studium a praxe v zahraničí

Zahraniční praxe

Studenti Fakulty multimediálních komunikací mají možnost absolvovat praxi v zahraničí.

Chcete si na dobu 2–3 měsíců odpočinout od studia a při tom dál pokračovat ve svém profesním a osobním rozvoji a zároveň významným způsobem zvýšit svoji budoucí atraktivitu na pracovním trhu? Pak využijte příležitosti uplatnit své dosud získané teoretické znalosti, praktické dovednosti a kreativitu v mezinárodním pracovním prostředí.

Pracovní stáž je další možností výjezdu studentů do zahraničí jak v rámci programu Erasmus+, tak v programu Freemover.

Výběr instituce/firmy pro pracovní stáž je zcela na vás. Pracovní stáž můžete realizovat v jakékoliv firmě, veřejné instituci, nebo u komerčního subjektu (freelancer), měla by však souviset s vaším studovaným oborem na FMK.

Výběrové řízení pro pracovní stáže Erasmus+ a Freemover 

Výběrová řízení pro pracovní stáže se konají ve stejných termínech jako výběrová řízení na krátkodobé zahraniční studijní pobyty, tj. 2 x za rok, vždy s předstihem jednoho semestru, na přelomu měsíců září/říjen (vztahuje se na mobility v LS aktuálního akad. roku) a na přelomu měsíců leden/únor (vztahuje se na mobility v ZS nadcházejícího akad. roku).

V současné době je možno zasílat přihlášky na pracovní stáž i průběžně kdykoliv během akademického roku. Přidělení grantu závisí na aktuálním stavu přidělených finančních prostředků v rozpočtu programu Erasmus+.

Přihlášku, stejně jako všechny případné dotazy, zasílejte na email mezinarodni@fmk.utb.cz

Postup při administraci zahraničních pracovních stáží

 

Fakulty a součásti

Zavřít