Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Mezinárodní vztahy

Členství v mezinárodních organizacích

FMK aktivně využívá svá členství v Evropské asociaci uměleckých škol ELIA a mezinárodní asociaci filmových a televizních škol CILECT.

ELIA

European League of Institutes of the Arts (ELIA), založená v roce 1990, reprezentuje nezávislou síť přibližně 300 vzdělávacích institucí ze 47 zemí, poskytujících vzdělání ve všech oblastech umění (tanec, design, divadlo, výtvarná umění, hudba, media, architektura).
Mezi podporovateli ELIA je Evropská komise, nizozemské Ministerstvo školství, kultury a vědy a Evropská kulturní nadace.

CILECT

Centre International de Liaison des Ecoles de Cinéma et de Télévision (CILECT), je mezinárodní asociace filmových škol založena v roce 1955 v Cannes. Součástí této asociace je přes 160 institucí, poskytujících vzdělání v oblasti audiovizuálních umění. CILECT slouží jako platforma pro komunikaci mezi školami, usnadňuje komunikaci mezi jednotlivými institucemi a mimo jiné umožňuje tok studentů a pedagogů mezi členskými školami.

Fakulty a součásti

Zavřít