Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Struktura

Studijní oddělení

Adresa

Studijní oddělení FMK, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
Budova U4, místnost č. 213

Mgr. Anna Ryšavá

Vedoucí Studijního oddělení – Magisterské programy TEL:+420 576 034 210 E-mail: studium@fmk.utb.cz Kancelář:U41/213
  • přijímací řízení pro navazující magisterský studijní program Marketingová komunikace (prezenční i kombinovaná forma)
  • studijní agenda pro navazující magisterský program Mediální a komunikační studia, Marketingová komunikace, Arts Management (prezenční i kombinovaná forma), studijní program Výtvarná umění, Multimédia a design,  Teorie a praxe audiovizuální tvorby, Teorie a praxe animované tvorby (prezenční forma)

Ing. Gabriela Nesrstová

Referentka Studijního oddělení – Bakalářské programy/Poplatky TEL:+420 576 034 208 E-mail: studium@fmk.utb.cz Kancelář:U41/213
  • přijímací řízení pro bakalářský a navazující magisterský studijní program Multimédia a design, Teorie a praxe audiovizuální tvorby, Teorie a praxe animované tvorby, Arts Management
  • studijní agenda pro bakalářský studijní program Výtvarná umění, Multimédia a design,  Teorie a praxe audiovizuální tvorby, Teorie a praxe animované tvorby (prezenční forma)
  • poplatky spojené se studiem

Bc. Petra Roubalíková

Referentka Studijního oddělení – Bakalářské programy/Stipendia TEL:+420 576 034 214 E-mail: studium@fmk.utb.cz Kancelář:U41/213
  • přijímací řízení pro bakalářský studijní program Marketingová komunikace (prezenční i kombinovaná forma)
  • studijní agenda pro bakalářský studijní program Mediální a komunikační studia, Marketingová komunikace (prezenční i kombinovaná forma)
  • stipendijní agenda
  • CŽV

Úřední hodiny

DenPrezenční forma studiaKombinovaná forma studia
Pondělí9.00–11.00, 13.00–15.00
Úterý9.00–11.00
Středa9.00–11.00, 13.00–15.00
Čtvrtek9.00–11.00
Pátekve dnech konzultací 9.00–11.00, 13.00–15.00

Fakulty a součásti

Zavřít