Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Struktura

Studijní oddělení

Adresa

Studijní oddělení FMK, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
Budova U4, místnost č. 213

Ing. Gabriela Nesrstová

Referentka Studijního oddělení – Bakalářské a magisterské programy/Poplatky TEL:+420 576 034 208 E-mail: studium@fmk.utb.cz Kancelář:U41/213
  • přijímací řízení pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy Multimédia, Design
  • studijní agenda pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy Výtvarná umění, Multimédia a design, Multimédia, Design
  • poplatky spojené se studiem

Ing. Iveta Liškutínová

Referentka Studijního oddělení – Bakalářské a magisterské programy/Stipendia TEL:+420 576 034 214 E-mail: studium@fmk.utb.cz Kancelář:U41/213
  • přijímací řízení pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy Marketingová komunikace
  • studijní agenda pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy, Mediální a komunikační studia, Marketingová komunikace
  • stipendijní agenda
  • Celoživotní vzdělávání (CŽV)

BcA. Jaroslava Šrámková

Referentka Studijního oddělení – Bakalářské a magisterské programy TEL:+420 576 034 210 E-mail: studium@fmk.utb.cz Kancelář:U41/213
  • přijímací řízení pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy Teorie a praxe audiovizuální tvorby, Animovaná tvorba, Kreativní odvětví a digitální kultura, Arts Management
  • studijní agenda pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy Teorie a praxe audiovizuální tvorby, Teorie a praxe animované tvorby, Animovaná tvorba, Kreativní odvětví a digitální kultura, Arts Management

Úřední hodiny

Den Prezenční forma studia Kombinovaná forma studia
Pondělí 9.00–11.00, 13.00–15.00
Úterý 9.00–11.00
Středa 9.00–11.00, 13.00–15.00
Čtvrtek 9.00–11.00
Pátek ve dnech konzultací 9.00–11.00, 13.00–15.00

Fakulty a součásti

Zavřít