Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Galerie G18

Galerie G18

Galerie G18 ve Zlíně je kulturní platformou Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Orientuje se na současné trendy a tendence formující aktuální design a umění – především v české a evropské oblasti.

Výstavní koncepce, která spočívá v ročních tematických cyklech, chce představit, prodiskutovat a popsat aktuální formy a témata hýbající současným mladým designem a uměním a přiblížit je nejenom studentům, ale i všem zájemcům široké veřejnosti.

Výstavy budou doplněny o diskuze, přednášky, workshopy, animace a dílny tak, aby byla galerie G18 schopna postihnout témata i mimo možnosti formy výstavy a zprostředkovat je nejenom studentům UTB, ale také široké veřejnosti.

Aktuální informace o programu a činnosti galerie naleznete na www.g18.cz

G18 Workshop
Workshop v Galerii G18

Fakulty a součásti

Zavřít