Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Arts Management

Chci studovat bakaláře

Bakalářské studium oboru Kreativní odvětví a digitální kultura je tříleté a dá se studovat pouze prezenčně.

Proč si vybrat Zlín?
  • Naši studenti mají možnost zapojit se do mezinárodních i lokálních projektů a aplikovat nabyté teoretické znalosti do praxe. 
  • Pořádáme přednášky, workshopy, plenéry od zahraničních i lokálních lektorů, odborníků i skvělých pedagogů, s ateliérem jezdíme na exkurze a výjezdní workshopy, kde poznáváme současné kulturní prostředí. 
  • Nabízíme rozmanité studijní i pracovní stáže díky spolupráci s organizacemi po celém Česku, ale i s mezinárodními univerzitami či institucemi. 
  • Ateliérovou výuku a hosty přizpůsobujeme zájmu a zkušenostem studentů, a propojujeme je v rámci projektů se studenty z celé naší umělecké fakulty, čímž vytváříme ojedinělé tvůrčí prostředí. 
  • Nejsme jenom ateliér. Fakultní galerie G18 nabízí další formy vzdělávání, tvůrčí workshopy, přednášky, koncerty a možnosti pro setkávání nejrůznějších komunit a nadšenců. UPPER – Centrum kreativních průmyslů a podnikání či KOMAG – praktický výukový předmět Komunikační agentura umožňují další zapojení a spolupráci napříč všemi obory FMK i napříč fakultami UTB. 
Přijímací zkouška 

Na prezenční formu bakalářského studia oboru Kreativní odvětví a digitální kultura se můžete hlásit do 30. 11. 2023 prostřednictvím e-přihlášky. Přijímací řízení proběhne v lednu 2024 ve Zlíně. 

Přijímací zkouška probíhá ve dvou kolech. První kolo přijímací zkoušky je talentovou zkouškou ve smyslu čl. 8 odst. 3 a odst. 4 statutu. Druhé kolo přijímací zkoušky se skládá z písemné zkoušky, tvůrčí zkoušky a ústní zkoušky. 

Talentová zkouška proběhne 8. 1. 2024, do kdy elektronicky odevzdáte k hodnocení své domácí práce. Ty musí obsahovat motivační video, digitální portfolio a prezentaci mapující Váš přehled v oblasti kreativních a kulturních průmyslů.  

  • Vytvořte 60sekundové video, ve kterém popíšete svůj zájem a motivaci ke studiu programu Kreativní odvětví a digitální kultura. Nezapomeňte nám říct, proč právě Vy jste tím vhodným kandidátem*kou. Video odevzdejte ve formátu MP4/MOV/AVI s doporučeným rozlišením 720px (nebo vyšším). 
  • Vaše digitální portfolio by mělo obsahovat fotodokumentaci s textovou částí reprezentující Vaše dosavadní působení v kreativních, kulturních a uměleckých projektech. Může zahrnovat akce, projekty, produkty, díla nebo iniciativy, kterých jste byl*a součástí. K jednotlivým projektům uveďte i časový rámec a Vaši roli. Vše můžete doplnit o odkazy na webové stránky nebo QR kódy na další doprovodné materiály. Portfolio o maximální délce 5 normostran odevzdejte ve formátu PDF. 
  • Vytvořte prezentaci, ve které představíte svůj zápal pro obor, co Vás v posledních měsících ovlivnilo nebo inspirovalo. Seznamte nás s médii nebo opinion leadery, které sledujete – podcasty, účty na sociálních sítích, hry, blogy, časopisy atd. Zmiňte také jaké kulturní akce jste v nedávné době navštívil*a – výstavy, vernisáže, veletrhy, performance, workshopy, přednášky, filmové projekce, kulturní události atd. Prezentaci o maximální délce 10 stran/slidů odevzdejte ve formátu PDF. 

Druhé kolo přijímací zkoušky proběhne od 22. do 24. 1. 2024 ve Zlíně a skládá se z písemné, tvůrčí a ústní zkoušky. 

Obsahem písemné zkoušky je všeobecný přehled v oblasti historie i současných trendů v kulturních a kreativních průmyslech se zaměřením na vizuální a digitální kulturu. V průběhu tvůrčí zkoušky vypracujete úkoly na dané téma, díky kterým máte možnost prokázat svou invenčnost a tvůrčí schopnosti. Závěrečná ústní zkouška odhalí Vaši motivaci a zájem o studium programu, hodnotit se bude Vaše představa o profesním zaměření a předpoklady pro kreativní týmovou práci. 

Podrobné informace o průběhu přijímací zkoušky naleznete ve směrnici děkana 

V případě zájmu si na e-mailu slavikova@utb.cz domluvte individuální konzultaci s vedoucí našeho ateliéru.

Fakulty a součásti

Zavřít