Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Fotografie

Chci studovat v ateliéru Fotografie

Chcete studovat v ateliéru Fotografie?

Zadání 1. úkolu tvůrčí zkoušky pro uchazeče, kteří byli úspěšní v talentové zkoušce pro akademický rok 2024/2025:

(Domácí úkol) Vytvořte Soubor 7-10 stylizovaných (inscenovaných) portrétů vybrané osoby, případně vybraných osob. Cílem zadání je s vybranou osobou či osobami vytvořit zajímavou situaci před fotoaparátem. Fotografie portrétů nemá být náhodná, nejedná se o dokument či reportáž.

Volné inspirační zdroje: Erwin Wurm, Cindy Sherman, Jeff Wall, Erwin Olaf, Dita Pepe, Rineke Dijkstra.

Odevzdávají se vytištěné fotografie v počtu 7 – 10 ks ve formátu 24×30 cm nebo v odvozeném formátu, libovolná technologie.

Do 2.  kola přineste s sebou: vypracovaný domácí úkol, digitální přístroj s kartou, náhradní baterie k digitálnímu přístroji, čtečku karet, přenosný počítač s programem pro úpravu fotografií, čtečku karet, libovolně flash kartu, sluchátka. Doporučuje se rovněž stativ a externí blesk k vašemu digitálnímu přístroji. (Všechny úkoly musí být pořízené na digitální fotoaparát.)

Přijímací řízení do ateliéru Fotografie probíhá dvoukolově. V prvním kole při hodnocení portfolia bez přítomnosti uchazeče je posuzována originalita přístupu, výtvarné vidění a schopnost skládat soubory do funkčních celků. Očekáváme předložení maximálně 3 souborů fotografií na volné téma, každý z reprezentativních souborů by měl obsahovat minimálně 8 a více fotografií s jednotným fotografickým stylem. Součástí portfolia je i váš autoportrét.

Pro první kolo přijímacího řízení požadujeme doručení kvalitně vytištěných fotografií ve formátu 30 x 40 cm nebo akceptujeme i odvozený formát tak, aby kratší strana fotografie měla 30 cm. Celkový formát fotografií včetně paspart nesmí přesáhnout formát 50 x 60 cm. Všechny práce pro první kolo přijímacího řízení mohou být vyhotoveny digitální technikou nebo klasickou analogovou technologií.

Součástí hodnocení v prvním kole přijímacího řízení je rovněž úroveň předložených doprovodných textů (životopis, vaše inspirační zdroje z oblasti hudby, výtvarného umění, filmu, fotografie a literatury). Uveďte od každé kategorie minimálně 5 děl. Jako mimořádnou přílohu pro první kolo můžete přiložit svoji autorskou publikaci či katalog. To vše v počtu cca 8 – 15 kusů. Všechny vaše předkládané fotografie a texty musí být označeny jménem a případně pořadovým číslem. Na základě hodnocení komise pedagogů a odborníků bude vybráno 18 – 20 uchazečů, kteří postoupí do druhého kola přijímacího řízení.

Podrobné informace o přijímacím řízení na ateliér Fotografie najdete ve směrnicích k přijímacímu řízení.

Konzultace

Nabízíme možnost individuálních konzultací vašich portfolií – termín a další podrobnosti získáte na adrese foto@fmk.utb.cz

Další informace a fotogalerie naleznete na Facebooku, Instagramu a na webové stránce ateliéru arf.works.

Podívejte se také na stránky Photogether Gallery.

Fakulty a součásti

Zavřít