Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky

Témata Mg. prací 2023/24


Témata magisterských prací:

    • Vizuální styl, koncept a prototyp originální mobilní hry
    • Vizuální styl, koncept a prototyp originální VR / AR aplikace
    • Vizuální styl, koncept a prototyp originální desktopové hry
    • Využití her pro vzdělávání, prototyp
    • Herní experiment využívající moderní technologie a jeho prototyp

okruhy pro Státní závěreční zkoušky –  MgA.

Fakulty a součásti

Zavřít