Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Grafický design

Doporučená literatura

 • KOLESÁR, Zdeno. Kapitoly z dejín grafického dizajnu. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu, 2006. ISBN: 80-968658-5-4
 • Kolektiv autorů. Proto. Grafický design a současné umění. Praha: tranzit. cz, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Quick brown fox jumps over the lazy dog, 2013. ISBN: 978-8086863-60-3
 • BABÁK, P.–BLAŽEK, F.–BROUSIL, T.–BURIAN, V.–DOČEKALOVÁ, P.–HALOUN, K.–CHORÝ, O.–JACOBS, B.–NOGA, P.–SOLPERA, J.–ŠTORM, F. Typo 9010. Czech Digitized Typefaces 1990–2010. Praha: BiggBoss, 2015. ISBN 978-80-906019-5-6
 • NOGA, P. Design na cestě. Ostrava: Ostravská univerzita. 2014. ISBN: 978-80-7464-133-6
 • NOGA, P. Typografický plakát. Tradiční komunikační médium v období rozvinutých digitálních technologií. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 168 s. ISBN 978-80-210-8063-8.
 • Štorm, František. Eseje o typografii. Praha: Revolver Revue, 2008. ISBN: 978-80-87037-15-7
 • Beran, Vladimír&kolektiv. Aktualizovaný typografický manuál. Praha: Kafka design, 2000.
 • Kočička, P. – Blažek, F. Praktická typografie. Brno: Computer Press, 2000. 80-7226-385-4
 • Bhaskaranová, Lakshmi. Design publikací. Praha: Slovart, 2007. ISBN: 978-80-7209-993-1
 • McLUHAN, Marshall. Člověk, media a elektronická kultura. Výbor z celoživotního díla proroka a mága elektronického věku a elektronické revoluce. Dotisk 1. vyd. Brno: Jota, 2008. 420 s. ISBN 978-80-7217-128-6.
 • STUNKEN Marita, CARTWRIGHT Lisa, Studia vizuální kultury, Praha, Portál s r.o. 2009, 462 s.  ISBN 978-80-7367-556-1
 • BERGSTROM, Bo. Essentials of Visual Communication. 1. vyd. London: Laurence King Publishing Ltd. 2008. 240 s. ISBN 13: 978-1-85669-577-0.
 • POULIN, Richard. Jazyk grafického designu. Praha: Slovart, 2012. ISBN: 978-80-7391-552-0

Fakulty a součásti

Zavřít