Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Grafický design

Doporučená literatura

McLUHAN, Marshall: Člověk, media a elektronická kultura. Výbor z celoživotního díla proroka a mága elektronického věku a elektronické revoluce. Dotisk 1. vyd. Brno: Jota, 2008. 420 s. ISBN 978-80-7217-128-6.

STUNKEN Marita, CARTWRIGHT Lisa, Studia vizuální kultury, Praha, Portál s r.o. 2009, 462 s.  ISBN 978-80-7367-556-1

BERGSTROM, Bo. Essentials of Visual Communication. 1. vyd. London: Laurence King Publishing Ltd. 2008. 240 s. ISBN 13: 978-1-85669-577-0.

Fakulty a součásti

Zavřít