Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Animovaná tvorba

Spolupráce s praxí

filmawaker

Od roku 2020 naše výuka funguje na základě akreditace jakožto profesně zaměřený studijní program. Co to znamená? Ještě větší důraz na praktické oborové předměty, práci v týmech a přípravu do praxe.

Bakalářské studium je nyní čtyřleté, přičemž ve druhé polovině třetího ročníku každý ze studentů na celý semestr odchází pracovat do vybraného animačního studia (ne nutně v ČR).

V průběhu studia se studenti zapojují do rozličných projektů, jež vznikají ve spolupráci s externími partnery – ať už studii, institucemi nebo firmami.

Spolupracující společnosti a studia

  • Česká televize Praha
  • Česká televize Brno
  • studio Kouzelná
  • studio Motionhouse
  • studio 2K
  • studio Rolling Pictures
  • studio Bare Bear Animation Studio

Fakulty a součásti

Zavřít