Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ateliér Animovaná tvorba

Spolupráce

filmawaker

Od roku 2020 naše výuka funguje na základě akreditace jakožto profesně zaměřený studijní program. Co to znamená? Ještě větší důraz na praktické oborové předměty, práci v týmech a přípravu do praxe.

Bakalářské studium je nyní čtyřleté, přičemž ve druhé polovině třetího ročníku každý ze studentů na celý semestr odchází pracovat do vybraného animačního studia (ne nutně v ČR).

V průběhu studia se studenti zapojují do rozličných projektů, jež vznikají ve spolupráci s externími partnery – ať už studii, institucemi nebo firmami.

Fakulty a součásti

Zavřít